Az ​ördög sarkantyúja 175 csillagozás

William Somerset Maugham: Az ördög sarkantyúja William Somerset Maugham: Az ördög sarkantyúja William Somerset Maugham: Az ördög sarkantyúja William Somerset Maugham: Az ördög sarkantyúja William Somerset Maugham: Az ördög sarkantyúja William Somerset Maugham: Az ördög sarkantyúja William Somerset Maugham: Az ördög sarkantyúja William Somerset Maugham: Az ördög sarkantyúja William Somerset Maugham: Az ördög sarkantyúja

Vigyázat! Cselekményleírást tartalmaz.

A ​regény főhősének sorsa lényeges vonásaiban Gauguin, a tragikus sorsú francia festő életrajzával egyezik, de Maugham nem művészbiográfiát akart írni, hanem egy sajátos emberi magatartást s az úgynevezett „zseni-típust” bemutatni; Gauguin hányatott élete ehhez csak alkalmas nyersanyagul szolgált. A szerző saját életébe fonva meséli el a különös történetet, melynek olykor maga is aktív szereplője. Charles Strickland, az ízetlen, műveletlen tőzsdés 40 éves korában rövidke levelet ír feleségének, melyben közli, hogy örökre elhagyja. A szerző utána megy, hogy visszahozza, s felfedezi a józan polgárok számára hihetetlen valóságot: azért hagyta el biztos megélhetését, kényelmes életét, hogy festő lehessen. Strickland Párizsban öngyilkosságba kerget egy nőt, tönkreteszi a férjét, majd több évi nyomor és éhezés után Tahitiba megy, ahol végre megtalálja, amit keresett: igazi hazáját, a buja tájat, a nyugalmat, a magányt, itt végre elfogadják olyannak amilyen, s bár félbolondnak nézik,… (tovább)

Eredeti megjelenés éve: 1919

Róla szól: Paul Gauguin

A következő kiadói sorozatokban jelent meg: Horizont könyvek Kriterion · Athenaeum Könyvtár

>!
Vince, Budapest, 2001
222 oldal · ISBN: 9639323322 · Fordította: Devecseriné Guthi Erzsébet
>!
Kulturtrade, 1992
222 oldal · keménytáblás · ISBN: 9637826106 · Fordította: Devecseriné Guthi Erzsébet
>!
Irodalmi, Bukarest, 1968
238 oldal · keménytáblás · Fordította: Devecseriné Guthi Erzsébet · Illusztrálta: Cseh Gusztáv

6 további kiadás


Enciklopédia 21

Helyszínek népszerűség szerint

Párizs · London


Kedvencelte 33

Most olvassa 8

Várólistára tette 100

Kívánságlistára tette 40

Kölcsönkérné 2


Kiemelt értékelések

sztimi53>!
William Somerset Maugham: Az ördög sarkantyúja

Egy bosszantóan közönyös zseni portréja. Legalább annyira élveztem olvasni, mint amennyire Maugham szerethette megírni. Közben azon gondolkoztam, hogy 40 évesen összepakolok, otthagyom az egészet, és elmegyek írónak, vagy rocksztárnak.

15 hozzászólás
SteelCurtain>!
William Somerset Maugham: Az ördög sarkantyúja

Maugham olyan egyedi atmoszférát képes teremteni, ami kissé félelmetes, ugyanakkor meglehetősen zajos, de mindenekelőtt botrányos. De semmiképpen sem szokványos. Karakterei sem átlagosak. Egy Gaugint persze viszonylag könnyű ábrázolni, akár a festőzseni oldaláról, akár a polgári életet felrúgó lázadó felől közelítjük meg. Maugham zsenialitása azonban abban mutatkozik meg, hogy nála a mellékszereplők is tökéletesen fel vannak építve. A jelentéktelenségnek is számtalan árnyalata van, s nagy hozzáértést igényel ezek pontos ábrázolása. Csak gyengébb írók elégedhetnek meg valami elkent, általános jellemrajzzal, mondván, hogy úgyis lényegtelen egyénekről van szó. Maugham palettáján élesen kirajzolódik az ellenszenves, a hétköznapi, és a sajnálatraméltó. Ugyanazzal a lendülettel a zseniről is egyszerre képes a csodálat hangján regélni, s közben megjeleníteni otromba hétköznapjait, melyek jobb érzésű emberekből képesek kiváltani a vágyat, hogy lábukat huzamosabb ideig érintkezésbe hozzák a zseni hátsójával. Valahogy így kell kinéznie egy tökéletes regénynek.

