Hősök ​és csirkefogók 1 csillagozás

Megélt világtörténelem 1899–1964
Windisch-Graetz Lajos: Hősök és csirkefogók

Azért ​határoztam úgy, hogy visszaemlékezéseimet a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszem, mert változa-tos életem végén azt kell látnom, hogy a mai világ újraformálásához olyannyira fontos történelmi eseményeket oly módon ábrázolják, hogy a tényeket igen kevéssé tartják szem előtt. Főleg az első világháború végének időszakára igaz ez, mivel az akkori győztesek a dunai monarchia szétrombolásával előbb Hitler hatalmához, utána azonban a világ nagy részének kommunista leigázásához készítették elő a terepet. Windisch-Graetz Lajos herceg (1882-1968) unokája volt az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc alatt a magyarok ellen küzdő hírhedt osztrák hadvezérnek, Alfred zu Windisch-Grätznek. A magyar politikussá avanzsáló unoka közélelmezési miniszter 1918. januárja és októbere között, s hivatali ideje alatt sikkasztásos ügybe ("krumplipanamába") keveredett, ami miatt a „burgonyaherceg” lett a gúnyneve. Az őszirózsás forradalom és a proletárdiktatúra idején Svájcban élt… (tovább)

>!
Szépmíves Könyvek, Budapest, 2019
336 oldal · keménytáblás · ISBN: 9786155662751

Enciklopédia 4

Helyszínek népszerűség szerint

Krakkó


Kedvencelte 1

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 3


Kiemelt értékelések

Laeken>!
Windisch-Graetz Lajos: Hősök és csirkefogók

Windisch-Graetz Lajos: Hősök és csirkefogók Megélt világtörténelem 1899–1964

Nem is tudom, hogy milyen értékelést írjak, ugyanis ennek a könyvnek az olvasása során, annyi minden kavargott bennem…..
Windisch-Graezt Lajos herceg mesteri módon megírt visszaemlékezése annyira részletes és mindenre kiterjedő leírásra szinte elrepített a Monarchia vége előtti időszakba, és az azt következő évtizedekbe. Nem egyszer, és nem is kétszer döbbentett rá arra a hihetetlen hasonlóságra, amely az akkori és a mostani politika között fellelhető…
Mikor ezt az időszakot tanultuk az iskolában, valahogy tudat alatt átugrottam az akkori politikai tevékenységeket, és amikor dolgozatírásra került sorra, nem is igazán „sziporkásztam”, sőt még a felelést is megtagadtam…
Most ez a könyv, Lajos herceg visszaemlékezése rávett mégis arra, hogy igenis olvassam el az akkor történteket, hogy tisztán lássak, hogy tisztán lássam az egyik ősöm árulását. Leszármazottként, (még ha nem is törvényes leszármazottként) helyette durván száz év távlatából, most én szégyenkezem!
A könyvből egyedül azt hiányoltam, (azért is adtam 4 és fél csillagot) hogy Lajos herceg alig mutatta be a családi életét, amiről még szívesen olvastam volna.
MIndenképpen ajánlom elolvasásra azoknak, akiket egy kicsit is érdekel a történelem.
Sőt!
Ezt a könyvet középiskolában kötelező olvasmányként kellene olvasni a diákoknak!


Népszerű idézetek

Viharsarok>!

Néhány hónap elteltével visszatértünk Budapestre. Egy pompás arab mént, egy szintén remek szamarat (ezek Juszuf Kamal ajándékai voltak), egy néger fiút és egy kis krokodilt hoztam magammal a tizenhatos huszárok kaszárnyájába. A krokodil csak pár napig élt a fürdőkádban. Pokolian büdös volt, megharapta hitvesem komornájának ujját, mire odaadtam az istállóban a huszároknak, hogy intézzék el. A néger gyerek, Ali, aki két tehénért vettünk meg a családjától az őserdő közepén, sok vidámság, de nem kevés gond forrása is lett. Még soha nem volt rajta semmilyen ruhadarab, hamuval és zsírral kente be a testét – de szupertehetség volt, néhány hónap alatt megtanult angolul, németül és magyarul, s kiemelkedő billiárdjátékossá vált. Ezredünk tisztjei addig kényeztették, amíg – nyolc hónappal civilizálása után – radkersburgi új garnizonunkból a kis kávéház kasszírnőjével együtt örökre kereket nem oldott – vitték persze a pénztárat is, és vele együtt pár ezüstkanalat a lakásunkból.

61. oldal

Windisch-Graetz Lajos: Hősök és csirkefogók Megélt világtörténelem 1899–1964

Laeken>!

Aznap este a Presta nevű telivér kancámon ültem; szörnyen ideges jószág volt, a közelharcban meg is bokrosodott a lövöldözéstől és ordítozástól, és vad vágtában elszaladt velem a cserkeszeken keresztül. A kardomat visszadugtam a hüvelybe, két kézzel próbáltam megfékezni a lovat, s egyszer csak egyedül voltam messze elöl az országúton, mellettem egy öreg cserkesz tiszt, akivel szintén elszaladt pompás szürke csődöre. Csak néztük egymást és nem tettünk semmit a másik ellen, bőven volt dolgunk a lovunkkal.

