A ​rádium és az atomelmélet 0 csillagozás

Weszelszky Gyula: A rádium és az atomelmélet

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Szent István könyvek Szent István Társulat

>!
Szent István Társulat, Budapest, 1925
148 oldal

Népszerű idézetek

Fisu>!

Némi lelkifurdalást érzek, amikor az előttünk fekvő kis könyvet egyedül magam neve alatt jelentetem meg. Ugyanis elfoglaltságom miatt könyvem egyes részeit csak vázlatosan írtam meg s azok kidolgozása volt tanársegédemet, Millner Tivadar urat kértem fel.
E kis ismertető füzet a természettudományok iránt érdeklődő nagy közönség részére készült. Ezért röviden csak az általánosabb érdekű kérdéseket ismertetem. Igyekeztem, amennyire lehet, népszerűen írni, ami természetesen a szabatosság rovására ment. Kissé részletesebben írtam meg a könyv utolsó fejezetét, mert annak megírásakor, magyar nyelven csak szétszórtan, itt-ott találtunk valamelyes ismertetést. Kéziratom már sajtó alatt volt, amikor Rohrer László dr. e kérdéseket is tárgyaló könyve megjelent s így ezt már nem vehettem tekintetbe. Egyébként is, csak előnyös lehet az olvasóra, ha egy és ugyanazon kérdést, különböző szemszögből megvilágítva, ismerhet meg. Könyvem fő célja, hogy általánosabb képet adjon.


Hasonló könyvek címkék alapján

Bill Bryson: Majdnem minden rövid története
Stephen W. Hawking: A mindenség elmélete
Werner Heisenberg: A rész és az egész
Brian Clegg: Einstein
Roger Penrose: A császár új elméje
Carlo Rovelli: A valóság nem olyan, amilyennek látjuk
Michio Kaku: Einstein kozmosza
Horváth Dezső: A Higgs-bozon
Carlo Rovelli: Hét rövid fizikalecke
Mike Goldsmith: Tudomány 30 másodpercben