A ​vallási élmény változatai 1 csillagozás

William James: A vallási élmény változatai

William James A vallási élmény változatai (Varieties of religious experience) a vallásfilozófia és pszichológia úttörő műve, amely Émile Durkheim és Max Weber művei mellé állítható, ugyanakkor olvasmányosabb, mivel több empirikus anyagot, esettanulmányt tartalmaz. James a pragmatizmus filozófiájának megfelelően értékeli a vallást, így azt vizsgálja, milyen egyéni és társadalmi megnyilvánulásai és következményei vannak a hitnek, nem valláskritikára vállalkozik. Megállapítása, miszerint Isten létezik, ha az Istenben hívő ember cselekedeteire hatással van, a pragmatista metafizika egyik legfontosabb állítása. A pragmatizmus filozófiája Magyarországon csak az ezredfordulón lett ismert és népszerű, elsősorban Richard Rorty személyén keresztül, de Richard Shusterman több könyvét is lefordították. A nagy klasszikusok sok műve, így William James e könyve, azonban még soha nem jelent meg magyar nyelven.

>!
Osiris, Budapest, 2019
448 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789632763286

Kedvencelte 1

Most olvassa 2

Várólistára tette 14

Kívánságlistára tette 13


Népszerű idézetek

Fehérló_Filozó_Fia >!

Mivel Isten egy és egyetlen, lényege és léte egyszerre adott. Ezáltal nem alkalmazhatók rá a véges dolgok világára oly jellemző különbségek, a potencialitás és az aktualitás, a szubsztancia és az akcidencia, a létezés és az aktivitás, a létezés és a tulajdonságok között. Igen, beszélhetünk Isten erőiről, tetteiről és tulajdonságairól, de ezek a különbségtételek csak„ virtuálisak”, az emberi nézőpontot tükrözik. Istenben ezek a nézőpontok felszívódnak a létezés abszolút önazonosságában.

329

Fehérló_Filozó_Fia >!

Leuba professzor egy friss cikkben olyan messze megy, hogy azt állítja, ameddig az emberek használhatják Istenüket, nem sokat törődnek azzal, miféle lény ez, vagy egyáltalán létezik-e. „A helyzetet úgy foglalhatnánk össze – mondja Leuba –,
hogy Istent nem ismerik, nem értik, hanem használják – néha vadászként,
néha erkölcsi támaszként, néha barátként, néha a szeretet tárgyaként.
Ha hasznosnak bizonyul, a vallásos tudat nem is kér többet. Létezik-e
Isten? Hogyan létezik? Micsoda Isten? – csupa irreleváns kérdés. Nem
Isten, hanem az élet, a több élet, a nagyobb, gazdagabb, kielégítőbb élet
a vallás célja végső soron. A vallásos impulzus az élet szeretete a fejlődés
minden szintjén.”
E tisztán szubjektív értékelés szerint tehát a vallást meg kell védenün

371

Fehérló_Filozó_Fia>!

Hogy élvezhesd mindennek az ízét, ne kívánj semmit.
Hogy mindent tudhass, ne tudj semmit.
Hogy mindened meglegyen, ne legyen semmid.
Hogy minden lehess, vállald, hogy semmi leszel.
Hogy eljuss oda, ahol semmit sem kívánsz, viselj el mindent, amit nem
kívánnál.
Hogy megtanuld, hogy nem tudsz semmit, menj oda, hol tudatlan vagy.
Hogy elérd, ami nem a tiéd, menj oda, ahol nincs semmid.
Hogy az légy, ami nem vagy, éld át, ami nem vagy.”
Az utóbbi sorok a miszticizmus számára oly becses önellentmondások szédületét nyújtják. Az ezt követő rész teljesen misztikus, mert Szent János
Isten gondolatától a Minden metafizikusabb gondolatára tér át.
„Amikor megállsz egy dolognál, elzárod magad a Minden elől.
Hogy a Mindenhez elérj, fel kell adnod a Mindent.
És ha elérsz oda, ahol a Minden a tiéd, úgy birtokold (én: birtoklod), hogy nem kívánsz
Semmit.

235

Fehérló_Filozó_Fia>!

Minden ember – mondja a szúfi Gulsan-Raz –, akinek szívét már nem
rendíti meg a kétely, bizonyosan tudja, hogy nincs létező, csak Egy […] Az
ő isteni fenségében az én és a mi és a te nincs meg, mert az Egyben nincs
különbség. Minden lény, aki megsemmisült és teljesen elvált magától, hallja
kintről a hangját és a visszhangot: én vagyok Isten: örök módon létezik, és
már nincs alávetve a halálnak.

315


Hasonló könyvek címkék alapján

Bolyki László: Kegyelem és kalmárszellem
Tomáš Halík: A gyóntató éjszakája
Órigenész: Kelszosz ellen
Czakó István: Hit és egzisztencia
Arthur Peacocke: Egy tudományos kor teológiája
Jász Géza: A vallás filozófiája
Püsök Sarolta: Vallások, mítoszok, vallásfilozófiai irányzatok
Vajta Vilmos: Hit és élet összecsengése
Reök Iván: A szellemi világ
Miklós Tamás: Hideg démon