Utak a Hegyre

Rovatgazda
!

Kedves Molyok!

Az Utak a Hegyre eddig kiadásait igyekeztem úgy összeválogatni, hogy mindenféle vallási téma képviseltesse magát a teológiai munkákon át a regényekig, a pszichológiai stílusú könyveken keresztül a színes-szagos ismeretterjesztésig. Egy valami miatt azonban mindig hiányérzetem volt, legalábbis amikor keresztény témák kerültek terítékre: hol marad maga az alapszöveg? Mi a helyzet a Bibliával? Miért is ne szentelhetnénk egy egész hegyi utat magának a Szentírásnak, mint ami – és ez nagy, de igaz közhely – a világ minden időben legtöbbet olvasott könyve, az irodalom legnagyobb példányszámban fogyó alkotása, és az egész zsidó–keresztény hitvilág kiindulópontja?

Reménytelen lenne persze akár csak vázlatosan is a Bibliát most áttekinteni, hiszen komplett témacsomagokat kellene érintenem a szöveg keletkezésétől, hagyományozásától, fordításától kezdve annak értelmezés- és hatástörténetéig. Inkább most arra törekszem, hogy a különféle értékelések némelyikén keresztül kedvet csináljak az olvasónak ahhoz, hogy maga is bibliaolvasóvá váljon: ha eddig nem tette meg, akkor vegye kézbe a Szentírást, és falja a sorokat, bármilyen szándékkal is kívánja ezt megtenni. Ha pedig már kiolvasta, fusson neki még egyszer, hiszen a textusok vastag rétegeinek mélyén mindig fog értéket találni, mert a Biblia gyakorlatilag kimeríthetetlen könyv.

A létező legjobb és legtömörebb értékelést @giggs85 írta meg egyetlen nyúlfarknyi mondatban, ami jól tükrözi egyébként saját véleményemet is a Bibliáról:


!

Ahogy fentebb is pedzegettem, a Bibliát nem csupán hívő attitűddel lehet olvasni – hanem bárhogyan. Nekem @Frank_Spielmann értékeléséből az jött le (ha nem tévedek), hogy ő sem a neofita buzgalmár lendületével vette kézbe, sőt még kisebb kritikákat is megfogalmazott a szöveg pontosságát illetően, de mégis jól látja, hogy ez a legfigyelemreméltóbb könyv kerek e világon:


>!
Frank_Spielmann I
Biblia

Biblia

Valószínûleg ez a legfigyelemreméltóbb könyv, ami csak napvilágot látott a Világon. A földlakók minden bizonnyal hallottak már róla.

Ez a könyv nem csupán hallatlanul figyelemreméltó, hanem elképesztően sikeres is. Népszerűbb, mint a Harry Potter, jobban fogy, mint a Káma Szútra című illusztrált kiadvány, és ellentmondásosabb, mint Stephanie Meyer bombaként robbanó majdnem-trilógiája: az Alkonyat, az Újhold, a Napfogyatkozás, és a Hajnalhasadás.

A Földközi-tenger Külső Keleti peremének néhány liberálisabb civilizációja számára a Biblia már kiszorította a hatalmas Wikipédiát, s egyedül tölti be az összes tudás és bölcsesség tárházának szerepét, mert noha sok benne a hézag, és tele van kétes, de legalábbis üvöltően pontatlan adattal, két fontos vonatkozásban felülmúlja kevésbé szárnyaló elődjét.

Egyrészt némileg olcsóbb. Másrészt borítóján a következő szavak láthatók, szép nagy betűkkel szedve: SZENT BIBLIA.

200 hozzászólás
!

Maradva még az ilyesféle „külsős szemlélő” hangvételénél, @cz_m értékelésében leginkább az ragadott meg, hogy a Szentírás egyik legfontosabb funkciójára világít rá. Ez pedig nem a vallásos tanítás, nem is a zsidó–keresztény Európa etikai megalapozása (noha ezek is fontosak), és nem is a hittérítői szándék, hanem egyszerűen az, hogy az ember értelmet és boldogságot találhasson a káoszban, amit mindennapi életnek szoktunk nevezni. A Biblia ebben is tud segítséget adni az olvasójának, sőt részben ez az oka a létezésének:


