Utak a hegyre

Rovatgazda
!

A szakrális építészet három alkotása nyitja az augusztus havi Utak a hegyre rovatot, melyből kettő (a leshani óriás Buddha-szobor és a Moszkvai Boldog Vazul-székesegyház) @Lunemorte, a harmadik pedig @Adri_Ács jóvoltából kerül a Merítésbe.

A székesegyház eredetét tekintve politikai, ám funkciója és gyönyörű hagymakupolás felépítménye, belső kialakítása valódi gyülekező házzá teszi Isten és a benne hívők számára – http://moly.hu/karcok/417994.

http://moly.hu/karcok/422563 – Buddha-szobrok 2001-ig Afganisztánban is láthatóak voltak, melyeket az isz. V. században építettek a Kínából igen messzire jutott zarándokok. A leshanihoz hasonlóan sziklába vájták a méretes szobrokat, bár nagyságukban nem voltak hasonlíthatóak kínai „testvérükhöz”.
És ha már hatalmasságokról van szó, íme az ígért idézet a szakrális építmények monumentálisságának hátteréről a harmadik épülethez kapcsolódóan:


>!
Cheril

Mint minden nagy templom, úgy az Hagia Sophia esetében is két célt szolgáltak a méretek. Egyrészt Isten előtt kellett igazolniuk, hogy milyen messze képes elmenni az ember, ha hódolni akar neki. Másrészt a hívőknek szánt sokkterápia volt – egy ilyen hatalmas fizikai térben a belépő úgy érezte, hogy a teste eltörpül, az énje megsemmisül, kozmikus jelentősége összezsugorodik egyetlen makula méretére Isten arcán…egyetlen atommá válik a teremtő kezében.

560. oldal

!

A buddhizmushoz kanyarodjunk még vissza egy bölcsességgel, majd folytassuk hindu tanítással és érdekességgel a hinduizmus szent állata és a félistenek kapcsolatáról. Mindez még mindig @Lunemorte molyépítő munkája révén :)
http://moly.hu/idezetek/240618 @kalmarpolip
http://moly.hu/idezetek/386223


>!
Lunemorte MP
Indiai kultúra és hinduizmus

„SARVE DEVAH STHITA DEHE SARVA DEVAMAYEHI GAOU”

A félistenek mind megtalálhatóak a tehén testében!"

Go Mata

"A tehenet a hinduizmusban a vallás jelképének tartják. Tejével táplálja az embereket, így érthető, hogy a Védák az emberiség hét anyja közül az egyiknek tekintik. Mivel az egyik legnagyobb bűnnek számít az, ha valaki megöli az anyját, Indiában a tehénnek semmilyen körülmények között sem eshet bántódása. A vallási hagyományok szerint a tehenek nagyon kedvesek az Úr Krisnának, s a hindu ember ezért is bánik vele megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel.
A tehéntől származik például a védikus áldozatok (jagja) végzéséhez oly nélkülözhetetlen tej, joghurt, vaj és ghí (tisztított vaj). "
Dr. Tóth-Soma László
EGYSZERŰEN ÉS ÉRTHETŐEN A HINDUIZMUSRÓL

A tehén testrészei egy-egy félistent jelképeznek. Azt mondják az összes félisten jelen van a tehénben. A védikus kultúrában többször előfordult, hogy a földművelők templom hiányában a tehenet imádták mert mindent megtetstesít ami az imádathoz szükséges. Indiában nem ritka, hogy kényeztetik és imádatot mutatnak be neki bizonyos alkalmakkor. Bhumi Dévit (Föld Anya) is többször ábrázolják tehén alakjában.

!

Philip Roth Buckyja hívők és nem hívők által egyaránt dühvel, máskor reményvesztett lemondással feltett kérdésre keresi a választ. Vajon Isten miért hagyja, hogy tragédiák történjenek, veszteségek érjenek bennünket, elveszítsék szeretteink életüket? Hall egyáltalán bennünket? M. Basilea Schlink pedig, akár mintegy erre válaszul, minden kétségünk ellenére arra buzdít, hogy forduljunk Istenhez, és bátran emlékeztessük Őt az emberiségnek tett ígéretére.


>!
Carmilla 

     – Tényleg azt gondolod, hogy Isten meghallgatta az imádat? – kérdezte.
     – Hát, azt nem tudhatom. De itt vagy, nem? Egészséges vagy, nem?
     – Ez semmit se bizonyít – mondta Bucky. – Miért nem hallgatta meg Isten Alan Michaels szüleit? Biztosan imádkoztak. Herbie Steinmark szülei is biztosan imádkoztak. Jó emberek. Jó zsidók. Őértük Isten miért nem járt közben? Az ő gyerekeiket miért nem mentette meg?

