Caritas ​in veritate 2 csillagozás

XVI. Benedek pápa Szeretet az igazságban kezdetű enciklikája
XVI. Benedek pápa: Caritas in veritate

Az ember teljes értékű fejlődéséről a szeretetben és az igazságban szóló enciklika a VI. Pál pápa által írt Populorum progressio-t veszi alapul, melyen keresztül bemutatja, mennyire volt igaza az elődnek, milyen helyzetben van a jelenleg a társadalom, és milyen problémákra kell megoldást találni egy évvel a 2008-as gazdasági válság után.

>!
Szent István Társulat, Budapest, 2009
108 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789632771328 · Fordította: Dér Katalin, Horváth Pál

Enciklopédia 40

Szereplők népszerűség szerint

VI. Pál pápa

Helyszínek népszerűség szerint

piac


Most olvassa 1

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 3


Kiemelt értékelések

loci93 IP>!
XVI. Benedek pápa: Caritas in veritate

XVI. Benedek pápa: Caritas in veritate XVI. Benedek pápa Szeretet az igazságban kezdetű enciklikája

Ez a második pápai enciklika, amit olvastam. Egyértelműen kitűnt számomra, hogy teljesen más XVI. Benedek pápa stílusa, mint Szent II. János Pál pápáé. Sokkal elvontabb, és magasabb szintű is teológiailag. Néha egy-egy pontot többször is újra kellett olvasnom, mivel nem sikerült felfognom a lényegét. Viszont ebben a szociális kérdéseket firtató enciklikában nagyon sok igazság van. Például a globalizáció betegségeit szépen leírja, és néhol még tanácsot is ad ennek megoldására. Sok helyen viszont csak azt írta, hogy változtatni kell, ami kicsit kevésnek tűnt. VI. Pál pápa Populorum progressio kezdetű enciklikájának több pontját is idézte XVI. Benedek pápa, megmutatva, hogy szerinte miért volt ez az írás a XX. század Rerum novarum-a, és miért aktuális mind a mai napig.

Azoknak tudnám ajánlani ezt az apostoli iratot, akit érdekel, mi volt az Egyház reakciója a 2008-as gazdasági válságra. Viszont, aki nem szereti a kissé elvont, nehezen érthető teológiai gondolatokat annak nemigazán tudom ajánlani.

E könyv elolvasása nekem 236 percet vett igénybe.


Népszerű idézetek

loci93 IP>!

A hivatás szabad és felelős választ kívánó megszólítás.

21. oldal, 17. (Szent István Társulat 2009)

XVI. Benedek pápa: Caritas in veritate XVI. Benedek pápa Szeretet az igazságban kezdetű enciklikája

Kapcsolódó szócikkek: hivatás
loci93 IP>!

A szeretet az igazságban, amelyről Jézus Krisztus tanúságot tett földi életével, s mindenekelőtt halálával és feltámadásával, minden ember és az egész emberiség valódi fejlődésének legfőbb hajtóereje.

(első mondat)

XVI. Benedek pápa: Caritas in veritate XVI. Benedek pápa Szeretet az igazságban kezdetű enciklikája

Kapcsolódó szócikkek: emberek · igazság · Jézus Krisztus · szeretet
loci93 IP>!

A cselekvés bölcsesség nélkül vak, a bölcsesség szeretet nélkül terméketlen.

39. oldal, 30. (Szent István Társulat, 2009)

XVI. Benedek pápa: Caritas in veritate XVI. Benedek pápa Szeretet az igazságban kezdetű enciklikája

Kapcsolódó szócikkek: bölcsesség · cselekvés · szeretet
loci93 IP>!

Igazság nélkül a szeretet szentimentalizmusba süpped, és üres foglalattá válik, amely önkényesen tölthető meg.

7. oldal, 3. (Szent István Társulat 2009)

XVI. Benedek pápa: Caritas in veritate XVI. Benedek pápa Szeretet az igazságban kezdetű enciklikája

Kapcsolódó szócikkek: igazság · szentimentalizmus · szeretet
loci93 IP>!

Az egyre erőteljesebben globalizálódó társadalom egymás szomszédaivá tesz minket, de nem tesz egymás testvéreivé. Az önmagában vett ész elégséges az emberek egyenlőségének megteremtésére és egymással való polgári együttélésük megszilárdítására, de soha nem képes megalapozni a testvériséget.

24-25. oldal, 19. (Szent István Társulat 2009)

XVI. Benedek pápa: Caritas in veritate XVI. Benedek pápa Szeretet az igazságban kezdetű enciklikája

Kapcsolódó szócikkek: egyenlőség · testvériség
loci93 IP>!