>!
szöszmösz I
Biblia

Biblia

Az egyik legtöbbet vitatott könyv. A legtöbbet olvasott. A legtöbb házban megtalálható (minimum egy példányban). Az irodalom alapja. Az egyik legrégebbi könyv. A legtöbb kiadást is talán ez a könyv élte meg…
egyáltalán nem véletlenül.
Lehet tagadni Isten létét és lehet más Istenekben hinni, de minden európai ember, és minden keresztény országban élő ember, a Biblia szerint él a mai napig. A Biblia szolgálja az alap erényeit, értékrendjét, neveltetésétől kezdve, tudattalanul is. A mai klisék a szeretetről, az érzésekről, az életről, mind ebből erednek. Coelho, Popper Péter, A. J. Christian és más olyan szerzők művei, akik ugyanazokat a mondatokat ismételgetik, mert az emberek szeretik hallani, hogy nincsenek egyedül. Hogy a világnak van értelme és, hogy amit éreznek vagy gondolnak az hova vezet vagy merre visz. Merre kell, hogy vigyen, hogy boldogok legyünk. Minden ilyen mondatban a Biblia szavai vannak, csak kicsit átértelmezve vagy átformálva.
A Biblia mindenben ott van, a motívumai, a gondolatai, kicsit átírva, de mégis ugyanúgy. A Bibliában minden megvan, ha történelemkönyvként olvassa az ember, akkor úgy, ha tanulni szeretné belőle az életet és a szeretetet, akkor úgy.
Elképesztő, hogy ez az egyetlen könyv képes egy egész világot mégis így megosztani. Háborúkat előidézni, és hatalmat adni, azt nem megérdemelt kezekbe.
Talán az egyik legzseniálisabb mű, ami valaha is íródott.

7 hozzászólás
!

Hadd szólaljon meg egy hezitáló hang is, aki az olvasás utáni emésztési fázisban hangosan gondolkodott. @theroofcrash értékeléséből kiderül, hogy legyen bármilyen posztmodern ember a posztmodern ember, mindig birizgálja a kérdés, hogy létezik-e a feje fölött valaki, akit Istennek nevezhet:


>!
calmovato P
Biblia

Biblia

Nem véletlenül nem adok csillagot. Az oka: bizonyos fejezeteket olvastam el, és közel sem értem még a végére. Viszont rengeteg kérdés és ellentmondás zajlik a fejemben egyelőre. Emésztem őket a jegyzeteim fölött. Mint könyv, szerintem se ezt, se a Koránt, se semmi ilyet nem lehet megítélni az alapján hogy jó vagy rossz könyv. Maximum hogy egyetért e vele valaki vagy sem. A nagyszüleim unszolására jártam hittan órákra, de nem tartottam őket érdekesnek gyerekkoromban a tanárok miatt. Az önzetlen cselekedet fontosságát és hasonló erkölcsi neveltetést nem onnan sajátítottam el, hanem a nevelésem által. Természettudományos felfogásban tekintek a világra, de nem tudok afölött elsiklani hogy néha elgondolkodom azon, hogy irányítja e valaki mindezt, vagy sem. Azt hiszem mindenkinek meg kell keresnie a maga Istenét, ami nem feltétlen kell hogy személy legyen. Lehet az egy cselekvés, vagy egy tudományág, vagy bármi más. Csak a szabad akarat joga maradjon meg.

!

Mint az köztudott, a Bibliának számos fordítása érhető el, még magyar nyelven is. A legnépszerűbb ezek között talán a nemrégiben revideált Károli fordítás és az egyesek szerint „UFO”-nak becézett Új Fordítás (a magyar Bibliatársulat jóvoltából). Bár jómagam nem vagyok katolikus, mégis az egyik kedvenc verzióm a Neovulgata, azaz Szent Jeromos fordítása lett. Érthető, magyaros és jó fordítás, de a másik katolikus verzió, a Szent István Társulat kiadványa is remek. Ráadásul a „katolikus Bibliákban” megtalálhatók a deuterokanonikus könyvek is, melyek a protestáns fordításokból kimaradtak. A katolikus fordításokról egy rövid beszélgetést is megnézhetsz a következő linken:

https://www.youtube.com/watch…

Ha valaki szeretne mélyebben tájékozódni a magyar bibliafordításokról, a Felebarát vagy embertárs című könyvet is kézbe veheti, amely tulajdonképpen a témában elhangzott konferenciaelőadások anyagait tartalmazza. @VallasTudor meglehetősen barátságtalan értékelése ellenére én azért azt hiszem, hasznos lehet forgatni a kötetet:


>!
VallasTudor
Fabiny Tibor – Pecsuk Ottó – Zsengellér József (szerk.): Felebarát vagy embertárs

A könyv – nagy általánosságban – a 2013. április 2–3-án rendezett Bibliaolvasás és bibliafordítás a mai Magyarországon c. konferencia anyagát tartalmazza.