135. oldal, Indian Hill (Európa, 2011)

Kapcsolódó szócikkek: ima · Isten
1 hozzászólás
!
>!
Little_Sunshine P

Mikor a gondok hullámhegyei elborítással fenyegetnek minket, szükséges, hogy ragaszkodjunk Isten ígéretéhez, és újra-újra emlékeztessük Őt megígért segítségére.

10. oldal

!

Istenek mint a szülői szerep őrzői – erről beszél Desmond Morris a @carmilla által hozott idézetben – http://moly.hu/idezetek/391737, @Baba082 idézetei pedig a szeretetlenségről a nyugati társadalomban – http://moly.hu/idezetek/393452 és a számok isteni eredetéről, az igazság természetéről:


>!
Baba082

Nos, ha a számok ugyanazt jelentik mindenki számára mindenhol a világegyetemben, nem következik-e ebből az, hogy Istennek kellett az agyunkba tennie őket? És ha így van, mi másért, ha nem azért, hogy mindenkinek megtanítsa az igazság természetét. Igaz, például, hogy kettő meg kettő akármi, az négy akármi. Nem számít mire alkalmazzuk őket, a számok, mivel egyszer s mindenkorra azok, amik, és nem mások, megtestesítik az igazságot.

121. oldal (Novella Könyvkiadó)

!

A szédereste ugyan hónapokkal ezelőtt volt, de az iskolakezdéshez, tanuláshoz érdemes feleleveníteni a tudásnak és az isteni törvények ismeretének fontosságát – ehhez, íme, egy idézet @Kuszma által Sándor Iván tollából:


>!
Kuszma P

Hallott a Tanár úr a széder estéről?
Szertartásféle.
Apám a családi hagyomány miatt, így mondta nekem, minden évben megtartotta. Ilyenkor a legfiatalabbnak kell felolvasni a szövegből. Én voltam a legfiatalabb. Azt a részt szerettem legjobban, amikor négyféle kérdést tesznek fel a Törvényekről. A Gonosz azt kérdezi: mire valók a Törvények, nekem nem kellenek. A Jóember azt kérdezi: egyáltalán mi ez? A Bölcs azt mondja: tanulmányozd, és értsd meg a jelentésüket.
És a negyedik?
A negyedik szánalomra méltó. Még kérdezni sem tud…

173-174. oldaldal

!

@encsy_eszter az elmúlt hónapban általános iskolai élményeimet hívta elő Orbán Ottóval, az iskolai ünnepélyekre való készülődést, verstanulást, majd a szavalást a szülők és diáktársak előtt. Persze, akkor mit sem tudtunk még „paradicsomi” verseiről :)
http://moly.hu/ertekelesek/1528089
http://moly.hu/idezetek/392485


>!
encsy_eszter

azt hiszem, érzem az első kísértést,
hogy föltegyek néhány kellemetlen kérdést:
egy, ha az istennek olyan nagy a hatalma,
hogy lehet az, hogy a paradicsom – alma?,
kettő, ha minden rendben van a tervvel,
miért tilos termelni azzal a szervvel?,
harmadszor és végtelenedszer,
mit akar az Úr elérni ezzel,
hogy egy ilyen elhamarkodott teremtésbe beleheccel? –
amikor a semmiből kilóg a fenekünk,
holdra és napra telik nekünk?,
miközben korog az angyal gyomra,
emberre meg paradicsomra? –
erre van éter?! –
Nem és nem,
ez valahogy nem az én teremtésem,
és kiderül majd ebben a darabban,
mihelyt az összehasonlításhoz rendelkezésünkre áll a nap,
a napnál világosabban:
ez az egész az Úr bulija,
hogy legyen a fiának mit megváltania!

!

