Kopogtatás nélkül

Rovatgazda
!

Nárcisztikus személyiségzavar

A pszichológia tudománya mindannyiunk életében megjelenik, sőt, afféle laikus tudósokként mi magunk is sokszor „diagnosztizálunk”: pszichopata, figyelemzavaros, autista – halljuk gyakran a vonatkozó kórképet buszon, villamoson, úton-útfélen. Ezek a diagnózisok nem mindig alaptalanul születnek, ugyanakkor vannak olyanok, amelyeket szinte automatikusan aggatunk a másik emberre, mert éppen „divatosak". A nárcisztikus személyiségzavar jelenleg ezen kórképek közé tartozik.
Fontos tudnunk azonban, hogy mindannyiunkban van némi egészséges nárcizmus, amely nem feltétlenül jelent mentális zavart is egyben. Jogosan lehetünk büszkék a teljesítményünkre, fantáziálhatunk sikerről, népszerűségről. Néha önző módon saját érdekeinket helyezzük a másoké elé. Bizonyos életkorokban is jellemeznek minket nárcisztikus személyiségvonások: kétévesen követelőzőek vagyunk, kamaszként grandiózus fantáziák töltik be képzeletbeli képernyőnket és a külsőségek, a kortársainkban kialakított képünk foglalkoztat minket. Emiatt bizonyos életkor fölött mondhatjuk csak valakiről, hogy nárcisztikus személyiségzavarban érintett..

Kép forrása: spoiler


TiaRengia I>!

Nem szeretem a narcizmus szót, mert kiüresedik, mint a divat általában, és ha túl gyakran használjuk, devalválódik. Ha mindenki narcisztikus, akkor a narcizmust szándékunk ellenére megtesszük normának. Önmagunk szeretése pedig létszükséglet, így aztán a narcizmus alapjaiban rendben van. Onnan számít zavarnak, amikor önmagunk nagyszerűségének vagy sebzettségének előtérbe helyezése (attól függően, hogy grandiózus vagy sebzett narcista-e a karakter) már komolyan fenyegeti a másik ember integritását. Ennek eldöntésében az empátiakészség a mérvadó: belátja-e, hogy a saját sebe kinyír másokat is maga körül és tesz ellene, vagy nem érdekli: ha ő pusztul, pusztuljon más is. A szadisztikus hajlam akár szándékosan is erősíti ezt, mert a más szenvedése is csak az ő hatalmát igazolja vissza, amitől megnyugszik, hogy mégiscsak az ő kezében maradt a kontroll, még ha a negatív tartományban is.

62. oldal

Tisza Kata: Most. Túlélő leszel, nem áldozat

!

A zavar elnevezése egy görög mítoszból ered: Nárkisszosz egy folyamisten és egy nimfa fia volt, akinek születésekor azt jósolták, hogy csak akkor érheti meg az öregkort, ha nem ismeri meg önmagát. A szép görög ifjúba sok nimfa beleszeretett, azonban ő mindegyiket visszautasította. Az egyikük Nemeszisz istennőnél, a bosszúállás istennőjénél tett panaszt. Narkisszosz vadászat közben egy folyó partjára ért, és mivel inni akart, belenézett a folyótükörbe. Ekkor megpillantotta önmagát és azon nyomban magába szeretett. Egész nap ott maradt és hasztalan próbálta magához ölelni tükörképét. Így ugyanazt a kínt élte át, amit a nimfák, amikor nem kaphatták meg. Reggelre Narkisszosz helyén az odasiető nimfák már csak néhány sárga szirmú virágot, nárciszt találtak. A nárcisz azóta is az önimádat jelképe, mivel magának a virágnak a szirma is egy kicsit önmaga felé hajlik.
Forrás: spoiler


Ninácska P>!

Megtorpan, ahogy rátekint a vízre
Narcissus: saját arcát látja benne.
Igazi képnek vajon mért ne higgye?
Furcsa, új kínt hoz önmaga szerelme;
a futó habból árnyékot merítene,
s ami övé, arra vágyik epedve.
Amit keresne, azt ő maga rejti;
szerencsétlen, nem tud magára lelni.

151. oldal Giambattista Marino: Adonisz (Végh György fordításában)

Szénási Ferenc (szerk.): Olasz erato Kagylócskám bizsereg – Válogatás az olasz erotikus irodalomból

!
robinson P>!
Képzőművészet

Solomon Joseph Solomon (1860-1927).
Echo And Narcissus. 1895.

!
csucsorka P>!

Narcisszusz beleszeret saját idealizált képmásába, ám sem a nagyzoló, sem a depresszív Narcisszusz nem tudja magát igazán szeretni. Saját hamis énje iránti lelkesedése nemcsak azt teszi lehetetlenné számára, hogy másokat szeressen, hanem minden látszat ellenére azt is, hogy szeresse azt az egyetlen embert, aki teljesen a bizalmasa – saját magát.