Az Egyház társadalmi tanítása az éppen felmerülő, mindig változó problémákat változatlan fénnyel világítja meg.

16-17. oldal, 12. (Szent István Társulat 2009)

XVI. Benedek pápa: Caritas in veritate XVI. Benedek pápa Szeretet az igazságban kezdetű enciklikája

Kapcsolódó szócikkek: egyház · probléma · változatlanság
loci93 IP>!

A közjó akarása és az érte való munkálkodás az igazságosság és a szeretet követelménye.

10. oldal, 7. (Szent István Társulat 2009)

XVI. Benedek pápa: Caritas in veritate XVI. Benedek pápa Szeretet az igazságban kezdetű enciklikája

Kapcsolódó szócikkek: igazság · közjó · szeretet
loci93 IP>!

A Populorum progressio és a II. Vatikáni Zsinat közötti kapcsolat azonban nem jelent törést VI. Pál és a korábbi pápák társadalmi tanító tevékenysége között, tekintve, hogy a Zsinat az Egyház életének kontinuitása irányában mélyítette el e tanítói tevékenységet. Ilyenképpen az Egyház társadalmi tanításának azok az elvont felosztásai, amelyek e pápai tanításra külsődleges kategóriákat alkalmaznak, nem járulnak hozzá a tisztánlátáshoz. Nem létezik ugyanis a társadalmi tanításban két eltérő típus, a zsinat előtti és a zsinat utáni; egységes és koherens ez a tanítás, és egyúttal mindig új.

16. oldal, 12. (Szent István Társulat 2009)

XVI. Benedek pápa: Caritas in veritate XVI. Benedek pápa Szeretet az igazságban kezdetű enciklikája

Kapcsolódó szócikkek: egyház · II. Vatikáni Zsinat · tanítás · VI. Pál pápa
loci93 IP>!

A technika nagyon vonzó hatást gyakorol az emberre, mivel mentesíti fizikai korlátaitól és kitágítja látóhatárát. De az emberi szabadság valódi értelemben csak akkor önmaga, ha a technika varázslatára olyan döntésekkel válaszol, amelyek erkölcsi felelősségének gyümölcsei. Ebből adódik az ember technikával kapcsolatos értelmi felelősségre nevelésének sürgős volta. Kikerülve abból a bűvöletből, amit a technika gyakorol az emberre, vissza kell nyerni a szabadság valódi értelmét, és ez az értelem nem a totális autonómia mámorában rejtőzik, hanem a lét felhívására adott válaszban, kezdve annál a létnél, amely mi magunk vagyunk.

95. oldal, 70. (Szent István Társulat, 2009)

XVI. Benedek pápa: Caritas in veritate XVI. Benedek pápa Szeretet az igazságban kezdetű enciklikája

Kapcsolódó szócikkek: emberek · felelősség · technika
loci93 IP>!

Az önmagában vett technika kétértékű dolog. Ha ma az egyik oldalon hajlanak arra, hogy fejlődési folyamat teljes egészét a technikára bízzák, a másik oldalon viszont olyan ideológiák felemelkedésének vagyunk tanúi, amelyek mindenestül tagadják a fejlődés hasznosságát, és azt radikálisan emberellenes, degradáló tényezőnek tartják. Így végül nemcsak azokat a téves és igazságtalan irányokat utasítják el, amely felé olykor a fejlődés tart, hanem már magukat a tudományos felfedezéseket is, amelyek pedig, ha jól hasznosítjuk őket, a növekedés alkalmas eszközeit jelentik mindenki számára. Egy fejlődés nélküli világ víziója az ember és Isten iránti bizalmatlanságot juttatja kifejezésre.

18. oldal, 14. (Szent István Társulat 2009)

XVI. Benedek pápa: Caritas in veritate XVI. Benedek pápa Szeretet az igazságban kezdetű enciklikája

Kapcsolódó szócikkek: emberek · fejlődés · felfedezés · ideológia · Isten · technika

Említett könyvek


Ezt a könyvet itt említik


Hasonló könyvek címkék alapján

Ferenc pápa: Mitis Iudex Dominus Iesus / Az Úr Jézus, aki szelíd bíró
Athanasius Schneider: Katolikus Egyház, merre tartasz?
Michael D. O'Brien: Az apokalipszis árnyékában
II. János Pál: Familiaris consortio – A családi közösség
J. R. Lavreckij: A Vatikán
Andreas Englisch: A Vatikán harcosa
A péteri szolgálat a harmadik évezred küszöbén
Ferenc pápa: Amoris laetitia
Regényi Huba: II. János Pál, Isten atlétája
XVI. Benedek: Utolsó beszélgetések