Vajon értjük-e a keresztény vallási szimbólumokat, amelyek körbevesznek minket? Tudjuk-e a keresztény hagyományokkal rendelkező Európában, hogy ezek mit jelentenek? A kereszt divatékszer mivoltáról és annak valódi értelméről következik egy értékes idézet Richard Leonardtól:


>!
Lyanna P

Ezután gondoljunk csak arra, hogyan bántunk Krisztus keresztjével. Sokan kis aranyozott, platina- vagy ezüstkeresztet hordanak ékszer gyanánt (corpusszal vagy anélkül), a nyakukban lóg, vagy a fülcimpájukról csüng alá. Nem tudom, ha kereszt helyett a rómaiak inkább villamosszéket használtak volna, most vajon ezüstből, aranyból és platinából készült kis villamosszékek lifegnének-e a nyakukban és a fülünkben. És akkor imádkozni sem úgy kezdenénk, hogy keresztet vetünk, hanem görcsbe rándulnánk, mint akit villamosszékbe ültettek, és sziszegő hangot adnánk ki. Ez a provokatív és modern kép pontosan megfelel annak, amit Szent Pál a kereszt botrányának vagy „balgaságának” nevez (1Kor 1,18-26). Krisztus keresztje nem valamiféle divatékszer, akárhány lógjon is Madonna vagy Eminem nyakában. A keresztet meglátva még mindig el kellene hűlnünk, nemcsak azért, mert arról tanúskodik, hogy az igazság és a szeretet országának megalapításáért Jézus kész volt a végsőkig elmenni, de azért is, mert arról beszél, milyen árat kell fizetniük azoknak, akik az ő útján járnak, az ő igazságát hirdetik, és az ő életét élik. A kereszt távlatának ugyanolyan radikálisnak és fenyegetőnek kellene lennie ma, mint az első században. Arra a krisztusi kérdésre, hogy „meddig vagy hajlandó elmenni szeretetből a követésemben?”, csak azt válaszolhatjuk azoknak, akik keresztet vesznek a vállukra, és azoknak, akik keresztet hordoznak, amit Krisztus válaszolt az Atyának: „elmegyek a legvégsőkig, kibírom végig, mindegy, mi az ára.”

94. oldal

Richard Leonard: Hol van Isten a bajban? Gondolatok a hitről és a szenvedésről

!

Folytatva utunkat a hegyre fel, vegyük nagyító alá a kereszténységet az ateista Sam Harris által, és tegyünk kitérőt az ateizmus körül @vargarockzsolt értékelése és vitaindító karca alapján:

http://moly.hu/ertekelesek/1521644


>!
vargarockzsolt P
Tudomány

Az ateizmus nem több, mint olyan zaj, amelyet értelmes emberek igazolhatatlan vallási nézetek hallatán szoktak kiadni.

Sam Harris: Tények és keresztények.
65. oldal

Az ateizmus részletesebb kifejtése olvasható a wikipédián – ahogy az ateista gondolkodók látják az ateizmust. http://hu.wikipedia.org/wiki/Ateizmus

137 hozzászólás
!

A szédereste Jóemberéhez hasonlóan ne hagyjuk abba a kérdésfeltevést – jöjjön a Keresztény molyok zónából egy érdeklődő karc a bibliaolvasási szokásokról, a hozzá érkezett hasznos kommentekkel együtt. Előtte pedig a karc tulajdonosa, @nagytimi85 által idézett rész a Szentírásból – erőt adva a mindennapokhoz és nehézségekhez – hogy ne aggódjatok!
http://moly.hu/idezetek/393100


>!
nagytimi85
Keresztény molyok

Sziasztok, keresztény molyok!

Afféle „újrakezdő” keresztény vagyok, aki annakidején vallásos, vallásgyakorló, de nem hívő neveltetést kapott, és most felnőtt fejjel próbálja újra „felvenni a fonalat”.

A Bibliát tanulmányozva találtam egy érdekes részletet, amiről érdekelne a véleményetek, remélem, nem gond, hogy hozzátok fordulok!

Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt I. levelében van az a bizonyos részlet a szeretetről, amit esküvők alkalmával olyan szívesen idéznek. ("A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.", és a többi.) Ezt a részletet keresve lapoztam fel a Bibliát, de ugyanebben a levélben találtam az alábbiakat is (a 7. részben), amiről érdekelne a véleményetek:
"Jó, ha az ember asszonnyal nem érintkezik. (…)
A nem házasoknak és az özvegyeknek ezt mondom: Jó, ha úgy maradnak, mint én is. (…)
Ha asszonyhoz vagy kötve, ne törekedj elválni, ha azonban nem kötötted magad asszonyhoz, ne keress feleséget. (…)
Ha valaki mégis úgy véli, hogy igazságtalanul bánna hajadon lányával, mert eljárt fölötte az idő, ha úgy van rendjén, tegye, amit akar. Nem vétkezik, kössenek csak házasságot.
Akinek azonban szilárd a meggyőződése, s minden kényszerítő ok nélkül, teljesen szabadon úgy döntött, hogy megőrzi hajadon lányát, jól teszi.
Tehát aki férjhez adja hajadon lányát, jól teszi, aki pedig nem adja férjhez, még jobban teszi."

