A ​közmondás nyelvtani alkalmazásban a latin nyelv elemi oktatásában 0 csillagozás

Wiegand Károly: A közmondás nyelvtani alkalmazásban a latin nyelv elemi oktatásában

Nem ​lehet kétséges, hogy az olyanra nézve, ki valamely idegen nyelv tanulásával foglalkozik, csak haszonnal járhat, ha megismertetik vele azon nép közmondásait és közmondási szólásmódjait, mely a kérdéses nyelvet beszéli vagy beszélte.

A közmondás tudniillik alkalmas segédeszköznek ajánlkozik, mely által könnyebben megismerkedhetni beszéd- és gondolkodásmódjával, jellemével, erkölcseivel és szokásaival, átaljában szellemével azon népnek, melynek ama nyelv tulajdona, vagy az volt.

Mint „utczai bölcseség”, miként találólag neveztetett, oktatást ad a világ és az élet sokféle viszonyai felett, nyújt ildom- és erkölcsi szabályokat, megenged némely mély pillantást az emberi szivbe, gazdagitja az önismeretet, utal a cselekedetek valószinű és szükséges következéseire, ad jó tanácsokat stb.

És ez mind a legegyszerűbb és legmegkedveltetőbb módon történik, tudniillik rövid, könnyen felfogható és sújtó mondatokkal, melyek kellő időben alkalmazva, különösen akkor nem… (tovább)


Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Margalits Ede – Kovács Erzsébet: Magyar-latin közmondásszótár
Dobroslawa Świerczyńska – Andrzej Świerczyński: Szólásmondások többnyelvű szótára
Kövesdi Pál: A magyar nyelv alapjai – Elementa Linguae Hungaricae
Pereszlényi Pál: A magyar nyelv grammatikája / Grammatica Lingvae Ungaricae
Burián János: Latin synonymika
Sylvester János: Grammatica Hungarolatina
Finály Henrik: A latin nyelv szótára
Babits Mihály (szerk.): Erato
Cornificius: A C. Herenniusnak ajánlott rétorika
Nagy József (szerk.): Orvosi latin szógyűjtemény