Hoacin>!
William Somerset Maugham: Az ördög sarkantyúja

Olyan jó gondolatokkal, és érdekes meglátásokkal fűszerezett könyv, hogy még égnek állni is elfelejtett a hajam a festő, Charles Strickland javarészt riasztó figurája miatt. Bár a társadalomból való visszavonulását meg tudom érteni, de az erősen szociopata viselkedés úgy hat rám, mintha csak a sötétséggel néznék szembe. Ő is nyilván szembenézett valami döbbenetesen nyugtalanítóval (tükör?), amely az egész életét uralta. „Mintha a világegyetem lelkét érezte volna magában, s azt akarta volna kifejezni. Bár a képek zavarba hoztak, és egészen megrökönyödtem tőlük, nem tudtam közönyös maradni a belőlük áradó, viharzó érzésekkel szemben”.
Végig élvezetes olvasmány, nem csak a művészetet és annak művelőit elemezzük benne, hanem egész korrekt képet kapunk magáról az Emberről. Ha valaki aránylag kedélyesen szeretne lehangoló lélekrajzokat kapni, akkor nyugodt szívvel ajánlom neki a könyvet. És Gauguin festményeit kedvelőknek is. Még egy szimpla narancsokkal teli csendélet is úgy van ábrázolva a könyvben, hogy a rikító szabálytalansága szinte él a lapokon.
A történet elolvasása után az ember minimum Tahitire akar menni, vagy legalábbis festéket és ecsetet ragadni… de szinte biztosan örül, hogy nem festő.
Maugham stílusát egyre jobban kedvelem. :)

Engem egy kicsit mindig kiábrándított a nők ama szenvedélye, hogy kedvesük halálos ágyánál gyönyörűen viselkedjenek. Olykor szinte zúgolódnak, amiért szerelmesük hosszú életű, mert ez a körülmény késlelteti az alkalmat, hogy egy hatásos jelenetet rendezzenek.

2 hozzászólás
eme>!
William Somerset Maugham: Az ördög sarkantyúja

Hogy mennyire szól Paul Gauguinről ez a történet – nem tudom. Nagyvonalakban az ő életrajzára épül, valójában azonban több ennél. Regény a művészetről és az igazi művészt, a zsenit hová tenni nem tudó színtelen-jellegtelen nyáspolgári világról. Regény a megszabályozott mederbe, látszólag békés csendes folydogálásra kényszerített folyó, a természet, az ösztön és a tehetség gátszakításáról. Regény a közönyről és a szenvedélyről, a szürkeséget felváltó, kirobbanó színáradatról, a londoni ködből Tahiti szikrázó fényébe való kilépésről. Regény a lemondásról is, a nyomorról, a nehézségekről, a betegségről és halálról – és a mindezek ellenére megtalált Paradicsomról. És persze regény az emberről – az emberi lélek furcsaságairól, a mélyén megbúvó meglepetésekről, az egyénben feszülő ellentétekről.
Szerettem gondolatmeneteit, szerettem az elbeszélőjét, aki úgy indít, mintha magáról akarna szólni, mintha saját történetét mondaná, majd szinte észrevétlenül, fókuszt váltva, becsöppenve a Strickland család magánéleti titkaiba, egy rendkívüli történet szemtanújává, szereplőjévé válik – és miközben ezt a rendkívüli történetet meséli, valahogyan végül mégis saját történetét (is) mondja. Szerettem, ahogy viszonylag kevés szereplővel, három fő helyszínnel és világos, tiszta stílusával képes egy komplexitásával is lenyűgöző világot tárni elénk. Szerettem megértését, elnézését a történet szereplői iránt. Még a megvetésre, elítélésre méltó alakokban is van valami, amivel megkedveltetik magukat. Mert az írónak fontosabb az, hogy tudjon, mint az, hogy ítéljen.
Úgy érzem, Somerset Maugham tud. Eléggé sok mindent.

OlvasóMókus>!
William Somerset Maugham: Az ördög sarkantyúja

Évek óta halogatom ennek a regénynek az elolvasását, mert valamiért féltem tőle. Aztán már az első két mondat után tudtam, hogy teljesen felesleges volt félnem. Ha ennyire elbűvölő, régi elbeszélő stílusa van egy történetnek, akkor igazából már mindegy is, hogy miről szól. Nagyon tetszett, hogy úgy ismerjük meg Gauguin életét, hogy az elbeszélő személyes találkozásait meséli el vele, illetve azok elbeszéléseiből derül fény egyre több és több dologra, akik ismerték és találkoztak vele. Egyetlen aprócska kis csalódásom volt, hogy kicsit többre lettem volna kíváncsi a festőből. Ennek ellenére viszont ami nagyon tetszett, hogy mindenkinek bepillantást nyerhetünk az életébe, aki bármi információval is szolgált Gauguin-ről.

