Fülszövegek

>!
HuzatosPityu

Fél évszázaddal ezelőtt született a kvantummechanika. Az eltelt 50 év alatt hazánkban is ezreknek vált természetes gondolkodásmódjává. Fizikusok, kémikusok, mérnökök, sőt újabban biológusok is használják a kvantumelméleti fogalmakat, modelleket, gondolatmeneteket. A szokásos tankönyvek azonban a kvantummechanika felépítése során éppen azokból a klasszikus képekből indulnak ki, amelyeket a kvantummechanika joggal kritizál. Így a kvantummechanika tanulóiban és alkalmazóiban bizonytalanság maradhat a használt fogalmak logikai tisztaságát illetően.
Wigner Jenő pár évvel a kvantummechanika megszületése után az anyagi világ egyetemes szimmetriatulajdonságaiból kiindulva a kvantummechanika olyan szép és következetes felépítését mutatta be, amely nem csupán a klasszikus emlékképek zavaró hatását oszlatta el, hanem hatékony eszköznek bizonyult a kvantummechanika atomfizikai alkalmazása során is. A szimmetriatörvények szemléletesek és egyben általánosabbak, mint a Schrödinger-egyenlet közelítő potenciálfüggvényei. Így a szimmetriákra alapozó kvantummechanikai tárgyalás erőteljes vezető az anyagkutatás minden olyan területén, ahol a részleteket még homály fedi. Wigner Jenő ily módon volt képes bizonyítani, hogy a kvantummechanika az atommagban is érvényes (ennek elismerése volt a fizikai Nobel-díj). A kvantumkémia és részecskefizika ismeretlennel érintkező területein napjainkban elsődleges útbaigazítónk a szimmetriatulajdonságokon alapuló kvantummechanikai tárgyalás.
Az elmúlt ötven esztendő alapvetően átalakította az anyag szerkezetére vonatkozó elképzeléseinket. Kivételes jelenség, hogy egy olyan kvantummechanika-könyv, amelynek gyökereit a Zeitschrift für Physik-ben 1926-ban és 1927-ben megjelent tanulmányok képezik, és amelynek első kiadása 1931-ben jelent meg német nyelven, ma is változtatás nélkül érvényes és hasznos. Wigner Jenő könyve a modern fizika klasszikus, tiszta alkotása. Tanulmányozását mindazoknak ajánlom, akik letisztultan akarják látni a kvantummechanikát, századunknak talán legmélyebb intellektuális teljesítményét.
Marx György

Hirdetés