A kivágott részekben a házaséletre és a válásra vonatkozó irányelvek mellett Pál apostol kifejti azt is, hogy „a kicsapongás veszélye miatt”, „engedményként” nem minősül bűnnek a házasság, „nehogy a sátán megkísértsen benneteket, mivel nem tudtok megtartóztatásban élni”, hiszen azért még mindig „jobb megházasodni, mint égni”.

Érdekelne, a fentiek alapján hogyan értelmezitek a házasság megítélését a Bibliában? Pál apostol levele alapján itt a házasság nekem csak egy szükséges kompromisszumnak tűnik a bűn és a legjobb megoldás között. Mi a véleményetek?

Apró kapcsolódó gondolatként: az egyik kedvenc sci-fi sorozatomban, a Firefly-ban volt egy aranyos (és találó) jelenet, amiben a fiatal lány, River nekilátott, hogy „kijavítsa a Bibliát”, megkeresse benne az ellentmondásokat, amire a tiszteletes azt felelte neki, hogy „nem javíthatod ki a Bibliát – a Biblia javít ki téged!”.

Ezt csak azért vetettem fel, mert a fenti kérdésemet nem kötözködésnek szánom, nem akarom „kijavítani a Bibliát”. Csak, ahogy az elején írtam, hiába kaptam hivatalosan vallásos nevelést, mégsem volt olyan a közvetlen környezetemben, aki valóban hívő is lett volna, rendszeresen olvasta volna a Bibliát és megtanított volna értő módon olvasni azt. Ezért tényleg édekel, hogy hívőként hogyan viszonyultok hozzá, ha egy ehhez hasonló furcsán, akár ellentmondásosan hangzó részlettel találkoztok, hogyan oldjátok fel?

Előre is köszönöm a válaszaitokat!

12 hozzászólás
!

„Pálferi” évekkel ezelőtti egyik keddi előadásán sokat mesélt Teréz anyáról, a könyvről, amely a magánlevelezéseiből készült: Teréz Anya: Jöjj, légy a világosságom! Az asszony belső vívódásairól beszélt, arról, hogy mennyire semminek tartotta magát – annak a hatalmas és emberséges munkának ellenére, amelyet ő és nővértanítványai véghezvittek India utcáin, a mélységek legmélyebb szegénysége közepette. Néhány hónapja sikerült hozzájutnom a könyvtárból a műhöz – számomra ijesztő volt az, ahogy Teréz anya kiüresíti magát, szinte megszűnik létezni, ahogyan totálisan odaadja magát Istennek, neki szánja magát az isteni feladatnak. Kevésbé megrendítő könyv a kalkulttai szent asszonytól, amelyet @Baba082 olvasott augusztusban: Teréz anya: Az egyszerű ösvény. Ebből fel is töltött idézetet bőven – ízelítőként néhány:
http://moly.hu/idezetek/393450
http://moly.hu/idezetek/393447
http://moly.hu/idezetek/393442


>!
Baba082

Vizsgáld meg a lelkiismeretedet minden este elalvás előtt, mert nem tudhatod, vajon felébredsz-e másnap reggel. Ha bármi nyugtalanít vagy esetleg helytelenül cselekedtél, próbáld meg helyrehozni.

47. oldal, A csend gyümölcse az ima (Szent Gellért Egyházi Kiadó 1996)

!

Zárásként legkedvesebb íróm, az amerikai Chaim Potok egyik regényét, a Davita hárfáját hozom nektek személyes könyvajánlóként. A fenti képen egy ajtóhárfa látható, én valami ilyesminek képzelem a regénybelit, amelynek nagy szerepe van a kislány életében, képzeletvilágában. A könyv címe áthallásos a bibliai Dávid hárfájával, amelynek zenéjével Saul király felbolydult érzelmeit csitította.


>!
MariannaMJ P
Chaim Potok: Davita hárfája

Méltatlanul keveset olvasott könyv. Tele van lélekkel, szeretettel. Hagyománnyal és kétkedéssel. Hittel és tagadással és csüggedéssel. Csalódásokkal. Reménnyel. Nekem vigasztalás – megint, mint mindig Potoktól.

"Haragszol, Davita?
Igen.
Ha továbbra is haragszol a világra, sok bajnak nézel elébe.
Kezdek hozzászokni a bajokhoz…
…Ég áldjon, Davita. Légy elégedetlen a világgal. De egyszersmind tiszteljed is."


A hozzászólások megtekintéséhez be kell jelentkezned!