Az ​egyházatyák 1 csillagozás

Római Szent Kelementől Szent Ágostonig
XVI. Benedek pápa: Az egyházatyák

Az apostoli időktől kezdve folyamatosan bontakozott ki a görög és latin kultúrával átjárt Római Birodalomban a keresztény tanítás, melynek jeles képviselői, egyházi írói egész Európa kultúráját és gondolkodását is meghatározzák. Szent Ireneusz, Alexandriai Órigenész, Aranyszájú Szent János, Szent Jeromos és Szent Ágoston a legkiemelkedőbbek azoknak sorában, akik szellemi és lelki felkészültségükkel hozzájárultak az Egyház üzenetének megfogalmazásához, melynek életereje és hatása mind a mai napig érezhető. XVI. Benedek pápa új kötete az első négy keresztény évszázad panorámáját nyújtja mindazoknak, akik ismereteiket szeretnék bővíteni a kereszténység történelmi kezdetéről és útjáról, de azoknak is, akik „lelki” táplálékot várnak egy szellemi gyökereit kereső világban.

>!
Szent István Társulat, Budapest, 2009
236 oldal · ISBN: 9789632771113 · Fordította: Kránitz Mihály

Enciklopédia 4

Szereplők népszerűség szerint

Marcus Aurelius


Most olvassa 1

Kívánságlistára tette 8


Kiemelt értékelések

Tamás_Zoltán_Tóth>!
XVI. Benedek pápa: Az egyházatyák

XVI. Benedek pápa: Az egyházatyák Római Szent Kelementől Szent Ágostonig

Forradalmi újdonságként hatott rám Alexandriai Szt. Kelemenek, Szt. Afrahátnak és Szíriai Szt. Efrémnek a görög filozófiához és a sémi Kelethez fűződő szállai felértékelődése.


Népszerű idézetek

Lunemorte P>!

Csak akkor ismerjük meg igazi mélységében a másikat, ha a szívek szeretetben megnyílnak.

Alexandriai Órigenész II.

XVI. Benedek pápa: Az egyházatyák Római Szent Kelementől Szent Ágostonig

Kapcsolódó szócikkek: megismerés · szeretet
Lunemorte P>!

Mert Isten nem a hang, hanem a szív meghallója.

Szent Ciprián

XVI. Benedek pápa: Az egyházatyák Római Szent Kelementől Szent Ágostonig

Lunemorte P>!

Ez a lényeg: az Istentől eltávolodott ember önmagától is eltávolodik, és csak az Istennel való találkozásban találhatja meg újra önmagát. így érkezik el önmagához is: igazi énjéhez, igazi valójához.

Szent Ágoston III.

XVI. Benedek pápa: Az egyházatyák Római Szent Kelementől Szent Ágostonig

Lunemorte P>!

Későn szerettelek meg téged, oly ősi és oly új szépség, későn szerettelek. Lám, te bennem voltál, én pedig kívül, és ott kerestelek. Rútságomban belevetettem magam azokba a szépségekbe, amelyeket te teremtettél. Te velem voltál, én azonban nem voltam veled. Távol tartott tőled mindaz, ami nélküled nem lenne semmi. Hívtál és erős hangod megtörte süketségemet. Fényességed ragyogott, elűzte vakságomat. Illatod kiáradt, beszívtam, és most utánad vágyakozom. Megízleltelek, és lám, most éhség és szomjúság emészt. Megérintettelek, és most a te békéd utáni vágyakozás éget.

Szent Ágoston III.

XVI. Benedek pápa: Az egyházatyák Római Szent Kelementől Szent Ágostonig

Lunemorte P>!

Mit használ neked, ha böjtölsz és tartózkodsz a hústól, ha gonoszságodban valójában felfalod testvéredet?

Nüsszai Szent Gergely II.

XVI. Benedek pápa: Az egyházatyák Római Szent Kelementől Szent Ágostonig

Lunemorte P>!

Az alázatos ember közel van a földhöz, de a szíve rendkívüli magasságokba emelkedik. Míg testi szeme a földet vizsgálja, lelki szemét rendkívüli magasságokba emeli.

Afrahat, A perzsa "bölcs"

XVI. Benedek pápa: Az egyházatyák Római Szent Kelementől Szent Ágostonig

Lunemorte P>!

Nekünk ellenben mindig szükségünk van a megbocsátásra.

Tertullianus

XVI. Benedek pápa: Az egyházatyák Római Szent Kelementől Szent Ágostonig

Lunemorte P>!

Egymást segítenünk kell, és úgy kell együttműködnünk, mint egyetlen test tagjainak.

Nagy Szent Vazul II.

XVI. Benedek pápa: Az egyházatyák Római Szent Kelementől Szent Ágostonig

Lunemorte P>!

Ha egészséges és gazdag vagy, enyhítsd a beteg és a szegény gondjait; ha nem kerültél a földre, segítsd azt, aki elesett és fájdalmai vannak; ha te boldog vagy, vigasztald azt, aki szomorú; ha szerencséd van, segítsd azt, akit a balsors üldöz.

Nazianzoszi Szent Gergely II.

XVI. Benedek pápa: Az egyházatyák Római Szent Kelementől Szent Ágostonig

Lunemorte P>!

Amit a gyomrodtól megvonsz, azt add oda az éhezőnek.

Nüsszai Szent Gergely II.

XVI. Benedek pápa: Az egyházatyák Római Szent Kelementől Szent Ágostonig


Hasonló könyvek címkék alapján

William V. Bangert: A jezsuiták története
Hitre, tudásra
Rácz Zoltán: Jezsuiták tegnap és ma…
Sz. Jónás Ilona: Árpád-házi Szent Erzsébet
Karaffa János: Világvége? Mikor?
Ferenc pápa: Laudato si’
Tomka Ferenc: Ferenc pápa – próféta vagy eretnek?
Diós István (szerk.): A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai
Bitskey István: Hitviták tüzében
Rodney Stark: Hamis tanúk