78. oldal

!

Mit jelent a személyiségzavar? Az élmény és a viselkedés olyan tartós mintája, amely jelentősen eltér a személyes kultúra elvárásaitól. Ez a minta megjelenik abban, ahogy az ember önmagát, másokat és a külső eseményeket észleli és értelmezi, illetve az ezekre adott érzelmi válaszokban, a társas kapcsolatokban, és az indulatok kezelésében is. Ezek a személyiségvonások és magatartásmódok rugalmatlanok és a személyes és szociális helyzeteket is áthatják, emiatt jelentős szenvedést okoznak vagy szociális-, és foglalkozási funkciók romlását eredményezik.

A nárcisztikus személyiségzavar jellemzően nem az egyénnek, hanem a körülötte élő embereknek jelent szenvedést. Emiatt viszonylag ritka, hogy a nárcisztikus ember terápiás segítséget kérjen, hacsak nem valamilyen „büntetést" (pl. válást, állás elvesztését) kerülhet el ezzel.
A nárcisztikus személyiségzavarnak többféle felosztása létezik, az egyik legismertebb a „sérülékeny, sebezhető" és a „grandiózus vagy sebezhetetlen" dimenzió használata.
A sérülékeny nárcizmusban szenvedők kevésbé látványos „tüneteket" mutatnak: szorongónak, túlérzékenynek és félénknek tűnnek, mivel különösen foglalkoztatja őket az, mit gondolnak róluk mások. Támadás, kritika esetén könnyen megsértődnek és visszavonulnak. Mégis nárcisztikusak, hiszen gondolataik csakis önmaguk körül forognak, folyamatos visszaigazolásra vágynak és sosem tudnak betelni a pozitív visszajelzésekkel.

A grandiózus nárcisztikus típus a legismertebb: dominancia, arrogancia, extraverzió és a figyelem kikövetelése jellemzi. A hatalom és figyelem mozgatja, akárcsak Kirké körül élő isteneket. Madeline Miller regényében Kirké így mesél apjáról, Hélioszról:


Aoimomo P>!

Gyerekkoromban éveket töltöttem azzal, hogy a ragyogó vonásait kutattam, hátha kitalálhatom a gondolatait. Igyekeztem olyanra lelni közöttük, amelyik esetleg az én nevemet hordozza. De Héliosz olyan hárfa volt, amelynek egyetlen húrja van, és a dallam, amit játszott, saját maga volt.

!

Tari Annamária szerint, ha egy társadalom lelkiállapotát és érzelemvilágát meg akarjuk ismerni, akkor a pszichiátriai kórlapokon túl a kortárs irodalom témaválasztását kell szemügyre vennünk. (https://moly.hu/idezetek/531613)
A modern irodalom pedig tele van nárcisztikus szereplőkkel. Ezek a karakterek, akár az életben is, többnyire férfiak. Egyik jellegzetes példa e kortárs nárcisztikus személyiségre, Pat Bateman, az Amerikai psycho főhőse és az őt körül vevő emberek, akik szinte az összes diagnosztikai kritériumot teljesítik.

Azt hiszik magukról, hogy különleges teremtmények, akik különleges bánásmódot érdemelnek, és akiket csak a hozzájuk hasonló, a társadalmi ranglétrán magasan álló emberek érthetnek meg:


rlb_32557241>!

Leleményes vagyok – állapítja meg megában Price –, valamint kreatív, fiatal és gátlástalan, célratörő és jól képzett. Lényegileg tehát arról van szó, hogy a társadalom egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy lemondjon rólam. Én nagyon értékes ember vagyok.

11. oldal, Április bolondja

!

Gőgös, fennhéjázó viselkedésük sem megközelíthetővé, sem szerethetővé nem teszi őket:


Rita_Sándor>!

Mindenki kínosan feszeng a koncerten, amire Carruthers cipelt el bennünket ma este, ki New Jerseybe, ahol valami U2 nevű ír banda játszik, akik a múlt heti Time címlapján is láthatók voltak.

204. oldal

Kapcsolódó szócikkek: New Jersey · U2
!
esztie>!

[…], aztán odamegyek vele a pulthoz, beállok a sorba, és húsz percig várok, hogy sorra kerüljek a dundi kiszolgálónőnél (legalább három kiló túlsúlya van és töredezett, kócos haja).

161. oldal

!

A saját testükhöz való viszonyuk is sajátos, amelyben a test mint megfelelő hatást keltő eszköz, tárgy jelenik meg:


Wanita>!

A nárcizmusban a test tárgyiasítása igencsak megszokott. A test, ami a lelket lenne hivatott hordozni, gyakran csak egy tárgy a narcisztikus számára, amelynek jól kell működnie. Képesnek kell lennie a megfelelő attrakcióra, teljesítményre, esetleg szoborként kell funkcionálmia. A test nem a lélek valóságának materiális vetülete, hordozója, átérezhető társa, hanem egy valami. Valami, amit ki kell aknázni, amivel hatást lehet elérni. Valami, ami az összképhez tartozik és megbízhatóan működik.

