Szóbeliség ​és írásbeliség 2 csillagozás

A szó technologizálása
Walter J. Ong: Szóbeliség és írásbeliség

Hogyan ​határozza meg és alakítja egymást kölcsönösen nyelvhasználatunk szóbeli vagy írásbeli volta, illetve gondolkodásmódunk és egész világlátásunk?
Erre a kérdésre keresi a választ Walter J. Ong, szóbeliség és írásbeliség egyik legnagyobb hatású kutatója a kérdéskör összefoglalását nyújtó alapművében. Ong először a szóbeli és az írásos nyelvhasználat néhány alapvető különbségét tárgyalja, majd pedig az emberiség történetét végigkövetve bemutatja, hogyan fogalmazta meg a világról szerzett tapasztalatait az „elsődleges”, írást egyáltalán nem ismerő szóbeliség világában élő ember; milyen lehetőségeket adott számára később az írás mint technológia elsajátítása, s miként élt tovább a szóbeliség immár az írásbeliség kiegészítőjeként (illetve sokáig vetélytársaként); hogyan változott meg az írásbeliség maga is a könyvnyomtatás feltalálásával; milyen változást hozott az emberi kommunikációban az elektronikus információközlés, megnyitva az íráson és a nyomtatáson alapuló „második… (tovább)

>!
Gondolat, Budapest, 2010
184 oldal · ISBN: 9789636932497 · Fordította: Kozák Dániel

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 6


Hasonló könyvek címkék alapján

Daniel C. Hallin – Paolo Mancini: Médiarendszerek
Benczik Vilmos: Jel, hang, írás
Boronkai Dóra: Bevezetés a társalgáselemzésbe
Horányi Özséb: Jel, jelentés, információ, kép
Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): A kommunikáció nyelvészeti aspektusai
Horányi Özséb (szerk.): Kommunikáció I. – A kommunikatív jelenség
Carmine Gallo: TED-előadások
Maczák Edit: A szövegalkotás műfajai
Friedrich Kittler: Optikai médiumok
Friedemann Schulz von Thun: Kommunikációs stílusok