Hanja 1 csillagozás

Handbuch und Lexikon der sinokoreanischen Schriftzeichen
Young-Ja Beckers-Kim – Helmut Hetzer: Hanja

Sinokoreanische ​Schriftzeichen, die sogenannten Hanja, sind ein wichtiger Bestandteil der koreanischen Schriftsprache und deshalb von großem Interesse für jeden, der sich mit der koreanischen Sprache beschäftigt.

Den ersten Hauptteil dieses Handbuchs bildet ein Lexikon der 1800 wichtigsten Hanja, die heute in koreanischen Schulen unterrichtet werden. Zu jedem Hanja werden mehrere wichtige Wortverbindungen aufgeführt und deren deutsche Bedeutungen angegeben. Durch die praktische Anordnung der Hanja nach der Zahl ihrer Strichzüge sind die Einträge selbst für Anfänger schnell auffindbar. Mehrere nützliche Tabellen im Anhang, sowie die Einbindung eines Radikal-Index machen den Band aber auch für Fortgeschrittenen zu einem vielseitigen Nachschlagewerk.

Ein neues Glossar mit 300 Redewendungen erläutert erstmals wichtige sinokoreanische Idiome, die in Korea alltäglich verwendet werden. Neben der Bedeutung dieser sinnreichen und unterhaltsamen Redewendungen wird meist auch… (tovább)

>!
Hollym, Seoul, 2002
424 oldal · ISBN: 8970943323

Kiemelt értékelések

Dana>!
Young-Ja Beckers-Kim – Helmut Hetzer: Hanja

Young-Ja Beckers-Kim – Helmut Hetzer: Hanja Handbuch und Lexikon der sinokoreanischen Schriftzeichen

A lexikon az 1982-ben megjelent Guide to Korean Characters újrakiadása német nyelven, de egy speciális kiegészítéssel, ami számomra igazán értékessé tette ezt a kiadványt. A kötet végén ugyanis 300 사자성어-t (négy kínai karakterből álló velős mondást, kifejezést) tartalmaz magyarázattal és német megfelelővel.
A kötet bevezetője ismerteti a koreai írás történetét, a kínai írásjegyek kialakulását és változásait, majd a hanják hat kategóriáját taglalja. A hanják lehetnek 1. egyszerű piktogrammok, ilyenkor közvetlen kapcsolat van a kép és a jelentés között, 2. egyszerű ideogrammok, ezek elvont fogalmak képi ábrázolásai, 3. egyszerű összetételek, 4. fonetikus összetételek, ezek a jelek tartalmaznak egy szemantikus, vagyis jelentésre utaló elemet és egy fonetikus, vagyis kiejtésre utaló elemet (a legtöbb hanja ide tartozik), 5. átvitt értelmű hanják és 6. többjelentésű hanják.
A lexikon egy módszertani útmutatót is ad a hanják elsajátításához, és a könyv megnyugtatja a hanják tömegétől elriadó tanulókat, a kínai írásjegyek ugyanis kevesebb mint 300 egyszerű karakterből tevődnek össze. Tanuláshoz javasolják a szókártyás módszert, a gyakori leírást, a 214 gyök tanulmányozását és a fonetikus elemek elsajátítását.
A bevezetőben ezután egy szócikk elemzése, az írásjegyek vonássorrendje, vonástípusai vannak ismertetve. A lexikon része táblázatos formában mutatja be a hanjákat vonásszám szerint, azon belül pedig gyökök szerint rendezve. A kötet számomra legizgalmasabb része a glosszárium, amely 300 sinokoreai mondást tartalmaz, az első szótag szerint betűrendben. A 사자성어-k vagy 한자성어-k olyan mondások, közmondások, szólások vagy velős jellemzések, amit jellemzően négy kínai karakterrel írnak le, de a gyűjteményben van három és két írásjegyből álló bölcselet is. Ilyeneket különben lehet olvasni a chengyu blogon, vagy naponta rápillanthatunk a Naver hanja-szótárjára, az 오늘의 사자성어-ra, nagyon állatiak.

És akkor legyen valami példa is:

同床異夢 – 동상이봉 – közös ágy, különböző álmok – ugyanabban a szituációban mindenki más gondolatra juthat
Van, amelyiknek egészen hosszú sztorija van:

塞翁之馬 – 새옹지마 – Egy nap talált egy ember egy hátrahagyott lovat a földjén. Ez nagy szerencse volt. Azonban a fia lovaglás közben eltörte a lábát. Ez balszerencse volt. Ugyanakkor a sérülés miatt a fiút nem sorozták be katonának a háborúban, úgyhogy ez mégis nagy szerencse volt. – Vagyis sosem lehet tudni, hogy egy esemény szerencséhez vagy szerencsétlenséghez vezet-e.

A kötetet egy függelék zárja, amelyben különféle táblázatok és mutatók vannak. Az első koreai családnevek gyűjteménye hanjával, ezt követi a könnyen keverhető írásjegyek és a rövidített karakterek gyűjteménye. Külön táblázatban vannak a többjelentésű hanják és nagyon hasznos annak a 900 hanjának a gyűjteménye, amit elvileg középfokon illik ismerni, vagyis amiket középiskolában tanítanak, bár tudtommal ma már csak választható tárgyként.
A mutató előtt egy kis táblázat ismerteti az egyes gyökök rövidülését, változását, ugyanis ezek komplexebb írásjegyekben kicsit megváltoznak, sokszor nehezen felismerhetőek. Mint minden lexikonban itt is van egy gyök szerinti mutató, amit vonásszám szerint rendeztek, és egy fonetikus mutató, amelyben a hanják eum (sino) olvasat szerint vannak rendezve.
Könnyen átlátható, igen hasznos kiadvány. :)


Hasonló könyvek címkék alapján

Hye-Sook Park: PONS Power-Sprachtraining Koreanisch
Li-Tai-Pe: Nachdichtungen
Dai Sijie: Balzac und die kleine chinesische Schneiderin
Laudse: Daudedsching
Herbert Rosendorfer: Briefe in die chinesische Vergangenheit
Jaroslav Průšek (szerk.): Die Jadegöttin
Ting-xing Ye: Bitterer Wind
Chong Ja Chon-Sung: Chinesisch kochen leicht gemacht
Jiang Rong: Der Zorn der Wölfe
Joachim Buscha: Lexikon deutscher Konjunktionen