kaleIDÉZkóp

Rovatgazda
!

"Farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszakot jelenti, és bár manapság is jelmezbálokról ismert, hajdan ez volt az év talán legvidámabb része. Magyarországon a középkorban honosodott meg, ilyenkor tartották a zajos mulatságokat, lakodalmakat.

A vízkereszt utáni első hétfő neve regelő hétfő, ami a nagy ivászatra, lakomára, áldomásra utal, de magában foglalja a szerencsés évkezdést is."

(Tovább is van Bihari Dániel cikke: http://24.hu/kultura/2016/01/23/iden-nagyon-rovid-az-or…)

@déli_báb -tól (https://moly.hu/idezetek/540858) tudom:

"Az indoeurópai nyelvekben használatos „karnevál” szó a 'szekér' + 'hajó' jelentésű latin carrus navalis származéka. A carrus navalis a latinitásban eredetileg egy allegorikus szekér volt, a termékenység és az óév halálának, káoszba hullásának szimbóluma, ugyanakkor a megújuló mitikus idő dramatizált jelképe. Az olasz carne vale (jelentése: 'megválás a hústól') szóból való származtatása hibás, népetimológia.
A Karnevál etnológiai értelemben nem más, mint a káoszhoz való visszatérés, az intézményesített zűrzavar."


>!
Timár_Krisztina ISP

Ahogy elnéztem őket, képzeletemben hatalmas karneválként jelent meg az emberi élet, ahol mindent a Vaksors irányít és rendez, sőt, ő osztja szét a különféle tarkabarka jelmezeket is a felvonulóknak; az egyiket elcsípi, s ha éppen úgy esik, királynak maszkírozza, tiarát tesz a fejére, lándzsavivőkkel veszi körül, homlokát pedig diadémmal koronázza, a másikra viszont csak rabszolgamaskarát kerít; emezt szépen kicsinosítja, amabból ellenben rút és nevetséges figurát formál: mert a látványosságnak – gondolom – változatosnak kell lennie.

298. oldal, I. kötet, Menipposz, avagy leszállás az alvilágba

!

„A karnevált nem nézik, hanem élik, méghozzá mindenki, mert a karnevál – eszméjéből következően – össznépi. Amíg a karnevál tart, senkinek nem lehet más élete, mint a karneválbeli. Nem lehet kilépni belőle, mert nincsenek térbeli határai. Amíg tart, addig csak a törvényei szerint lehet élni, addig csak a karneváli szabadság törvényei érvényesek. A karnevál egyetemes, az egész világ különleges állapota, a világ újjászületése és megújulása, amelynek mindenki részese.”
(Mihail Bahtyin)


>!
zsofi017

Tudom, amit tudok, és régen megtanultam, hogyan kell megkülönböztetni az álarcot a valóditól. Karneváli élmény: minél szebb az álarc, annál csúnyább a valódi.

137. oldal - Kinek a pap, kinek a papné

!

"Hazánkban gyakran kapcsolódott [ti. a farsanghoz, a szerk.] különböző alakoskodás és adománygyűjtés. Persze nem a mai jótékonykodásról van szó. A bakkuszjárás például a Felvidéken volt elterjedt: a legények húshagyó kedden szamár-, kecskebőrbe vagy női ruhába bújtak, kezükben nyársat tartva táncolták végig a falut.

Az utcán állókat megtréfálták, a lányokat megcsipkedték, bekormozták, céljuk a mulattatás volt. Útközben ajándékokat kaptak, ételt és italt, amit később a kocsmában vagy a fonóban el is fogyasztottak.

A Csallóközben ugyanezt dőrének nevezték, de a fiúk kicsit durvábbak voltak."
(Bihari Dániel)

@Sea a busójárás történetéről számol be:
https://moly.hu/karcok/335429

@Véda pedig a démonikus szokásokkal ismertet meg:
https://moly.hu/idezetek/454719
https://moly.hu/karcok/797529


>!
Szávitrí SP

Vizes szelek, lobogjatok,
hej, kisze, villő,
tüzes erek, dobogjatok,
hej, kisze, villő.

Meleg élet hideg földből,
hej, kisze, villő,
mint a gejzír, zurr, előtör,
hej, kisze, villő.

Ha felpezsdül most a vérem,
hej, kisze, villő,
amit akarok, elérem,
hej, kisze, villő.

Akit akarok, megkapom,
hej, kisze, villő,
mint a friss szél, megforgatom,
hej, kisze, villő!

65. oldal, Kiszehajtás

!

