Önéletrajzi ​töredék, talált szöveg 0 csillagozás

Z. Varga Zoltán: Önéletrajzi töredék, talált szöveg

„…az ​író minden sorát, még magánleveleit is a nyilvánosságnak írja, […] titokban számít reá, hogy e bizalmas sorai is odatartoznak majd egyszer művéhez” – írja a naplóolvasó és -író Márai Sándor 1934-ben, akkor, amikor az önéletrajzi műfajok Magyarországon az irodalmi élet fősodrába kerülnek. E könyv éppen ennek az időszaknak, a magyar irodalmi modernségnek néhány fontos önéletrajzi töredékét vizsgálja. Csáth Géza, Füst Milán, Márai Sándor naplói, József Attila Szabad-ötletek jegyzéke, Babits Mihály beszélgetőfüzetei jóval keletkezésük után jelentek meg, s az írói életműhöz tartozásuk közel sem olyan egyértelmű, mint azt a fenti idézet sugallja: a nagy, kanonizált életművek posztumusz, szerzői jóváhagyás nélkül kiadott „talált szövegei” kihívás elé állítják az olvasót és az irodalomtörténészt. A kihívás azonban nem csupán a keletkezés és megjelenés körülményeiből következik, hiszen e szövegek különös szellemi bátorsággal és elszántsággal beszélnek tabutémákról, szexualitásról,… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Opus: irodalomelméleti tanulmányok Akadémiai

>!
Balassi, Budapest, 2014
202 oldal · ISBN: 9789635069224

Most olvassa 1

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Nagy Imre: Utazás egy regény körül
Borzsák István: Budai Ézsaiás és klasszika-filológiánk kezdetei
Buda Attila – Nemeskéri Luca – Pataky Adrienn (szerk.): „…mi szépség volt s csoda”
Buda Attila – Pataky Adrienn (szerk.): „…olvasd el szigorú szemmel cikkemet”
Brusznyai Árpád: A Homérosz-kérdés
Ritoókné Szalay Ágnes: Kutak
Hász-Fehér Katalin: „…hogy kegyed észre nem vette, csodálom”
Rugási Gyula – Somlyó Bálint (szerk.): Grádicsok éneke
Végh Attila: A görög dráma esszészótára
Czigányik Zsolt: A szabadsághiány anatómiái