108-109. oldal

Windisch-Graetz Lajos: Hősök és csirkefogók Megélt világtörténelem 1899–1964

Kapcsolódó szócikkek:
Laeken>!

A szülői ház kiegyensúlyozott légkörében csupa jóság és derű lakozott, mert apámat és anyámat bensőséges szeretet kötötte össze, és a nálam tíz és tizenkét évvel idősebb nővéreimmel együtt harmonikus életet éltünk.

11. oldal

Windisch-Graetz Lajos: Hősök és csirkefogók Megélt világtörténelem 1899–1964

Laeken>!

A szülői házban számos ember fordult meg: katonák, művészek, tudósok és arisztokrácia rangbeli tagjai, mindahányan „hamisság nélkül való emberek”, akik annak mutatkoztak, akik valóban voltak.
Ilyenformán bizonyos értelemben hamis kép alakult ki bennem az emberiségről, és gyermekkori benyomásaim alapján ítéltem meg, amikor kiléptem az életbe. „Hamisság nélkül” ugyanis csak nagyon kevés ember viselkedik, mivel a földlakók túlnyomó többsége azt a képet teszi közzé magáról, ami az érdekeit leginkább szolgálja.

11. oldal

Windisch-Graetz Lajos: Hősök és csirkefogók Megélt világtörténelem 1899–1964

2 hozzászólás
Laeken>!

Mindent felülmúlt a hűséges bajtársiasság, amely bennünket, az I. évfolyam növendékeit összekapcsolt; ez a bajtársiasság nem ismert semmilyen osztálybeli, faji vagy vallási különbséget. Életre szólóan hű barátokra tettem ott szert. Ma már egyedül én vagyok életben. Tisztelet az emléküknek!

14. oldal

Windisch-Graetz Lajos: Hősök és csirkefogók Megélt világtörténelem 1899–1964

Laeken>!

(…) hűséges ember azért jött, hogy elmondja, Horthy magához kérette a nemzeti társaságok vezetőit, akik szerint a legnagyobb veszélyt az a körülmény jelenti az uralkodó rezsimre nézve, hogy Windischgraezt Lajos az akció teljes hátterét pontosan ismeri, de éppen ennek a kormánynak és Horthynak ellensége. Megbeszélték annak lehetőségeit, hogy lehetne engem valahogy kiparancsolni ebből a világból – hiszen ilyesmi megesett már Magyarországon az akkori hatalmon lévők különféle ellenségeivel, akiket hirtelen támadt betegség vagy akár „öngyilkosság” szólított el az élők közül.

197. oldal

Windisch-Graetz Lajos: Hősök és csirkefogók Megélt világtörténelem 1899–1964

Laeken>!

Gyakran kaptunk meghívást zsidó esküvőkre. Nyomorúságos házakba léptünk be, majd váratlanul válogatott műkincsek között találtuk magunkat – s a kollekciók kifinomult nyugati ízlésről árulkodtak.

19. oldal

Windisch-Graetz Lajos: Hősök és csirkefogók Megélt világtörténelem 1899–1964

Laeken>!

Társadalmunk évtizedek óta tartó „békepszichózisban” élt, az emberek élvezték az állandósult jólétet és egzisztenciális biztonságot, s ez nem tette lehetővé, hogy a maga teljességében felfogják: a háborúban minden fennálló „megsemmisül” és elpusztul.

75. oldal

Windisch-Graetz Lajos: Hősök és csirkefogók Megélt világtörténelem 1899–1964

Laeken>!

(…) lelkesen vetettem bele magam kicsiny szakaszom huszárjaival a szolgálatba. Megkedveltem ezeket a nagyszerű parasztfiúkat; kiváló katonákat, ráadásul „ hamisság nélkül való” embereket ismertem meg bennük.

61. oldal

Windisch-Graetz Lajos: Hősök és csirkefogók Megélt világtörténelem 1899–1964

Laeken>!

A sok-sok afrikai vadászélmény után abbahagytam az európai nagyvadfélék vadászatát. – Hadd maradjon meg az afrikaihoz képest gyérecske vadállomány, érjük be azzal, hogy a szemünket gyönyörködtetik az őzek és a szarvasok.

61. oldal

Windisch-Graetz Lajos: Hősök és csirkefogók Megélt világtörténelem 1899–1964


Hasonló könyvek címkék alapján

Edith Eva Eger: A döntés
Görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években I-II.
Polcz Alaine: Asszony a fronton
Malala Juszufzai – Christina Lamb: Én vagyok Malala
Otto Carius: Tigrisek a sárban
Richard Wright: Feketék és Fehérek
Joseph Joffo: Egy marék játékgolyó
Bánffy Miklós: Egy erdélyi gróf emlékiratai
Oswald Boelcke: Harctéri beszámolók
Jang Ercsö Namu: Búcsú Tóanyánktól