Fényőrség – Rubens és kora

Rovatgazda
!

„Rubens, elomló testek vonagló, lusta kéje,
hol rózsás húspárnák közt trónol a szerelem,
s ahol úgy kél és nyugszik, áramlik s forr az élet,
mint szél a levegőben és víz a tengeren;”
(Charles Baudelaire: A fároszok – részlet)

Az európai művészet meghatározó barokk mestere, Peter Paul Rubens és kora flamand festészetét mutatja be a Szépművészeti Múzeum október végén megnyíló kiállítása. A Fényőrség pedig a festő irodalomban hagyott lenyomatát kutatja a molyok segítségével…

Peter Paul Rubens (1577-1640) katolikus hitben nőtt fel, de kiváló humanista nevelést is kapott. Kezdetben neves festőelődök képeit másolta, majd Itáliába utazott. Gonzaga mantovai herceg szolgálatában járt Velencében, majd Rómában, ahol nagy hatást tettek rá Michelangelo, Leonardo, Veronese és Caravaggio alkotásai.


!
egy_ember>!

A szenvedés a Teremtés butasága
Megalázza
csak megalázza az embert
Nem igaz hogy megtisztít
nem igaz hogy alázatra nevel
nem igaz hogy önismeretre nevel
hogy jobban megismerem magam
nem igaz
hogy jobban megismerem a világot
nem igaz
az Istent
nem igaz

62. oldal

!

Lerma herceg lovasportréja (1603)

A festő 1603-ban egy követséggel Spanyolországba utazott, s ott készítette el első jelentős művét, Lerma herceg lovasportréját. A kép stílusa eltért a spanyol hagyományoktól, az itáliai reneszánsz lovasportrék voltak mintái, s elsők között ábrázolja a lovast szemközti rövidülésben.

Kép forrása: wikipedia.org


gesztenye11 >!

III. Fülöp annyira Lerma hercegnél tartotta az eszét, hogy a beavatottak a hozzá írt leveleket is így címezték: Őfelségének, III. Fülöpnek, Lerma herceg jelenlétében. Különben a derék úrnak legjelesebb cselekedete volt a moriszkók kiűzetésén kívül a tulajdon halála. Valami fogadás volt az udvarnál, a királyt nagyon közel állították a pokoli módon befűtött kályhához, ami tulajdonképp parázzsal megtöltött nyitott serpenyő volt, a boldogtalant már a szédülés kerülgette, de az udvari etikett szerint se helyét nem hagyhatta el, se panaszkodni nem illett neki. A szolgálattevő udvari személyzet észrevette ugyan, hogy baj van, de senki se merte a serpenyőt odább húzni, mert az illetéktelen beavatkozás lett volna a főkamarás ügykörébe, aki nem volt kéznél. Elmentek megkeresni, de mire előkerült, akkorra a király csakugyan elájult a széngáztól, s a főkamarás már nem tehetett egyebet, mint hogy előparancsolta az udvari papot, s a királyt körülrakatta a palotában található ereklyékkel. Azok közt adta ki lelkét 1621. február 28-án. Ez nem megtanulni való dátum, csak azért teszem ide, hogy ezzel is hitelesebbé tegyem a történetet az előtt, aki kételkedik benne, mert nem tudja, mi volt az a spanyol etikett.

IV. Fülöp már sokkal okosabb férfiú volt, mint az apja. Ez abból derül ki, hogy mikor elvesztette Portugáliát és Katalóniát, fölvette a Nagy melléknevet, hogy Spanyolország kárpótolva legyen a veszteségekért. Erről a Nagy Fülöpről mondta Medina-Celi herceg:

– A mi felséges urunk olyan, mint a gödör. Annál nagyobb lesz, mentül többet vesznek el belőle.

293, oldal - KIRÁLYOK FÖLD FELETT ÉS FÖLD ALATT

Kapcsolódó szócikkek: Spanyolország
2 hozzászólás
!

Rubens és első felesége, Isabella Brandt (1609)

1608-ban anyja halálos betegségének hírére tért vissza hazájába, ahol Németalföld helytartója, Albert főherceg udvari festője lett. 1609-ben elvett egy gazdag polgárlányt, gyönyörű házat építtetett, itt kapott helyet gazdag könyvtára és műgyűjteménye is. Műhelyében segédek és festőtanoncok festették vázlatai alapján a hatalmas képeket, Rubens a fő részletek elkészítésére és az egységesítésre koncentrált. Ekkor már egész Európa festőfejedelemként tisztelte, uralkodók és miniszterek ültek neki modellt.


pannik P>!
Képzőművészet

Peter Paul Rubens: Calra Serena Rubens, a művész lányának portréja, olaj, vászon, 1616

2 hozzászólás
!
cassiesdream>!

– Sosem ismertem komoly művészt, aki boldog volt. Talán csak Rubens a kivétel.
– Akkor miért csinálod, Asher?
– Nem tudom. Csinálom. Te miért dolgozol a Rebbének?
– Az ég kedvéért.
– Talán én a föld kedvéért teszem.
– Mit akarsz ezzel mondani?
– Talán ez egy másik módja, hogy eljussunk az igazsághoz.
– A feszületeid meg a többi festményed utat mutatnak az igazsághoz?
– Ha nem lenne valami igazság a munkámban, gondolod, hogy az emberek foglalkoznának vele?

134. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Asher Lev
!
Bélabá>!
Mindent átszövő mítoszok

A Fejvadászok remek könyv! Újabb érdekesség.

kép: Rubens – Kalüdóni vadkanvadászat

"– Kalüdóni vadkanvadászat.
A pontosan négyszáz éves festékrétegekből mintha fény sugárzott volna. Az árnyékokkal együtt olyan körvonalat és alakot adott a vadászjelenetnek, aminek a nevét Dianától tudtam: clair-obscure, azaz árny-fény játék. A képnek szinte fizikai hatása volt, mágnesessége, amely beszippantott, mint amikor találkozunk egy karizmatikus személlyel, akit előtte csak fényképekről és hírből ismertünk. Nem voltam felkészülve erre a tömény szépségre. Felismertem a színeket korábbi, ismertebb vadászképeiről, amiket Diana könyvében láttam: Oroszlánvadászat, Krokodil- és vízilóvadászat, Tigrisvadászat. Tegnap a könyvben azt olvastam, ez volt Rubens első vadászjelenete, a kiindulási pont a későbbi remekművekhez. A kalüdóni vadkant Artemisz istennő küldte, hogy öljön és tomboljon Kalüdónban, bosszúból, amiért az emberiség elfeledkezett róla. Végül Kalüdón legjobb vadásza, Meleagrosz lándzsájával ledöfte. Néztem Meleagrosz meztelen, izmos felsőtestét, gyűlölettel telt arckifejezését, ami emlékeztetett valakire, az állat testébe behatoló lándzsát. Annyira drámai, mégis tiszteletteljes. Annyira csupasz, mégis titokzatos. Annyira egyszerű. És annyira értékes."

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kalüdón_(település)

Kapcsolódó könyvek: Jo Nesbø: Fejvadászok

Jo Nesbø: Fejvadászok
2 hozzászólás
!
berg>!

„Egy leláncolt Prométheusz a Kaukázus hegyen, amint egy sas a máját falja fel. (Eredeti, én festettem, a sast Snyders – 1,80 x 2,40 m): 500 forint.
Leopárdok a természetben, szatírokkal és nimfákkal. (Eredeti, én festettem, a pompás tájkép kivételével, melyet egy tájképfestő mester festett – 2,70 x 3,30 m): 600 forint.
Az utolsó ítélet, melyet egy tanítványom kezdett el festeni egy eredeti után, melyet én festettem Őfőméltóságának, Neuburg hercegének, sokkal nagyobb méretben, melyért 3500 forintot kaptam fizetségül fémpénzben; ez a kép befejezetlen, és én magam veszem kézbe, így egy eredetit készítek belőle: 1200 forint.
Vadászat lovasokkal és oroszlánokkal, egyik tanítványom kezdte el egy eredeti után, melyet én készítettem Őfenségének, a bajor hercegnek, de teljesen újrafestettem: 600 forint.”
Ez a leírás némi fogalmat ad Rubens műtermének 1620. évi árjegyzékéről. Dicsőségének magaslatán oly sok rendelés érkezett be hozzá, amennyit valószínűleg senki sem tudott volna egyedül teljesíteni.

43. oldal (Taschen/Vince Kiadó, 2005)

!
Tintapatrónus P>!
Képzőművészet

– Nem volt ám a szürinx pásztorsíp azelőtt, hanem szépséges, csengő hangú leány. Kecskéket legeltetett, nimfákkal kergetőzött, s úgy dalolt, akárcsak manapság. Ahogy legeltetett, mulatozott s dalolt, Pán hozzálopózott, s elcsábította, legyen az övé. Jutalmul azt ígérte, hogy minden kecskéje ikreket ellik azontúl. De az kinevette szerelmeskedését, és azt válaszolta, hogy nem kell néki az olyan szerető, aki se nem bak egészen, se nem egész ember. Erőszakkal akarta most már megszerezni Pán, és üldözni kezdte. A Szürinx pedig futott az erőszak elől, meg Pán elől is. S ahogy a menekülésben elfáradt, a nád között bújt meg, és a mocsárba veszett. Pán nagy haragjában a nádat kivágta, de a lányt nem találta. Bánta már tettét, s kieszelte a pásztorsípot: különböző hosszúságú nádszálakat illesztett egymáshoz, emlékezetül, hogy ők sem illettek egymáshoz. Így lett a Szürinx az egykori szép lány helyett, daloló pásztorsíp.

A festmény: Rubens és Id. Jan Breughel: Pán és Szürinx, 1617–1619, Staatliche Museen, Kassel

Kapcsolódó könyvek: Longosz: Daphnisz és Chloé

Longosz: Daphnisz és Chloé
!
Frank_Spielmann I>!

Rubens irigykedve gondolt Casanovára. Nem az erotikus teljesítményét irigyelte, ilyesmire végül is sok férfi képes, hanem utolérhetetlen memóriáját. Talán százharminc, feledésből kiragadott nő, nevestül, arcostul, mozdulatostul, beszédestül!