259. oldal

Kapcsolódó szócikkek: narcizmus
!
madárka>!

– Helló, Pat Bateman vagyok – mondom, és kezet nyújtok, miközben megpillantom magam a falon függő tükörben… és elégedetten elmosolyodom azon, hogy milyen jól nézek ki.

21. oldal (Európa, 2013)

Kapcsolódó szócikkek: Patrick Bateman
!
TiaRengia I>!

A nárcisztikusnak nehéz kikapcsolódnia és pihennie, mivel egyáltalán nem látja be ennek szükségét. Ő mindent kibír és mindenre képes. Saját elgondolása szerint akár alvás és evés nélkül is képes lenne életben maradni, ha azt akarná – rá az ilyen „jelentéktelen tényezők” nincsenek hatással. Ez persze téveszme, amelyet csupán mások felé akar közvetíteni saját nagyszerűségéről. Az, hogy a saját szükségleteit semmibe veszi – szerinte – feljogosítja őt arra, hogy más embereket lenézzen, ha azok történetesen elfáradnak, vagy gyengék. (Aztán ugyanez a személy elképesztő módon képes a saját fájdalmára panaszkodni és előadja, hogy nincs még egy ember, akinek olyan nehéz lenne az élete, mint az övé – majd pedig elvonul délutáni sziesztára…)

50. oldal

Kapcsolódó szócikkek: nárcisztikus személyiségzavar
!

Gyakran fantáziálnak határtalan sikerről, szépségről, hatalomról vagy ideális szerelemről:


Virág_Blogger >!

Ahhoz vagyok szokva, hogy mindent olyanformán képzeljek magam elé, ahogyan a filmeken szoktak történni a dolgok, akármire gondolok is, valahogy mindig olyanná alakul, mintha filmvásznon látnám, s ilyenkor mindig szinte hallom, is a kísérőzene hömpölygését, és mondhatni látom, ahogy a kamera körülsvenkel bennünket, miközben tűzijáték petárdái robbannak a fejünk fölött lassított képen, s a hetvenmilliméteres film szélesvásznú képen mutatja, amint lassan szétnyílik Jean ajka, majd hallani is, amint Dolby sztereóban azt suttogja, hogy „Kívánlak”.

!

Sokszor és mélyen éreznek irigységet, vagy érzik azt, hogy őket irigylik az emberek:


Gothic01>!

Remélem, hogy Armstrong nem ragaszkodik majd hozzá, hogy ő fizessen, mivel feltétlenül meg akarom mutatni ennek a hülyének, hogy nekem platina American Express hitelkártyám van.

200. oldal

Kapcsolódó szócikkek: hitelkártya · Patrick Bateman
!
Risus P>!

Én még nem egészen tértem magamhoz Montgomery névjegyének bűvöletéből – az az elegáns színezés, az a vonzó vastagság, a betűk típusa, a nyomás maga!

!

Általánosan jellemzi őket kapcsolataikban az empátia hiánya, amely sokszor verbális vagy fizikai bántalmazásban is jelentkezik:


Nikoletta_Klein>!

– Nemsokára itt leszek — kiáltom utána, aztán bevágom a limuzin ajtaját, és magamban kacarászva megint meggyújtom a szivaromat —, de azért mérget ne vegyél rá.

240. oldal

!
SchizoVampire P>!

Éjszakánként odatettem Evelyn fejére egy Jerry Kott tervezte, alumíniumdrótból hajlított és műcementtel kombinált gyertyatartót, mivel azonban szinte ájultan aludt a Halciontól, tudtam, hogy nem fogja lesodorni álmában, s bár eleinte jót mulattam rajta, ahogy Evelyn minden lélegzetvételével egyenletesen fölemelkedett, majd elsüllyedt a gyertyatartó, rövidesen inkább elszomorított a látvány, és így többé inkább nem tettem oda a gyertyatartót Evelyn fejére.

399-400. oldal

!

Interperszonálisan önzőek, kihasználnak másokat a kapcsolataikban. Úgy érzik azzal, hogy a másik a jelenlétükben élhet, már elegendőt is adtak. A mellettük élő másik embert szintén tárgyiasítják („Mint lámpa, ha lecsavarom, Ne élj, mikor nem akarom!"), saját igényeit nem veszik figyelembe.


zsanihorvath_>!

A nárcisztikus karakter saját tevékenysége alá rendel mindent a világon, emberi kapcsolatokat, házasságot, szerelmet, barátságot. Ha történetesen politikus, akkor minden alá fog rendelődni az ő politikai karrierjének, ha művész, akkor a művészetének, ha tudós, akkor a tudományának. Jól meg kell gondolni, hogy valaki összeköti-e az életét egy nárcisztikus karakterű emberrel, mert akármennyire is csábító a kreativitása, a zsenialitása, tudomásul kell venni azt a megaláztatást, hogy a partner sosem lesz az első helyen egy nárcisztikus embernél.

