Zöldhelyi Zsuzsa (szerk.) · Szőke Katalin (szerk.)

Orosz ​költők antológiája 2 csillagozás

Zöldhelyi Zsuzsa – Szőke Katalin (szerk.): Orosz költők antológiája

Az antológia a folklórtól kezdődően egészen napjainkig átfogó képet igyekszik nyújtani az orosz költészetről. Ízelítőt ad a bilinák (a hősi énekek) és az orosz népi vallásos énekek megkapóan őszinte lelkiségéből éppúgy, mint a XVIII. századi, nyugati mintákat szem előtt tartó ódaköltészetből. Természetes, hogy jelentős helyet foglal el benne a XIX. és a XX. század költészete.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Klub klasszikusok

>!
Magyar Könyvklub, Budapest, 2001
528 oldal · ISBN: 9635474296

Kívánságlistára tette 2


Kiemelt értékelések

>!
Lunemorte MP
Zöldhelyi Zsuzsa – Szőke Katalin (szerk.): Orosz költők antológiája

Ez az antológia elvileg időrendileg van rendezve. Nos, erre utaló nyomot egyáltalán nem véltem felfedezni, hiszen egy darab évszám sem volt feltüntetve a versek után. Néha olyan hibákba bukkantam, hogy oldalszám sem volt feltüntetve…Tehát a szerkesztés elég silány.
A versek többségét nem éreztem magamhoz közel.

>!
Coffee I
Zöldhelyi Zsuzsa – Szőke Katalin (szerk.): Orosz költők antológiája

Ez az antológia (ami nem nevezhető éppen rövidnek) ízig-vérig orosz (függetlenül attól, hogy magyarra van fordítva:)). Megjelenik benne az orosz öröm, az orosz bánat, az orosz magány, az orosz szerelem…
Kiváló és számomra kevésbé kedves versekkel van tele, volt, amit azonnal a szívembe zártam, akadt, amit nem sikerült megkedvelnem vagy megértenem.
Megjelennek a versekben a klasszicizmus és a romantika jelei és találhatók benne népköltészeti művek is. Bevallom, utóbbiakat annyira nem kedveltem meg.
Témát tekintve a művek igen sokszínűek, bár úgy látom, nem csak a magyarokra jellemző ez a nagy halál-központúság.


Népszerű idézetek

>!
Lunemorte MP

Tátott verem felé megyünk,
belezuhanunk nemsokára.
Tudjuk: meghalni születünk,
az életnek halál az ára.
És a halál könyörtelen:
a csillagok fényét kioltja,
a napot sötétségbe fojtja,
fölöttünk lebeg szüntelen.

38. oldal, Gavril Gyerzsavin: Mescserszkij herceg halálára (részlet)

>!
Lunemorte MP

S ha bús a földi lét, a sír annál vidámabb.

Pavel Katyenyin: Szonett (részlet) 70. oldal

>!
Lunemorte MP

Nyikolaj Kramzin:
Temető

Az egyik hang

Ó, iszonyú a sír hideg éje!
Szél rohamoz, megreszket a sírbolt,
csont koccan, didereg…

A másik hang

Csend van e tájon, jó nyugalom van,
szél simogatja hűsen az alvót,
fű hajt, gyönge virág.

Az egyik

Tűzszemű féreg rágja a holtat,
és koponyája béka tanyája,
kígyót rejt a csalán.

A másik

Édes az álom, mély, nyugodalmas,
nincs vihar erre, gyönge madárkák
füttye szól odafent.

Az egyik

Holló szálldos és keselyűhad!
Hullacibáló szörnyü hiénák
bontják már síromat!

A másik

Zsenge fűben nyúl üzi párját
sírom mellett, és a faágra
vadgalamb települt.

Az egyik

Kúszik a földön köd sürü nyirka,
nyers, csatakos szél csapkod az erdőn
meztelen ágak alatt.

A másik

Tiszta égbolt és csupa napfény.
Orgona nyílik, illatot áraszt
jázmin meg liliom.

Az egyik

Retteg a vándor, hogyha az útja
erre vezet, megdermed a szíve,
borzongón siet el.

A másik

Nézi a fáradt vándor e békés
nyughelyet és leszúrva a botját,
ittmarad mivelünk.

(Rab Zsuzsa fordítása)

46-48. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Ady Endre – József Attila – Radnóti Miklós: Válogatás Ady Endre, József Attila, Radnóti Miklós műveiből
Ladányi-Turóczy Csilla (szerk.): A tavaszidő édessége
Hugo Brehms – Ad Zuiderent (szerk.): Kortárs holland és flamand költők
Bódi Tóth Elemér – Devecsery László – Pődör György: Az otthon sziluettje
Kárpáti Kamil (szerk.): A találkozás kapuja
Péczely Dóra (szerk.): Szívlapát
Madarász Imre (szerk.): A Nagy Háború emlékezete
Buda Ferenc: Hatalmam: nyugalom
Hargitai György – Szily Ernő (szerk.): Október fényei
Galgóczy Árpád: Furcsa szerelem