Egybegyűjtött ​írások 30 csillagozás

Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások

Weöres ​Sándor verses munkáinak csaknem egészét foglalja magába ez a gyűjtemény: s tartalmazza prózájának egy részét is. Korai verseitől legfrissebb írásaiig rajzolódik ki lírájának vonala. A magyar irodalomban kivételes ennek a műnek sokarcúsága – a természeti erők elevenségével csúszik ki a meghatározások kereteiből. Sokfelé ágazó, autonóm teljességű költészet a Weöres Sándoré, s ezt az autonómiát híven tükrözi kötetünk kompozíciója is: csak laza vezérfonala az időrend, ám nagy, részben tematikus, részben más, rejtettebb azonosságokat, rokonságokat felmutató ciklusai nemegyszer a legkülönbözőbb periódusok írásait szívják magukba. Weöres szuverén biztonsággal mozog a művek benső rétegeiben, s szemünk előtt építi, teljesíti ki köreit, az intimtől a kozmikusig. Weöresnek személyes tulajdona mindaz, amit valaha írtak magyar nyelven – s mindaz, amit írhattak volna. S „nyelvtudása” nem ismer korlátokat, valami módon minden nyelvi tényről tudomása van, arról, ami valóban volt, s arról,… (tovább)

Tartalomjegyzék

>!
Argumentum, Budapest, 2003
1976 oldal · ISBN: 9634462510
>!
Magvető, Budapest, 1986
1976 oldal · ISBN: 9631408868
>!
Magvető, Budapest, 1981
1884 oldal · ISBN: 9632701208

5 további kiadás


Enciklopédia 2


Kedvencelte 8

Most olvassa 4

Várólistára tette 16

Kívánságlistára tette 18


Kiemelt értékelések

almodozom P>!
Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások

A fő-fő kincsesbánya. Három kötet, sosem lehet teljesen kiolvasni, mert ahányszor kinyitja az ember, mindig előkerül belőle egy 'hát ez eddig hogy maradhatott ki'. Bár olyan szintű daccal, mint az enyém, nagyon nehezen birkózik meg az önfeloldó keleti filozófia, éshát nem is biztos hogy ez lenne a létének fő célja, azért be kell látnom, hogy évről évre sikerül közelebb férkőznie.
W. S. egy olyan költő, aki hitelesen tudta összedolgozni a távol-keleti vallások békéjét ősi és vad mitológiákkal, néha csak úgy játékból, néha a nyugati nagyvárosi lét szűrőjén át, mert valahol ezek az ismeretek mind bennünk vannak.
Az abszolút kedvenc a Medea, de tényleg minden alkalommal jönnek hozzá újak.
(Utóirat: a világ legszebb pornó-verse szerintem itt található, ha jól emlékszem, a fele tökéletes hexameterekben íródott, na ki tudja, melyik az?:))

2 hozzászólás
Lali P>!
Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások

Nagyon nagy költő. Gyakorlatilag minden írását (vers, dráma, műfordítás, Három veréb …) olvastam. Nem sportból tettem.
Például miatta is érdemes volt magyarnak születnem.
Az irodalmi Nobel díj a lehető legnagyobb természetességgel járt volna neki.
Ami persze a legkevésbé sem érdekelte őt.

Barbeszkovics_Ödön>!
Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások

Különleges a magával ragadó zeneisége, ezzel kézenfogva jár a valláskultúrák egyesítésére való törekvés (a keresztény nézetektől az indián spiritualizmuson át a buddhizmusig tényleg minden van itt). A népies (ősi) motívumok megférnek a szellemi fejlődés filozófiája mellett.

Az életmű végéig sem tudja viszont teljesen levetkőzni magáról a döcögősséget. Mindig a ritmus, zeneiség erejét igyekszik felülkerekíteni, de a próza átüt, a mesélés, a narráció esetlen kényszere minduntalan megtöri a flowt.

A drámáit víziókként szokták interpretálni, szerintem gyerekeknek szórakoztatóak lehetnek vásári előadásként, de ők olvasva még nem értik.

Különösen jól sikerültek szerintem:
– Képzelt város
– Mahru veszése (egy mitikus világ utolsó pillanatait rövid versszakokban megörökítő ciklus, majdhogynem fantasy)
– A kilyukadt világ (szonett)
– Nyolcadik szimfónia (hármas füzér Krúdy Gyula emlékére, főleg a III.)
– Kuli (érdekes szerepvers)
– Gyors és lassú közérzet)

sokan mások.

A kötetszerkesztés logikus és szépen felépített.

DrEmergencyGrooveHouse>!
Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások

Első olvasásra is legkedvencebb magyar költőmmé változott. A ritmusa, a dallama, a képek ahogy egyikből a másikba ugrik ugyanannyira megdolgozza az agyam mint egy szanszkrit mantra vagy valami bódító növény. Rengeteg versét csak évekre rá értem meg. És akkor pár évre rá megint rájövök hogy mégsem értettem meg. A legtöbb verse olyan mintha egy prizmán vagy egy fraktálon keresztül néznék a világra.

Véda P>!
Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások

Nemigen lehet értékelni…Bele kell szerelmesedni…:)

Almost_Zed>!
Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások

A versei és A Teljesség felé tetszettek, a többi próza nem annyira.

eszterka>!
Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások

Nagyon-nagyon szeretem, különösen az elsö kötetet! :-)


Népszerű idézetek

tgorsy>!

KARESZ HÜJE
GYÖNGYI HÜJE
csak én vagyok okos
énnekem a segembe is felyem van.

III. köt. p.: 23

3 hozzászólás
volna>!

Cigarettázom az árokparton.
Húsz fillér az össz-vagyonom,
de az egész Föld a hamutartóm.

Füst (I.kötet 79.o.)

volna>!