2 hozzászólás
MagyarIldikó>!
William Somerset Maugham: Az ördög sarkantyúja

Sok leírást tartalmaz, de mégis olvasmányos. Csak elmesélés, de mégis izgalmas. Századeleji, de mégis olyan mai! Nekem nagyon bejött.

Jecse>!
William Somerset Maugham: Az ördög sarkantyúja

Tetszik az író stílusa. Bölcsebb lesz az ember ha olvassa. Nagyon mély gondolatok jönnek elő az életről, kapcsolatokról, a világról, a művészetekről, stb. A generációk közötti harcról, váltásról pl. így ír: „Eljött a háború és új helyzetet teremtett. Az ifjúság olyan istenek felé fordult, akiket mi azelőtt nem ismertünk, és máris látható, milyen irányban fognak haladni azok, akik utánunk következnek. Már nem kopogtat az ajtón a fiatalabb nemzedék, amely tudatában van erejének és nyugtalan , forrongó: berontott és egyszerűen elfoglalta a mi helyünket. Minden az ő kiáltozásaiktól hangos. Néhányan az idősebbek közül utánozzák őket, önmagukat próbálják meggyőzni, hogy az ő napjuk még nem nyugodott le, együtt rikoltoznak a leglármásabbakkal, de az ő ajkukról üresen hangzik a csatakiáltás; szegény megvénült gavallérok ők, akik ceruzával, festékkel, kurjongató vidámsággal kísérlik meg visszavarázsolni ifjúságuk illúzióját. A bölcsebbek finom méltósággal haladnak a maguk útján. Megszelídült mosolyukban enyhe gúny van. Visszaemlékeznek, hogy annak idején ők is ugyanilyen lármásan, ugyanilyen lenézően tiportak el egy meglettebb nemzedéket és ők már tudják, hogy idővel e vitéz fáklyahordozók is át fogják adni helyüket. Nincs utolsó szó. Az új evangélium régi volt, mikor Ninive nagysága tetőpontján ragyogott. Ezek a szép szavak, amelyek olyan újszerűen hangzanak azok előtt, akik kimondják őket, már százszor is elhangzottak régebben. Oda-vissza leng az inga. Újra és újra bezárul a kör.” Most sajnálom csak, hogy a Színes fátyolt és a Csodálatos Júliát már láttam a moziban mielőtt elolvastam volna, szintén tőle. De a szabály, az szabály. Film után nem jöhet a könyv.

2 hozzászólás
FORTUNATA P>!
William Somerset Maugham: Az ördög sarkantyúja

Jól „megfestett” portré egy középkorú férfiról, aki elhivatottsága tudatában, nem törődve a következményekkel, felszámolja unalmas életét, mindent feláldozva szabadon engedi alkotásvágyát, visszafojtott szenvedélyét.
Maugham (Gauguin ihlette) főhőse önző, öntörvényű, faragatlan modorú. Idegesítő karakter, cselekedetei elfogadhatatlanok, mégis érthetőek és elválaszthatatlanul összefonódnak tehetsége kibontakozásával.
Megpróbáljuk függetleníteni az embert az alkotásától.
Ha a műve elég nagyszabású, – talán – megbocsájtjuk gyarlóságait.
Tulajdonképpen számít, hogy ki, milyen ember van egy mű (regény, festmény, zene) mögött? Sokunkat érdekel….
Ezt a kívácsiságot elégíti ki a szerző remek lélektani ábrázolással. A történet hátterében kirajzolódik a korabeli társadalom. Kicsit franciás, kicsit angolos, csipetnyi egzotikummal.

kkata76>!
William Somerset Maugham: Az ördög sarkantyúja

Az egyik első ilyen jellegű könyv, amit olvastam, félig fiktív Gauguin-életrajz.

14 hozzászólás
encus625 P>!
William Somerset Maugham: Az ördög sarkantyúja

Nem is tudom mit írjak. Az elején zavart az a hátsó borítón, hogy Paul Gauguin életregénye, mert nyilván nem teljesen az. Ha elvonatkoztattam ettől, akkor tetszett. Nagy zseni volt az biztos. Mármint Gauguin. Maughamtől még olvasnom ell mást is, hogy kiderüljön ugyanez. Nem varázsolt el teljesen.

>!
Kulturtrade, 1992
222 oldal · keménytáblás · ISBN: 9637826106 · Fordította: Devecseriné Guthi Erzsébet

Népszerű idézetek

eme>!

az ördög mindig tud idézni a szentírásból, ha azzal a maga malmára hajtja a vizet.