72. oldal - Fussunk el a bánat elől?

Popper Péter: Lélekrágcsálók Válogatás Popper Péter legjobb előadásaiból

!
Riccah>!

Szabó Lőrinc: Semmiért egészen

Hogy rettenetes, elhiszem,
De így igaz.
Ha szeretsz, életed legyen
Öngyilkosság, vagy majdnem az.
Mit bánom én, hogy a modernek
Vagy a törvény mit követelnek;
Bent maga ura, aki rab
Volt odakint,
Én nem tudok örülni csak
A magam törvénye szerint.

Nem vagy enyém, míg magadé vagy:
Még nem szeretsz.
Míg cserébe a magadénak
Szeretnél, teher is lehetsz.
Alku, ha szent is, alku; nékem
Más kell már: Semmiért Egészen!
Két önzés titkos párbaja
Minden egyéb;
Én többet kérek: azt, hogy a
Sorsomnak alkatrésze légy.

Félek mindenkitől, beteg
S fáradt vagyok;
Kívánlak így is, meglehet,
De a hitem rég elhagyott.
Hogy minden irtózó gyanakvást
Elcsittithass, már nem tudok mást:
Mutasd meg a teljes alázat
És áldozat
Örömét és hogy a világnak
Kedvemért ellentéte vagy.

Mert míg kell csak egy árva perc,
Külön; neked,
Míg magadra gondolni mersz,
Míg sajnálod az életed,
Míg nem vagy, mint egy tárgy, olyan
Halott és akarattalan:
Addig nem vagy a többieknél
Se jobb, se több,
Addig idegen is lehetnél,
Addig énhozzám nincs közöd.

Kit törvény véd, felebarátnak
Még jó lehet;
Törvényen kívűl, mint az állat,
Olyan légy, hogy szeresselek.
Mint lámpa, ha lecsavarom,
Ne élj, mikor nem akarom;
Ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan
Börtönt ne lásd;
És én majd elvégzem magamban,
Hogy zsarnokságom megbocsásd.

https://www.youtube.com/watch…

!
Anó>!

ADY ENDRE: ADD NEKEM A SZEMEIDET

Add nekem a te szemeidet,
Hogy vénülő arcomba ássam,
Hogy én magam pompásnak lássam.

Add nekem a te szemeidet,
Kék látásod, mely mindig épít,
Mindig irgalmaz, mindig szépít.

Add nekem a te szemeidet,
Amelyek ölnek, égnek, vágynak,
Amelyek engem szépnek látnak.

Add nekem a te szemeidet.
Magam szeretem, ha szeretlek
S irigye vagyok a szemednek.

!

Bizonyos foglalkozások esetén gyakoribb a nárcisztikus személyiségzavar előfordulása: művészek, sportolók, politikusok körében. A grandiózus fantáziák grandiózus teljesítményre is sarkallnak.
Ugyanakkor önmagában a vezető pozíció is predesztinál bizonyos személyiségbeli torzulásokra. Egy idő után a vezető szerepbe kerülő egyén nárcisztikus („mindent jól csinálok”, „nem tudok tévedni”, “erre teremtettem”) és paranoid („mindenki figyel"; „mindenki rosszat akar"; „mindenki kritizál”) jegyeket is mutathat.


vargarockzsolt>!

A politikus magánya szükségképpen termeli a nagyzásos és üldözéses téveszméket, miközben nincs betegségtudata. A szabvány pszichiátriai diagnosztika skatulyái szerint a politikus személyisége paranoid skizofrén tünetek valóságos tárháza.
Sértődékenység, az ellentmondás és a kritika nem tűrése, a hiúság, exhibicionizmus, bizalmatlanság, féltékenység tartozik még hozzá e tünetcsoporthoz. A saját arc, a saját test nem mint tükörkép, hanem mint külső tárgy jelenik meg számára, mely munkája eszköze. Miként Nárcissus a patak vizében csak önmagát látta, a politikus is csak azt nézi a mások szemében, hogy őt hogyan látják. Innen az empátia hiánya.

134. oldal

4 hozzászólás
!

A közösségi oldalak fokozott jelenléte életünkben szintén a nárcisztikus karakter tüneteit erősíti:


Jeffi P>!

A modern kor narcisztikusai már nem víztükörben gyönyörködnek önmagukban, hanem a Facebookra kiposztolt képeikben, de az énközpontú, empátiát nélkülöző magatartás, illetve a csalódások esetén átélt rendkívüli frusztráltság és düh Narkisszosz óta változatlan maradt.

81. oldal · Szondy Máté

Bízz magadban! Önértékelés, önelfogadás, önbecsülés

Kapcsolódó szócikkek: Facebook · narcizmus
!
Futtetenne I>!

