Az ​egyéni vállalkozás alapismeretei 2007 1 csillagozás

Zugorné Rácz Éva: Az egyéni vállalkozás alapismeretei 2007

Hiánypótló könyvünk értékes ismeretanyagot ad:
– a kezdő egyéni vállalkozó teendőiről;
– a tevékenység elindításának törvényi követelményeiröl;
– a bér-, adó- és járulékszámításokról, a fizetési kötelezettségekröl;
– a könyvvezetésről, a bizonylatok és nyilvántartások kezeléséről;
– az üzleti terv elkészítésének általános szempontjairól.

Törvények értelmezését segítik a közérthetően megfogalmazott jogi meghatározások.

>!
Képzőművészeti, Budapest, 2007
194 oldal · ISBN: 9789633370414

Hasonló könyvek címkék alapján

Hepp Nóra – Fejesné Lőrincz Anna: Szerzői jog
Trócsányi László – Badó Attila (szerk.): Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban
Rakvács József: A lakás- és üdülőtulajdon kézikönyve
Petres Sándor (szerk.): Kisgazdaságok jogi iránytűje
Lomnici Zoltán: Az alapítványok és közalapítványok kézikönyve
Belovics Ervin – Gibicsár Gyula – Koczka Éva – Korda György – Mohácsi Péter – Szeder Gyula – Temesvári László: A büntető törvénykönyv magyarázata
Bócz Endre – Horváth Tibor – Kereszty Béla – Koczka Éva – Korda György – Mohácsi Péter – Nagy Ferenc – Papp László – Végvári Réka: A büntető törvénykönyv magyarázata
Bártfai Béla – Bogdán Tibor – Nemes András – Szabady Attila: A kárpótlásról mindenkinek
Gál Judit: A gazdasági társaságok átalakulásának új szabályai