Véleményem szerint a konferencia elsődleges célja az volt, hogy előkészítse a terepet az azóta már megjelent Revideált Új Fordítás (2014) számára.

Valószínűleg a konferenciát hallgatva nem volt annyira eklektikus az ember érzése mint így, olvasva. A különféle előadók nagyon eltérő módon fogták fel a feladatukat, volt aki szinte érthetetlen filológiai mélységekbe ment, volt aki pedig egyfajta kegyességi gyakorlatot támasztott alá az előadásában. Írásban nagyon is előjött ez az eklektikusság. Hozzá kell tennem azt is, hogy az előadók képzettsége is nagyon eltérő volt.

A könyv a függelékében 12 párhuzamos szöveget mutat be rengeteg igeversen keresztül. Ez bizonyára nagyon jó olvasmány lehet egy bibliafordítással foglalkozó szakembernek, de jelen esetben én ezt kihagytam.

Vallástudományi szempontból talán azért érdekes ez a könyv, mert áttekintésünk lehet a mai magyar bibliafordításokról és a hozzájuk fűződő felekezeti gyakorlatokról.

!

A különféle magyar bibliafordítások sorában érdekesnek számíthatnak az Újszövetségek: a Szentírás második felét (sőt, annak bizonyos könyveit) ugyanis mindenféle módon külön is megjelentették. Van, ahol az Újszövetséghez még hozzáadják a Példabeszédek könyvét és a Zsoltárokat, de az is előfordul, hogy egyszerre három nyelven (többnyire angolul, németül és magyarul) teszik elérhetővé az Újszövetséget. Miért érdemes CSAK a Biblia második felét olvasni? Nos, talán azért, mert könnyebb és a mai európai emberhez sokkal közelebb álló szöveg, mint az Ószövetség. A magam részéről teológusként is azt javaslom, ha valaki ismerkedni akar a Bibliával, ne a legelején, hanem Máté vagy János evangéliumával kezdje az olvasást! Hiszen, ahogy @Gazella egyetlen mondatban jól megragadta:


>!
Gazella P
Újszövetség

Isten szerelmes levele.

>!
Szent István Társulat, Budapest, 1927
678 oldal · Fordította: Káldi György
!

A magyar kiadások között meglehetősen exkluzív verziónak számít a Harmat Kiadó magyarázatos Bibliája. Főként Amerikában nagyon trendinek számít, hogy híres-neves keresztény szerzők kommentárjaival együtt adnak ki bibliafordításokat, de mifelénk ez még viszonylag ritka. Nos, a Magyarázatos Bibliában többek között a megérdemelten népszerű Philip Yancey fejtegetéseit is megtaláljuk az Ige különféle részeihez, illetve számos illusztrációt és kortörténeti kiegészítést is pakoltak bele a szerkesztők. Ebből a Bibliából ráadásul elegánsabb, keményfedeles változat is elérhető – igaz, kissé borsosabb áron. Egyetértve @padamak szavaival, én is régóta szemezek a kiadvánnyal:


>!
padamak
Magyarázatos Biblia

Magyarázatos Biblia Az újonnan revideált Károli-Biblia szövegével

Kiváló!
A magyarázatok – szerzőiket jellemzően – olyan újságírós-teológusosak: a mai kor eseményeit, személyeit hasonlítják a bibliai eseményekhez, személyekhez, s ezzel nagyon életközelivé és aktuálissá teszik az amúgy még nehezen érthető könyvek (próféciák, levelek) üzenetét is.
Jövőre is ezt olvasom el – főleg, mert „újkárolis”.

!

Ahogy jelen hegyi utunk elején említettem, érdemes nekifutni a Bibliának és lassan, de biztosan végigolvasni. Napi húsz perces beosztásban ez kb. egy év alatt sikerülhet. A Biblia vastag könyv, de @Acton értékelése szerint nem lehetetlen végigmenni rajta, és a végén talán nemcsak egy olvasmányélménnyel leszünk gazdagabbak, de még lelkileg is gyarapodhatunk. Az ő soraival búcsúzom erre a hónapra és jó (biblia)olvasgatást kívánok:


>!
Acton
Biblia

Biblia

Végére értem. Elolvastam az egész Bibliát. Örülök, hogy sikerült. Még januárban azt a célt tűztem ki magamnak, hogy a könyv elolvasása által jobban megismerjem a vallásomat és hogy erőt adjon a nehéz időkben. Úgy gondolom, hogy elértem ezt a célt. :)

2 hozzászólás

A hozzászólások megtekintéséhez be kell jelentkezned!