238. oldal

4 hozzászólás
clarisssa P>!

Mindnyájan magányosak vagyunk e világban, egy réztoronyba zárva egyedül, és társainkkal csak jelek útján érintkezhetünk. De e jelek nem azonos értékűek, úgyhogy jelentésük homályos és bizonytalan. Szánalmas igyekezetet fejtünk ki, hogy szívünk kincseit átadjuk másoknak, de azokban nincs meg a képesség, hogy átvegyék őket, így hát magányosak maradunk – egymás mellett, de nem együtt, képtelenül arra, hogy megismerjük társainkat és megismertessük magunkat velük. Mintha olyan országban élnénk, melynek nyelvén alig értünk és, bár rengeteg gyönyörű és mély értelmű mondanivalónk van, kénytelenek vagyunk a nyelvtankönyvek elcsépelt kifejezéseinek használatára szorítkozni. Agyunkban egymást kergetik a legcsodálatraméltóbb gondolatok, de ha beszélnünk kell, csak azt tudjuk mondani, hogy a kertész nagynénjének esernyője a házban van.

42. fejezet

geszti>!

Nem igaz, hogy a szenvedés nemesíti a jellemet; a boldogság, az – néha – igen, de a szenvedés legtöbbnyire kicsinyessé és bosszúállóvá teszi az embert.

67. oldal

Kapcsolódó szócikkek: bosszú
eme>!

A helyeslés áhítozása talán a legmélyebben gyökerező ösztön a civilizált ember lelkében.

60-61. oldal

Szelén>!

Már elfelejtettem, ki volt az, aki azt ajánlotta az embereknek, hogy lelki üdvösségük érdekében mindennap kétszer cselekedjenek olyasmit, amihez semmi kedvük sincs – akárki volt, okos ember volt, és én lelkiismeretesen követtem ezt a tanácsot, mert minden nap felkeltem és lefeküdtem.

Őri_András>!

Engem egy kicsit mindig kiábrándított a nők ama szenvedélye, hogy kedvesük halálos ágyánál gyönyörűen viselkedjenek.

6. fejezet

geszti>!

Miért hiszitek, hogy a szépség, ami a legbecsesebb értéke az egész világnak, csak úgy hever, mint a kavics a parton, hogy a közönyös járókelő hanyagul fölszedegesse? A szépség csodálatos és különös valami, amit a művész hív életre a mindenség káoszából lelki vívódások és gyötrelmek között. És nem adatott meg mindenkinek, hogy felismerje. Hogy megértse az ember, át kell élnie a művész élményét. Dallam a szépség, amelyet a művész énekel nekünk, és hogy a dallam visszhangozzék a szívünkben, ahhoz tudás, fogékonyság és fantázia kell.

76. oldal

Kapcsolódó szócikkek: művész · szépség
Carmilla >!

    Őszintén nem törődött vele, mit gondolnak róla az emberek, így hát a konvenciónak nem volt hatalma fölötte; olyan volt, mint egy birkózó, akinek a teste be van olajozva; nem lehetett belekapaszkodni.

72. oldal (Athenaeum, 1930)

Kapcsolódó szócikkek: konvenció
ppeva P>!

Egy bibliai idézet kívánkozott ki belőlem, de hallgattam, mert tudom, a lelkészek kicsit szentségtörésnek tekintik, ha világi ember az ő dolgukba üti az orrát. Henry nagybátyám, aki huszonhét éven át whitestable-i vikárius volt, ilyenkor azt szokta mondani, hogy az ördög mindig tud idézni a szentírásból, ha azzal a maga malmára hajthatja a vizet.

195. oldal (utolsó bekezdés)

Carmilla >!

A nagyon fiatal emberek fölényességével harmincöt évben állapítottam meg végső határát annak a kornak, amikor az ember még beleszerethet valakibe, anélkül, hogy nevetségessé válnék.

36. oldal (Athenaeum, 1930)


Ezt a könyvet itt említik


Hasonló könyvek címkék alapján

Pavel Szpaszov: Zaharij ikonfestő bűnös szerelme
Lion Feuchtwanger: Goya
Irving Stone: Michelangelo
Hugh McLeave: A festő és a hegy
Ross King: Michelangelo és a Sixtus-kápolna
Gladys Schmitt: Rembrandt I-II.
Jaan Kross: Négy monológ Szent György ürügyén
Elisabeth Szél: Greco asszonya
Donald Braider: Színek és fények
Henri Perruchot: Cézanne élete