Wopera Zsuzsa (szerk.)

Polgári ​eljárásjog II. 2 csillagozás

Perorvoslatok, Különleges eljárások, Egyes nemperes eljárások
Wopera Zsuzsa (szerk.): Polgári eljárásjog II.

A ​négy jogi kar tanszékvezetőinek közös együttműködésében készült kötet célja, hogy egységes és összehangolt tananyagként segítse a hallgatókat polgári eljárásjogi tanulmányaik során.

A tankönyv három szerkezeti egységből áll: az első rész tartalmazza a polgári perben igénybe vehető perorvoslatokat, ezt követik az ún. különleges eljárások, másképpen: a Pp. Különös része, majd a harmadik egységben három olyan nemperes eljárás szabályai kapnak helyet, amelyek mindegyik érintett kar tematikájában szerepelnek: a bírósági végrehajtási eljárás, a fizetési meghagyásos eljárás és a hagyatéki eljárás. A Pp. Különös részében szabályozott végrehajtási pereket a bírósági végrehajtási joggal együtt, a harmadik részben tárgyaljuk.

Az egyes fejezetek, jogintézmények részletezésénél a szerzők mércéje az volt: mi az, amit minden joghallgatónak tudnia kell ahhoz, hogy az egyetemről kikerülve gyakorló jogászként is helyt tudjon állni. Továbbá, bár célközönségét elsősorban a… (tovább)

>!
Wolters Kluwer, Budapest, 2018
376 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789632957289
>!
HVG-ORAC, Budapest, 2013
316 oldal · ISBN: 9789632581989

Kiemelt értékelések

Gábor_Ale P>!
Wopera Zsuzsa (szerk.): Polgári eljárásjog II.

Wopera Zsuzsa (szerk.): Polgári eljárásjog II. Perorvoslatok, Különleges eljárások, Egyes nemperes eljárások

Olvasmányos és könnyen érhető.


Hasonló könyvek címkék alapján

Vékás Lajos: Magyar polgári jog – Öröklési jog
Lenkovics Barnabás: Dologi jog
Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz
Osztovits András (szerk.): Polgári eljárásjog I.
Barzó Tímea – Papp Tekla (szerk.): Civilisztika I.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja
Horváth István – Szladovnyik Krisztina: Munkajogi és polgári jogi szerződés- és iratmintatár
Rév Erika: Mindennapi családjogi ügyek
Molnár Imre – Jakab Éva: Római jog
Cserba Lajos – Imregh Géza – Nagy Adrienn: Polgári határozatok szerkesztése és polgári bírósági ügyvitel