„A középkori ember fölfogta, hogy a nevetés mögött soha nem bújhat meg erőszak, a nevetés nem rak máglyákat, hogy a képmutatás és a csalárdság soha nem nevet, hanem mindig komoly arcot ölt, hogy a nevetés nem lehet sem dogmatikus, sem tekintélyelvű, hogy a nevetés nem a félelemnek, hanem a magabiztos erőnek a jele, hogy a nevetés a nemzéssel, a születéssel, a megújulással, a termékenységgel, a bőséggel, az eszem-iszommal és általában a nép e világi halhatatlanságával függ össze, s végül hogy a nevetés mindig az eljövendő, az új, a majdani világ felé nyújtózkodik, és a hozzá vezető utat egyengeti. Ezért élt a népben ösztönös bizalmatlanság a komolysággal szemben, s ezért hitt az ünnepi nevetésben.”
(Mihail Bahtyin)


>!
Aprile

Tavaly Hamupipőkének öltöztem és az idén is Hamupipőkének öltözök , mert könnyü a ruha, fogsz két rongyot és kész. A karneválon csudajó, és mindent szabad. A konfettit majd beleszórom Maria nyakába és a szoknyáját is fölhuzom. De még ha a karneválon mindent szabad is se dobálok záptojást az emberek fejéhez, mert én nem vagyok olyan vadálat, mint Giustino.

!

Európában a leghíresebb a Velencei Karnevál, de más olasz városokban is hasonlóan buliznak ebben az időszakban. Márai Sándor római élményét idézi fel @blankaveronika:

https://moly.hu/idezetek/670724

Alessandro Bariccot is megérinti a titokzatos hangulat, @Chöpp már csak tudja:

https://moly.hu/idezetek/658928

De azért csak a velencei az „igazi”, még Robert Browning is így véli egy zenedarab hallgatása kapcsán, @Zigó_Attila talált rá a Vas István fordította versre:


>!
Zigó_Attila

I
Ó Galuppi, Baldassaro, szomorú, hogy rád lelek!
Nem vagyok süket, se vak, hogy téged meg ne értselek,
De a szívem oly nehéz, míg képzeletem száll veled.
II
Ime itt jössz ó zenéddel, régi kincseket kinál.
Mondd, így éltek Velencében, hol kalmár volt király,
S tengert jegyzett el a dózse, hol a Szent Márk templom áll?
III
Hisz a tenger ott az utca és fölötte ível át
Shylock hídja – házaiban tartották a karnevált –
Mintha látnám… pedig még csak el se hagytam Angliát.
IV
Hogy a vízre szállt a május – így meséled, ugyebár? –
Éjszakától másnap délig fellángolt a maszkabál,
S felkészültek új kalandra; ifjú korban így szabály.
V
Ilyen dáma volt a dáma, piros ajka íly finom?
Nyakán keskeny arca lengett, mint harangvirágszirom?
Felséges mellén a férfi nyughatott, mint vánkoson?
VI
Elhallgattak kegyesen s mind téged hallani akart
– Nők játéka sötét álarc, férfiaké könnyü kard –
Te meg ültél méltósággal, s felzengett a klavikord.
VII
Hát e kis terc, szűkített szext – jajra sóhaj visszaszáll –
Szólt hozzájuk? e kitartás? e feloldás? „A halál?”
Rá a szeptim: „Tart az élet, de kibírni rajtad áll!”
VIII
„Boldog voltál?” "Igen." „És most?” "Hát te boldog vagy-e még?"
„Akkor még több csókot!” "Nekem ezer csók se volt elég!"
Halld, a makacs domináns is vár a feleletre rég.
IX
És egy oktáv üt rá választ. Dicsértek ott igazán.
"Remekelt a jó Galuppi, ha komoly volt, ha vidám!
Én, amikor mester játszik, hallgatni is tudok ám!"
X
Majd elhagytak, amikor a gyönyör perce érkezett,
Sorsuk csupa félig-élet, csupa kurtafényü tett,
Hallgatag halál jött értük, s nem látnak több kék eget.
XI
De ha ülök és tünődöm, hogy álljak meg helyemen,
S a természet mélyen elzárt titkait ha kémlelem,
Bejössz kihűlt muzsikáddal, s érzi minden idegem.
XII
Ciripelsz, tücsök-kísértet, holott elhamvadt a ház:
"Hamu, halál – hova lett a velencei aratás?
Lélek marad, ami lélek, nem múlik el az a láz.
XIII
Hisz te ismered a földtant, ismersz némi fizikát,
Algebrát is, de a lélek túlröpüli e határt,
A haláltól lepke félhet, de tenéked meg nem árt.
XIV
Mert Velence és a népe csak virágzott, hervadott,
Bolond ünnep volt gyümölcse, mit a földnek itthagyott,
Vajon még maradt-e lélek, mikor a csók megfagyott?
XV
Hamu, halál!" – ciripeled. Én szívemmel pörölök.
És ti drága, halott hölgyek, hová lett a fürtötök?
Hát az ékkő melletekről? Hűvösödik. Vénülök.

Robert Browning: Egy Galuppi-toccata (Vas István fordítása)

!