420-421. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Casanova · Rubens
1 hozzászólás
!

1626-ban meghalt Rubens felesége, a festő fájdalmát a következő évek diplomáciai megbízásai enyhítették, így például I. Károly angol király kérésére közbenjárt az angol–spanyol viszály megoldása érdekében. 53 éves korában feleségül vette elhunyt felesége 16 éves unokahúgát, akit gyakran szerepeltetett képein. Festészetében egyre inkább a megtalált családi boldogság, az életöröm témája lett uralkodó, nem vállalt több vallási témájú megbízást, inkább tájképeket festett.


sophie P>!
Képzőművészet

„Most megpróbálta ruháját, vagy mint Bojanus úr mondta: köntösét (Szent isten, köntös!) a szakavatottak szemüvegén át nézni. Hatalmas ráncok ásítottak a túlzsúfolt zsebek körül, mellényén pecsét éktelenkedett, nadrágja térde zsákszerű és duzzadt volt, mint Heléne Fourmont csupasz térdei Rubens szőrmés portréján, Bécsben.”

Aldous Houxley: Légnadrág és társai – 43. oldal
Kép forrása: http://arthistoryproject.com/artists/peter-paul-rubens/…

Kapcsolódó könyvek: Aldous Huxley: Légnadrág és társai

Aldous Huxley: Légnadrág és társai

Kapcsolódó alkotók: Aldous Huxley

!
latinta P>!

HELENE
(vagy bárki más, az Angyal vagy egy Parasztlány a Paraszttáncból, Medici Mária, de lehet férfi is, Bacchustól Gödelig vagy többen akár)
„Kedves barátom, Ön egyszerre ragadtatja magát két, egymástól fényévnyire eső dologra, veszi a bátorságot, szenvedélyt, derűt, kedvességet, őrültséget, hitet és hanyatló, reneszánsz kiegyensúlyozottságot, egyszerre markolja meg rajtam azt, amit az Ön társadalmi helyzetében lévő valaki, aki ha nem is rabja e helyzetnek, de felfogván ennek jelentőségét, nem maradhatnak előle rejtve e helyzetből fakadó kötelességek, melyek ha nem is korlátok, ha nem is sövények, de minden bizonnyal kis kerti utacskák, jól ápolt ösvények, melyeket elhagyni nem tanácsos, formák, melyek elvetése nem a szabadság, csupán a pallérozatlanság jele, és puszta betartásuk már önmagában is szellemesség, a formák tisztelete mint személyes kiválóság, nem markolhatna meg, és ugyanakkor mintha nem is volna testünk, csupán vágyunk és eksztázisunk, mely a végtelenbe hív, mintha nem érezné a keze a húsnak, a húsomnak, mondjuk ki nyíltan, áradó kövérségét, teltségét, kozmikusságát, pedig érzi, hiszen én magam is érzem, hogy érzi, nos Ön a markolással együtt, egy lélegzetvétellel mégis azt kérdi, minthogy ezt megtudni leghőbb vágya, minthogy a felébredt értelem, Fridell szavával, megzavarodván, ismét a vallás karjaiba vetette magát, így a két véglet összeegyeztetése és a vesztfáliai béke elkerülhetetlenné és ugyanakkor fölöttébb szükségessé vált, Ön egyszerűen, mintha tudnánk, mi az egyszerű, vagyis tudnánk, mi a bonyolult, azt kérdi, mi a barokk.
    Sok ez így együtt, barátom. Ez a sok a barokk. Úgy, Rubens, most pedig megfestheti, amit markolva mindig is birtokolt, a világot. Konkrétan a seggem.”

67-68. oldal, Rubens és a nemeuklideszi asszonyok (Magvető, 2006)

Kapcsolódó szócikkek: barokk
!

Munkácsy Mihály Rubensnek öltözve, 1880

Rubens volt a barokk képzőművészet nyelvezetének megalapozója.
A túlzásokra hajlamos stílus nem mindenkinek a kedvence.
Bernáth Aurél festőként mondott róla kritikát:


Sándor_Langer_Pudingman P>!

Rubens – nagyjából értve a mondandókat – számomra elviselhetetlen.
Mikor ezt mondom, egy pillanatra se vonom kétségbe zsenialitását. Hisz a festészet egyik leghatalmasabb erejű festője volt – csak elviselni nem tudom ezt a „hatalmat”.
Itt egyszerűen a szépség természetrajzáról kell beszélnünk. Ahogy ő egy alsó lábszárat – harisnyásat – cipővel együtt fest, egyszerűen nem tudom nézni. A kövér, testes emberek, de nem szólva a kövér nőkről, a festészetben kilógnak a sorból. A túltengő hájak egy olyanfajta jólétről vagy ennek előszeretetéről beszélnek, ami látványnak fullasztó. S ehhez még csatlakozik a festő önelégültsége, ami lerí az önarcképeiről, ez is viszolygást kelt.

32. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Rubens

A hozzászólások megtekintéséhez be kell jelentkezned!