Nem elég, hogy mindenütt a semmittevésből élő celebeket látják, a közösségi oldalakon maguk is mindent megtesznek azért, hogy hozzájuk hasonlítsanak. Ma, amikor a dollárkötegekkel legyező milliomoscsemeték Instagramja a követendő norma, ki ne érezné, hogy jogot formálhat az élet legjavára?

26. oldal

Amy McCready: Az én, én, én járvány Hogyan nevelj önzetlen gyereket egy önző világban?

!

Felmerül sokakban a kérdés, ha ilyen az élet egy nárcisztikus ember mellett, akkor miért tartanak ki mégis annyian mellettük? Az élet a nárcisztikus ember mellett érzelmi hullámvasút: nemcsak mélypontok, de csúcsélmények is várnak az áldozatokra, amik miatt egy „szokványos" párkapcsolat szürkének, unalmasnak is tűnhet egy idő után.


TiaRengia I>!

Az áldozatok is beismerik, hogy a nárcisztikussal megélt szép pillanatok egy fokkal szebbek voltak, mint a bárki mással megosztott élmények. A nárcisztikus újra és újra csúcsélményeket kínál az áldozatának, ezzel tartja fogva őt, aki így elkezd vágyakozni a „túlságosan szép" pillanatok után. Az áldozat számára így válik a legjobb, legcsodásabb társsá, hiszen senki más nem tudná ezeket megadni neki. A nárcisztikus eltorzítja áldozata valóságképét, aki egy furcsa mesevilágban találja magát, ahol minden tükör görbe. Észleli a rossz közérzetet, de nem érti, mi okozhatja azt. Egyre inkább próbál a nárcisztikus kedvében járni, csak hogy ismét kiélvezhesse annak elbűvölő oldalát. Az áldozat is hozzászokik, hogy egyre többet akarjon a saját narkotikumából. Ebből azt gondolhatnánk, hogy az áldozatok is eredendően a csúcsélményeket keresik. Valójában az áldozatok megszokják ezeket a túlcsorduló élményeket, vagy a nárcisztikussal, vagy már gyermekkorukban, és nem veszik észre a hétköznapok abszurditását.

82. oldal

5 hozzászólás
!
serengeti P>!

Perry Celeste-re kacsintott. Évek óta hitegette az ikreket azzal, hogy titokban képes repülni, mindenféle nevetséges részlettel traktálta őket arról, hogyan fedezte fel tizenöt évesen ezt a különleges képességét, ahogyan talán tizenöt évesen ők is felfedezik majd, ha megöröklik tőle, és elég spenótot esznek. A fiúk sosem tudták, komolyan gondolja-e mindezt.

69. oldal

!
stippistop P>!

Celeste visszafordult az ágy felé, ahol Perry még mindig aludt. Alvás közben mindig ráncolta a homlokát, mintha álmában is az álmait fejtegetné.
Amint felébred, át akarja majd adni feleségének az ajándékát. Imád ajándékozni. Akkor döntötte el, hogy hozzámegy feleségül, amikor először látta arcán a feszült várakozást, miközben várta, hogy az anyja kinyissa a neki vásárolt ajándékát. „Ugye, tetszik?”, bukott ki belőle, mielőtt az anyja feltéphette volna a papírt. Az egész család nevetett, olyan gyerekesen hangzott.
Sosem kellett örömet színlelnie. Mindig tökéletes ajándékot kapott. Őt is büszkeséggel töltötte el, milyen komoly erőfeszítést szán az ajándékai kiválasztására, de Perry messze túltett rajta.

62. oldal, 9. fejezet

!

A nárcisztikus partner manipulációval eléri a teljes kontrollt a másik élete, gyakran az egész család élete fölött:


TiaRengia I>!

A hódítás időszakának elmúltával a nárcisztikus társként egyfelől számító, ugyanakkor rideg és érzéketlen a párja szükségleteit illetően. Igen általános, hogy a párkapcsolat folyamán eléri, hogy a társa szépen, apránként lemondjon a barátairól, rokonairól, hobbijairól. A nárcisztikus mindig tudja manipulálni az áldozatát, és kicsiny ráhatással mindig eléri a célját. Az áldozat maga sem érti, miért is vált meg a számára fontos dolgoktól. A nárcisztikus mindig megbosszulja az áldozat önállósági törekvéseit.

31. oldal

!
TiaRengia I>!

A nárcisztikus személy szükséglete a család irányítására több történet központi üzenete volt. Azt írták le, hogy a nárcisztikus nem köszön, vagy olyan, mintha észre sem venné a családtagjait, amikor hazaérkezik. Vagy közvetlenül a hazaérkezés után a többieken éli ki a rossz érzését zsémbeskedésével, kiabálásával, parancsolgatásával. Ha a nárcisztikus nem képes hatalmat szerezni a családja felett az utasítgatásával, akkor a rosszkedvével, veszekedés szításával és illogikus vitázással keveri a helyzetet. Az is általános, hogy bosszút áll azokért a helyzetekért, amelyekben nem tudta keresztülvinni az akaratát, vagy úgy érzi, félreértették. A hatalmát fitogtató nárcisztikus olyan, mint egy dackorszakban megrekedt kisgyerek.