Ebből is látszik, hogy a németek sem húzták ki magukat a jóból!


>!
Frank_Spielmann I

A túlzásoknak mind a groteszk realizmusban, mind a népi ünnepek formáiban pozitív jelentése volt; elég például azokra az irdatlan nagy kolbászokra utalnunk, amelyeket csak egy tucat ember tudott megemelni a XVI. és a XVII. századi nürnbergi karneválokon.

Első fejezet

!

És Párizst meg a franciákat se hagyjuk ki! Végülis a világ egyik leghíresebb karneválját, az újvilági Mardi Gras-t (is) nekik köszönhetjük.

@imma Faludy György egyik anekdotájával szórakoztat itt: https://moly.hu/idezetek/308305

„SCARRON, PAUL (…) 28 éves korában kezdődött tragikus betegsége. A baj állítólag úgy keletkezett, hogy egy karnevál alkalmával mézzel kente be magát, és meztelenül tollakban hempergett, hogy mint „madárember” vehessen részt a bálon. A méz nem bizonyult elég erősnek, hogy a tollakat megtartsa. Meztelensége láttán az emberek üldözőbe vették. S. egy híd alatt, a csatorna jéghideg vizében rejtőzött el, ahol súlyos betegséget kapott.”

@krlany pedig Nizzáról regél: https://moly.hu/karcok/164632

Ráadásul…


>!
zsofi017

Vigyázat! Felnőtt tartalom.

Az 1671-es karnevált nagy fénnyel ünnepelte meg az udvar. A király által a Tuileriákban rendezett álarcosbál során több mint százötven hölgy „vesztette el természet adta szüzességét”, ahogy egy kortárs szerző fogalmaz, és a megcsalt férjek száma olyan nagy volt, hogy nem tudják kiszámolni, „minthogy senki sem volt hozzá elég jártas az aritmetikában”…
Ennyiből is nyilvánvaló, hogy szép ünnep volt.

176. oldal, 16. fejezet - La Valliére kisasszony átváltozik Könyörületes Lujza nővérré

!

New Orleans, Mardi Gras, jazz és swing, tánc és buli, alkohol! Legtöbbünknek egzotikus vágyálom, a város híres szülöttei közül nem mindenkinek van azonban szép emléke a parafernáliáról, @Zigó_Attila révén (https://moly.hu/idezetek/297482) megismerhetjük például Truman Capote véleményét:

"BÖHÖM BOGÁR JOHNSQN: Mikor voltál utoljára a Mardi Gras-n?
TC (nem szívesen válaszol, semmi kedve felkelteni a Mardi Gras-hoz fűződő emlékeit: számomra ez sosem volt szórakoztató élmény, az utcák tele részegekkel, ordibáló, borzalmas álarcokat viselő figurákkal; gyerekkoromban mindig rémálmaim voltak egy-egy Mardi Gras után): Kölyökkoromban. Folyton elvesztem a tömegben. Amikor utoljára elvesztem, valaki bevitt az őrszobára. Ott bőgtem egész éjszaka, amíg anyám meg nem talált."

De azért na! Mi szívesen ott lennénk most, ugye, @Zonyika?
https://moly.hu/karcok/167572


>!
Nita_Könyvgalaxis P

"A rióihoz hasonló látványosságot jelent az Egyesült Államokban a New Orleans-i Mardi Gras felvonulás, amelyet hagyományosan a város francia negyedében tartanak. Az eseményre évente közel egymillió ember látogat el.

A Mardi Gras idején a félig – vagy egészen – meztelen testek valaha nagy felháborodást keltő látványa ma már szinte közhelynek számít a francia negyed kártyavetőktől és tenyérjósoktól egész évben zsúfolt utcáin. A mind nagyobb költségeket fölemésztő karnevál legfőbb pénzforrását a szerencsejátékok, a lottó és a bingó jelentik.
Arthur Hardy, egy népszerű karneváli kalauz kiadója szerint az egész karnevál egy részeg orgiához hasonlítható. "
(forrás: wikipedia.hu, http://href.hu/x/hk9i )

Kapcsolódó könyvek: Sherrilyn Kenyon: Végzetes ölelés

Sherrilyn Kenyon: Végzetes ölelés
9 hozzászólás
!

A leges-leges-leghíresebb karneválhoz fociimádóknak választottam képet, remélem, díjazzátok! Brazíliáról úgyis mindenkinek a Riói Karnevál és a futball jut eszébe először, csak a sorrend a fölcserélhető.

Bár azért van akinek a szamba!

Például @Kkatja is ezt verseli meg Elizabeth Bishoppal: https://moly.hu/idezetek/401451
@Eva62 prózában, Esterházy Péter monológjával: https://moly.hu/idezetek/659727


>!
Bélabá P

Vigyázat! Felnőtt tartalom.