Erdő szélén három ház,
fegyház, kórház, hullaház,
mindben egy-egy kedvesem,
csak velem nincs senkisem.

Holdaskönyv / A bohócok énekeiből (I.kötet 722.o.)

Könyvmolyocska1 >!

Barátom, ki azt mondod, ismersz engem,
nézd meg szobámat: nincsenek benne díszek,
miket magam választottam; nyisd szekrényemet:
benne semmi jellemzőt nem találsz.

Kedvesem és kutyám ismeri simogatásom,
de engem egyik sem ismer. Ócska hangszerem
rég megszokta kezem dombját-völgyét,
de ő sem tud mesélni rólam.

Pedig nem rejtőzöm – csak igazában nem vagyok.
Cselekszem és szenvedek, mint a többi,
de legbenső mivoltom maga a nemlét.

Barátom, nincs semmi titkom.
Átlátszó vagyok, mint az üveg – épp ezért
miként képzelheted, hogy te látsz engem?

I. kötet, 344. o. (4., in Rongyszőnyeg)

2 hozzászólás
tgorsy>!

A nő: tetőtöl talpig élet.
A férfi: nagyképű kísértet.

A nőé: mind, mely élő és halott,
úgy, amint két-kézzel megfoghatod;
a férfié: minderről egy csomó
kétes bölcsesség, nagy könyv, zagyva szó.

A férfi – akár a bölcs, vagy csizmavarga –
a világot dolgokká széthabarja
s míg zúg körötte az egy-örök áram,
címkék között jár, mint egy patikában.
Hiába száll be földet és eget,
mindég a semmiségen át üget,
mert hol egység van, részeket teremt,
és névvel illeti a végtelent.
Lehet kis-ember, lehet nagy-vezér,
alkot s rombol, de igazán nem él
s csak akkor él – vagy tán csak élni látszik –
ha nők szeméből rá élet sugárzik.

A nő: mindennel pajtás, eleven,
csak az aprózó észnek idegen.
A tétlen vizsgálótól összefagy;
mozogj és mozgasd s már királya vagy:
ő lágy sóvárgás, helyzeti erő,
oly férfit vár, kitől mozgásba jő.
Alakja, bőre hívást énekel,
minden hajlása életet lehel,
mint menny a záport, bőven osztogatva;
de hogyha bárki kétkedőn fogadja,
tovább-libeg s a legény vérig-sértve
letottyan címkéinek bűvkörébe.

Valóság, eszme, álom és mese
úgy fér hozzá, ha az ő köntöse;
mindent, mit párjabölcsességbe ránt,
ő úgy visel, mint cinkos pongyolát.
A világot, mely észnek idegenség,
bármeddig hántod: mind őnéki fátyla;
és végső, királynői díszruhája
a meztelenség.

1. köt. p.: 443

tgorsy>!

A jelenkor legveszélyesebb ördög násza: Érzelgősség úrnő és Propaganda úr egybekelése. Bármi képtelenséget akar a propaganda elfogadtatni, úgy alakítja, hogy a tömeg érzelgősségéből kiváltsa egyfelé a meghatódást, másfelé a fölháborodást és nyert ügye van.
Az érzelgősség kétfejű nőstény: egyik feje édesen mosolyog és mohón csókolgat, másik feje könnyeket ont, harap és piszkolódik. Csókolgató fejét immár majdnem mindenki összecseréli a jósággal, szeretettel, erkölcsel, családiassággal, ízléssel, eszményi lelkülettel, harapós fejét pedig a joggal, törvénnyel, megtorlással, igazsággal.

646. oldal

3 hozzászólás
tgorsy>!

Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.

632. oldal, I. kötet, A teljesség felé

bolondgomba I>!

MINTHA SOSE LETT VOLNA

Folyton csak ébredek
az álmaimból.
Hol kezdődnek,
nem ismerem.

Folyton csak ébredek
az utazásaimból.
Ha elmúltak, mintha
nem is lettek volna.

Folyton csak ébredek
az otthonaimból.
Mások laknak bennük,
nem ismerem.

Folyton csak ébredek
az életemből.
Ha elmúlt, mintha
nem is lett volna.

III. kötet 423. oldal

VirusSouljah>!

Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad.
Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél te magad.
Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad.
Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad.
Pazarold el izmaid – az erő legyél te magad.
Oltsd ki lángjaid – a szerelem legyél te magad.
Űzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad.
Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad.
Törd át gátjaid – a világ legyél te magad.
Vedd egybe életed-halálod – a teljesség legyél te magad.

encsy_eszter>!

Pityu és Pöszi
az óvodakertben mindenfélét sinálnak
ni mijen dicnók
a többi óvodások körülöttük álnak
nézi a Paidagógosz néni
pfuj meekkora dizsnók
ûrlapot és hegyes tollat ragad
dühtõl hullámozva ír:
Tüzdelt Zülõk!
Máskor scináljanak jobb jerekeket.
És felelnek a zülõk:
Kedves Paidagágász Néni!
Hun házasodunk hun meg elválunk
különb féle jerekekkel kísérletezünk

Kisfiúk témáira

1 hozzászólás

Hasonló könyvek címkék alapján

Radnóti Miklós: Radnóti Miklós összes versei és műfordításai
Pilinszky János: Pilinszky János összes versei
Romhányi József: Szamárfül
József Attila: József Attila minden verse és versfordítása
Fodor Ákos: Addig is
Radnóti Miklós: Válogatott versek / Ikrek hava
Gazdag Erzsi: Mesebolt
Ady Endre – József Attila – Radnóti Miklós: Válogatás Ady Endre, József Attila, Radnóti Miklós műveiből
Pilinszky János: Pilinszky János összegyűjtött versei
Szabó Lőrinc: A huszonhatodik év