25. oldal

!

Az érzelmek verbalizálásában a nárcisztikus lehet éppolyan grandiózus és gáláns, mint a fantáziái, de ezen a szavak mögött hiányozhat a valós emóció és kapcsolati töltet.


TiaRengia I>!

A nárcisztikus beszél az érzelmeiről. Többször is elhagyhatja a száját: „szeretlek"- de ez nála csupán annyit jelent: „szeretem, hogy csodálsz engem". Egyáltalán nem túlzás azt mondani, hogy a nárcisztikus bárki számára bármi lehet. Olyan, mint a kaméleon, aki az áldozatainak mindig a megfelelő szavakat és tetteket kínálja, a megfelelő időben – amennyiben ezt ő is akarja, azaz ha előnye származik a helyzetből.

32-33. oldal

1 hozzászólás
!
TiaRengia I>!

A nárcisztikus szociálisan mégis lehet intelligens: ha épp úgy akarja, jól kijön különféle emberekkel, és a jó tárgyaló-, illetve kommunikációs készségének köszönhetően manipulálni tud másokat. Olyan, mint a kaméleon: megérzi a másik hangulatát, elvárásait, és hogy hatással legyen a többiekre, mindig a megfelelő hullámhosszon van. Ez a készség még a gyerekkorra vezethető vissza, amikor figyelnie kellett a szülők vibráló érzelmi állapotára, hogy az elfogadáshoz a lehető legrövidebb idő alatt rá tudjon arra hangolódni.

39. oldal

!

A csúcsélmények és a szép szavak után az áldozatok számára az első megdöbbentő élményt az ún. nárcisztikus düh megtapasztalása nyújtja, amely gyakran verbális és fizikai bántalmazást is jelent. A nárcisztikus zavart mutató ember nem képes elviselni a szégyent, az ún. nárcisztikus sérelmet így vagy úgy, de megtorolja.


ptagi P>!

A narcisztikus karakter elidegeníthetetlen része az önigazolás, a magyarázat. Aligha lehet ő bármiben hibás, a legbizarrabb, legellenszenvesebb tetteinek is jó oka van. Ha mások előzőleg nem viselkedtek volna így meg így, nyilván ő sem nyúl amolyan eszközökhöz. Mivel a kommunikációja meggyőző, még azt is megtévesztheti, aki előzőleg szemtanúja volt valamely nem túl nemes cselekedetének. Ahogyan a viccben a félrelépés közben rajtakapott, a tagadást választó feleség mondja a férjének: „Most nekem hiszel vagy a szemednek?” A beszédét nem valódi tartalmak igazi érzelmekkel is hitelesített közlésére használja, nem arra, hogy a másik szempontjait befogadó lelki teret hozzon létre, hanem az a célja, hogy kiváltsa a megfelelő hatást, pláne a szorult helyzetekben. Hogy manipulálja a partnert, erőltesse a saját nézőpontját, vagy zavart ébresszen a másik lelkében.

239. oldal, 5. rész - Bűntelenség és önigazolás

!

Madeline Miller igen szemléletesen írja le azt az élményt, amit Kirké él át, amikor ellentmond apjának:


ARea>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Héliosznak felizzott a bőre. Fehér volt, mint a tűz szíve, mint a legtisztább, legforróbb szén. Állt, mégis mintha folyamatosan emelkedett volna, mintha lyukat akarna ütni a mennyezetbe, átszakítani a föld héját, amíg el nem éri a csillagokat. És akkor megérkezett a hőség, zúgva körülölelt, mint a morajló hullámok, felhólyagosodott tőle a bőröm, és elakadt a lélegzetem. Levegőért kapkodtam, de semennyi sem maradt.
Apám mindet elszívta.
– Hogy merészelsz ellentmondani nekem? Te, aki képtelen vagy meggyújtani egy árva lángot, vagy előcsalogatni egy csepp vizet? A leggyatrább a gyermekeim közül, hervadt és megtört, akinek képtelen vagyok férjet találni, mert akármennyit fizetek, nincs, aki elvegye. Amióta megszülettél, szánakozom rajtad, így szabadságot adtam neked. Erre most engedetlen és büszke lettél. Hát arra kényszerítesz, hogy még jobban meggyűlöljelek?

Ötödik fejezet

!

Liane Moriarty regényében Celeste így éli meg férjének reakcióját a nárcisztikus sérelemre:


stippistop P>!