Fenekét riszálva – közönséges és hamis ez így, ez a bágyadt kép nem érzékelteti a csípők, mellek szamba ritmusú suhanását, karneváli zászlóanya-lépéseit. Irtó szexi, a miniszoknya látni engedi barna bőrű combját, micsoda éjfekete szemek, félig nyitott, kicsit duzzadt ajkain mosoly, sóvár fogak, a köldöke is kilátszik, igazi drágakő ez a lány. Nem, nem riszálás volt ez, tánc volt, hívás és felajánlkozás.

!

Térjünk csak vissza a csillogó-villogó, fülledt trópikus ünnepről a havas szláv farsang gyönyöreihez, mert keleti és északi szomszédaink ilyenkor még hógolyóznak és korcsolyáznak, szánkóznak és nyíltszíni máglyákat gyújtanak, temetik a telet! Maszlenyica oroszul és bolgárul (és valószínűleg még több más szláv nyelven) az ünnep neve.

Román és erdélyi szomszédaink a Mărțișort tartják március 1. napján, ilyenkor általában fehér és piros gyapjúszálakat sodornak zsinórrá, van, hogy kis zsákocskát, van, hogy szálakból készített fiú és lány babácskát függesztenek rá, ezt ajándékozzák egymásnak, amit azután március utolsó napjáig viselnek, majd virágzó fák, bokrok ágaira akasztják.

Maszkajárás mindenhol van, és a különféle megnevezésű, a tél megszemélyesítésére hivatott szalmabábut is máglyára vetik.

A balti népek is ünneplik, és ők is szorgosan máglyára hányják a telet.


>!
Timár_Krisztina ISP

Minden virág, fű, fa, bokor karneválra készült, a Nap visszatérésének ünnepére, mely évente pár hónapot tartott. Mennyit beszéltek, sugdolóztak öltözetről, illatszerről, a karnevál királynőjének megválasztásáról! A szegfű [sic!] pompás cigányszoknyát varrt magának, a Fagyal fehér menyasszonyi fátyolba akart rejtőzni, Gesztenye ágas gyertyatartó akart lenni, a szégyenlős Margitvirág összeszedte páros és páratlan szirmait, hisz ő lesz a jósnő, akit néha fölkeresnek az emberek. Mennyi mindent kitaláltak, költöttek festékre, hisz minden boldog és vidám akart lenni. Még a kerítés mellett tolakodó Bogáncs is szürke gombokat varrt zöld kabátjára.

77. oldal, Szalmavirág

Kapcsolódó szócikkek: karnevál
!

Jó, hogy böjt és nagy zabálások váltakoznak, de Húshagyó Kedd után mit együnk? Éhezve nem lehet táncolni és nevetni!

A britek és írek palacsintát esznek, a szlávok blínit (ami palacsinta), mi magyarok farsangi fánkot.

Bár népszerű a palacsinta nagyon, a franciák is szeretik, főleg a bretonok, ahol egyébként is nemzeti táplálék. Bakkhosz tartsa meg a jó szokásukat!

Azt hiszem, @Sea is egyetért velem, hisz ő a palacsinta krónikása:
https://moly.hu/karcok/657845


>!
theodora

A karnevál szelével érkeztünk. Nyolc és fél hosszú évvel ezelőtt olyan széllel repültünk ide, ami úgy tűnt, sokat ígér, egy őrült széllel, amely csupa konfetti volt, és füstszagot, az út mellett sütött palacsinták illatát hozta.

30. oldal

Kapcsolódó szócikkek: szél
!

Bár még csak most kezdődik majd a magyar karneváli szezon, a vége úgyis a Téltől való búcsúzás, erről a szokásról @Véda tud sokat: https://moly.hu/idezetek/705232

Addig is, mulassunk, és hallgassunk @metahari intelmére: https://moly.hu/idezetek/300301

Van ám magyar karneváli vígjátékunk! Olvassátok a Dorottyát Csokonaitól, vagy ha szerencsétek van, színházban is elkaphatjátok időnként, egy élmény!


>!
könyvskorpió

Thália, a közttök legdelibb grácia:
"Szépek! ajándékot tőlünk is végyetek,
Hogy e jeles napról megemlékezzetek.
Termetetek deli, orcátok kellemes,
Szívetek érzékeny, és elmétek nemes,
Szemetek tűz légyen, rózsa ajakotok,
Hulló hó kebletek, muskotály csókotok;
Vén, komor, formátlan ne légyen köztetek:
Egyszóval mihozzánk hasonlók légyetek."

E szókra a felhő őket béteríté,
Tetszetes ifjakká tevé s megszépíté.
Ezért olly gyönyörűk a Somogy dámái,
Mert ők a gráciák igaz kópiái.


A hozzászólások megtekintéséhez be kell jelentkezned!