Teodícea ​és tények 0 csillagozás

A német felvilágosodás filozófiai profilja
W. Schmidt-Biggemann: Teodícea és tények

Az ​előttünk fekvő könyv tézise szerint a német felvilágosodás Leibnizcel és Thomasiusszal kezdődik. Elkülönül mind a később kezdődő és a vallással szemben sokkal kritikusabb franciától, mind az angol empirizmustól ama stabil metafizika révén, amely kezdetben Leibniz teodícea- koncepcióját tekinti modellnek. A filozófia emancipálódását a teológiától egyfelől Christian Wolff példája mutatja, aki a filozófiát a vallási üdvtörténet helyére akarta illeszteni, másfelől Hermann Samuel Reimarusé, aki a természetes teológiát bibliakritikájának mércéjéül használta. Ugyanakkor a Spinoza-értelmezés kontextusában
nyilvánvalóvá válik, hogy a 17. század spiritualisztikus tendenciái még a felvilágosult 18. században is sokáig érezhetők voltak.

A német felvilágosodás másik sajátos vonása jogi-historikus szerkezete, melyet Christian Thomasiusnak köszönhet. A történeti tények ismeretét összekapcsolta az állampolitika célszerűségi megfontolásaival, és így egyrészt új
körvonalakat… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: A filozófia útjai L'Harmattan

>!
L'Harmattan, Budapest, 2011
284 oldal · ISBN: 9789632363707 · Fordította: Boros Gábor, Simon József

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 3


Hasonló könyvek címkék alapján

Benyhe János (szerk.): Dél-európai népek irodalma
Pavlovits Tamás (szerk.): Logika és gondolkodás
Mádl Antal (szerk.): A német felvilágosodás
Hász Róbert: A Vénusz vonulása
Verseghy Ferenc: A korán jött ember
Jean-Jacques Rousseau: A társadalmi szerződésről
Jean-Jacques Rousseau: A magányos sétáló álmodozásai
Montesquieu: Perzsa levelek
Montesquieu: A törvények szelleméről
Jean-Jacques Rousseau: Esszé a nyelvek eredetéről