Az éjjel a legó miatt veszekedtek. A kölykök mindenfelé széthagyták a legóikat. Rájuk kellett volna parancsolnia, hogy szedjék össze. Perrynek igaza volt. Épp csak egyszerűbbnek tűnt, ha maga csinálja meg, miután lefeküdtek, mint emiatt perlekedni. Az a nyafogás, az a dráma… egyszerűen nem akarta megint végigcsinálni. Belefáradt. Rossz anya.
– Teljesen elkényezteted őket – vádolta Perry.
– Még csak öt évesek – védekezett Celeste. A kanapén hajtogatta a mosott ruhát. – Az iskola teljesen kifárasztja őket.
– Nem akarok ilyen disznóólban élni. – Perry arrébb rúgott egy legót.
– Akkor szedd fel magad – sóhajtott fel Celeste fáradtan.
Ennyi. Több nem is kellett. Ő provokálta ki. Minden egyes alkalommal.
Perry rámeredt. Azután négykézlábra ereszkedett, és gondosan felszedegette az összes legódarabkát, hogy a nagy zöld dobozba gyűjtse. Ő meg csak hallgatott és nézte. Most tényleg felszedegeti az összes kockát?
Perry felállt, és a kanapéhoz hozta a dobozt.
– Ilyen egyszerű. Vagy szedesd fel a kölykökkel, vagy szedd fel magad, vagy bérelj fel egy kibaszott házvezetőnőt.
Egyetlen gyors mozdulattal fejtetőre állította a dobozt, mire az összes legó zajosan és erőszakosan a nyakába záporozott.
A sokktól és a megalázottságtól levegőt is alig kapott.
Felállt, felkapott egy maroknyi legót az öléből és a képébe vágta.
Tessék. Megint. Az ő hibája. Úgy viselkedett, mint egy óvodás. Milyen röhejes. Kész ingyencirkusz. Két felnőtt mindenféléket vág egymáshoz.
A férfi visszakézből arcon ütötte.
Sosem használta az öklét. Sosem tett volna ilyen közönséges dolgot.

159. oldal, 26. fejezet

!
Wanita>!

A szégyen igen fontos szervező elv a narcisztikus lelkében. Főleg, hogy ne érezze, eszébe se jusson, vagy el tudja hárítani valahogy. Nem kell sok hozzá, hogy az fenyegesse, a szégyen elönti, mert általában jóval érzékenyebb, mint amilyennek látszik. Úgyhogy, ha vele vagyunk, az olyan, mintha folyton tojásokon lépkednénk, vagy hártyányi jégen járnánk. Minél vékonyabb bőrű narcisztikusról van szó, annál inkább azt fogjuk érezni, hogy valamit mindig elszúrunk, állandóan megbántjuk, idegesítőek vagyunk, nem elég körültekintőek és figyelmesek, néha alig elviselhetőek, és ezek miatt bármikor beborulhat az ég, ami már megint a mi hibánk lesz. Máskor minden csodálatos, és lehet, hogy a föld fölött lebegünk együtt egy színes varázsszőnyegen.

372. oldal

Kapcsolódó szócikkek: narcizmus · szégyen
!
TiaRengia I>!

Vannak emberek, akiknek a puszta jelenlététől több fokkal csökken a helység hőmérséklete. Ha egy ilyen ember belép a szobába, mindenkinek érzékenyebbé válnak az antennái.

225. oldal

13 hozzászólás
!

Az érzelmek teljes visszavonása, a fagyos csend is része a büntetésnek, amiben a nárcisztikus részesíti partnerét:


F_Orsolya>!

Tehát, mint láttuk, ha a narcisztikust kritika éri – még ha jogos is –, ha valamiben sikertelen, vagy ha egyéb dolog fenyegeti az önbecsülését, például hogy a másik kényelmetlen érzésekről számol be vele kapcsolatban, akkor megsértődik, megalázottnak érzi magát, üressé válik, és elkaphatja a nárcisztikus düh, a bosszúszomj.
Ezt általában nem fejezi ki nyíltan. […] Legtöbbször, mint láttuk, inkább visszahúzódik, megvonja a másiktól az érzelmeit, leértékelően, távolságtartóan, kritikusan kezd el viselkedni. A másik, aki ennek az elszenvedője, például a gyerek vagy a partner, legtöbbször rettenetes érzések között éli át a „csendkúrát”. Az életben gyakran nem az az igazán nagy büntetés, ha összeveszünk valakivel, hanem ha a kapcsolatot tápláló meleg érzelmek folytonossága megszakad. A nárcisztikus nem ritkán ráérez, hogy mekkora hatalmat ad a kezébe, ha megfosztja a másikat a szeretettség élményétől és az érzelmektől, és ezért aztán a módszert esetleg számos számára zavaró helyzetben alkalmazni próbálja. Az eljárás másik funkciója, hogy közben rendezheti sorait, és lehűtheti a sebzettségével járó fusztrációt.
A „csendkúra” úgy hangzik, mint valami gyógyító célú beavatkozás, de valójában eléggé fájdalmas annak, aki szereti a nárcisztikust. Elfordulnak tőle, és bármi is volt a kiváltó ok, ő éli át a nárcisztikus hajdani belső gyermeki énjének az aggodalmát. Hogy ő rossz, nem szerthető, nem megfelelő, eldobható. Ez egy tudattalan, rejtett mechanizmus a narcisztikus részéről, amivel szabadulni akar a belső nehézségeitől. Úgy segít magán, hogy helyette más éli át a szenvedést.
[…]
A narcisztikus, ha nem visszahúzódik, hanem nyíltá teszi a véleményét, választhat támadó stratégiát is, és ilyenkor – gyakran igen meggyőzően – kifordíthatja a valóságot a sarkaiból. Például az ő flörtölése miatt a megcsalástól szorongó partnert maradinak vagy rabtartónak, a közös tehervállalás témáját felvetőt anyagiasnak nevezheti, aki ki akarja őt zsákmányolni, vagy nincs tekintettel a helyzetére.
A nagyfokú torzítás miatt a megzavart, megbabonázott másik magába néz és elszégyelli magát, hogy hogyan lehetett ennyire önző, és miért szít oktalan feszültséget.
Ezt a kommunikációs cselvetést, amelyet némely személyek akkor is képesek hivatásszerűen alkalmazni, ha álmukban egy hordágyon becsempészik őket egy tévéstúdióba, és ott egy karakteres dudával váratlanul fölriasztják őket, jobban megismerjük majd egy későbbi fejezetben.

66. oldal

!

Van-e olyan személyiségjellemző, olyan gyermekkori történet, amely hajlamosít a személyiségzavaros áldozatává válásra?


TiaRengia I>!

A szakértők egy része azt állítja, hogy bárki áldozatává válhat egy személyiségzavarosnak. A másik részük szerint ez nem így van: az áldozat is bizonyos jellemvonásokkal kell, hogy rendelkezzen.
Mindenesetre azok az emberek tekinthetők veszélyeztetettnek, akiknek az önértékelésében éppen egy hízelgés méretű rés található. Az az ember is veszélyben van, aki túl gyakran keresi önmagában a hibát, önostorozó, és aki mások hibás tetteinek okát is hajlamos saját magában megtalálni. Veszélyben vannak a túl kedves emberek is – azok, akik gyerekkorukban hozzászoktak ahhoz, hogy bízzanak másokban és ugyanezt teszik most is; a túlzott mértékben udvarias emberek, a gyerekek, munkakapcsolatokban a beosztottak, valamint az anyagilag függőségben lévők; azok, akikben él a vágy, hogy észrevegyék őket, hogy biztonságban érezzék magukat, és irányítsák őket; a függő és a gátolt személyiségek; azok, akik bizonytalanságtól szenvednek és folyamatosan munkálkodik bennük a kisebbrendűség-tudat; azok,akikben erős a kötődés iránti igény és az elfogadás iránti vágy, illetve akik félnek az elhagyástól.

126. oldal

11 hozzászólás
!

Ahogy a rovat beköszöntőjében írtam, a nárcisztikus jelző manapság a közbeszédben igen gyakorivá vált, aminek talán az lehet az előnye, hogy az áldozatok könnyebben segítségre találnak. Önsegítő- és pszichoedukációs könyvek foglalkoznak azzal, hogyan tud az áldozat a nárcisztikus társ hálójából kiszabadulni.
Az áldozatoknak azonban sokszor nemcsak a nyilvánvalóan bántalmazó kapcsolat okoz problémát, de a társadalomban élő áldozathibáztató attitűd is rombolja önértékelésüket. Fontos tudatosítani, hogy a bántalmazott nem tehet róla, ha bántalmazzák és nem felelős a nárcisztikus „megjavításáért".


TiaRengia I>!

A bántalmazás nem helyénvaló. Az áldozatnak nem kell megértenie azt, aki bántalmazza őt. És nem feladata, hogy segítsen rajta.

135. oldal

Kapcsolódó szócikkek: bántalmazás
6 hozzászólás
!
Anaire>!

Egyébként – a széles körben elterjedt véleménnyel ellentétben – nem minden esetben igaz, hogy egy kapcsolat működése mindig két emberen múlik. Ha például – metaforikusan szólva – egy pszichikailag egészséges ember egy narcisztikussal evez egy csónakban, akkor az a csónak fel fog borulni. Ez egy pszichológiai természeti törvény. A pszichikailag egészséges ember nem tudja megmenteni a kapcsolatot – kudarcot vall a narcisztikus fél tudattorzulása miatt.

220. oldal - A védekezési stratégiáktól az építkezési stratégiákig

Kapcsolódó szócikkek: kapcsolat · narcizmus

A hozzászólások megtekintéséhez be kell jelentkezned!