Idézetek 12

Sli P>!

Valamint egy meszsze ki-terjedő erdőben találtatnak hellyel hellyel egyenetlen és görbe fák-is; de azért az egész erdő egygyütt gondoltatván gyönyörködteti a’ szemeket: úgy lehetetlen, hogy e’ Munkában-is sok fogyatkozások ne légyenek; de vagynak ebben sok szép gondolatok ’s hathatos intések-is, mellyek a’ szorgalmatos Olvasóval ennek hibáit el-felejtetik.

45. oldal, Elő-Beszéd (Balassi, 1996)

Sli P>!

A’ melly Poéta igen pompás szókon kezdi Verseit, azután pedig szunnyadozni látzik, hasonló ahoz az emberhez, a’ ki szalmából rak tüzet, melly hirtelen fel-lobban, és azután füstől, jobb pedig, hogy a’ képzelődésnek tüze míg meg-gyúl, egy kevéssé füstöljön, tsak hogy azután jobban jobban égjen.

46. oldal, Elő-Beszéd (Balassi, 1996)

Kapcsolódó szócikkek: költő · vers
Sli P>!

Lehetetlen nem betsűlnünk egy illyen Vitéz Filozofust, egy illyen emberséges katonát, egy illyen hízelkedést nem esmérő, ’s mindenkor tsak igazságot szólló Udvari embert; nem lehet nem tisztelnünk az ollyan Férjfiat, a’ kiben illy sok szép virtusok öszve-tsoportoznak, ’s mint valamelly ki-apadhatatlan kútfőből egyebeknek javokra-is ki-tsergedeznek. Melly igen szeretem én nézni Mornéj Filepet, ezt a’ hideg vérű Bőltset, ezt a’ hűséges barátot, az ő ifjú és bátor Ura mellett, miképpen veri vissza a’ feléje rohanó halált, úgy mindazáltal, hogy mindenkor kedvez az emberi vérnek! Ez a’ bőltsesség felette nagyon külömböz e’ mi Századunknak erkőltseitől, 's valóban sajnállni lehet az emberi nemzetségnek azt a’ bóldogtalanságát, hogy ha mi közöttünk az ollyan nemes indúlatokkal ékeskedő természet béllyegek, a’ millyen a’ Mornéjjé vólt, tsak kőlteményeknek tetszenek.

52. oldal, Elő-Beszéd (Balassi, 1996)

Sli P>!

AZ A’ GYÖNYÖRŰSÉG, MELLYET A’ BOSZSZÚ-ÁLLÁS ÁD, EGY ÓRÁIG SEM TART; DE AZ, A’ MELLYET A’ KEGYELMESSÉGBŐL VÉSZÜNK, ÖRÖKKÉ MEG-MARAD.

44. oldal, Elő-Beszéd (Balassi, 1996)

Kapcsolódó szócikkek: bosszú · IV. Henrik · kegyelem
Sli P>!

Nagy Név a’ Királyság; de nem ád észt ’s szívet,
Ritkán lát Thrónuson a’ főld remek mívet.

43. oldal, Ajánló versek (Balassi, 1996)

Kapcsolódó szócikkek: királyság
Sli P>!

Mint a’ ró’sa, úgymond, lakik tövisekben,
Úgy van az igazság sok tévelygésekben

66. oldal, Első ének (Balassi, 1996)

Kapcsolódó szócikkek: igazság
Sli P>!

Az olly igazgatás veszszen-el örökre,
Melly vas-jármat akar tenni a’ lelkekre

71. oldal, Második ének (Balassi, 1996)

Kapcsolódó szócikkek: IV. Henrik
Sli P>!

Mint az árnyék el-tűnt minden dítsőssége,
A’ roszszúl gyűlt hírnek ez a’ rendes vége.
Sok Királyt a’ Hadban mint Vitézt imádtunk,
Kit a’ bújaságban majd merűlni láttunk.
Az igaz vitézség fészket rak az észben,
Váléz nem vólt vitéz soha-is e’ részben.

88. oldal, Harmadik ének (Balassi, 1996)

Kapcsolódó szócikkek: III. Henrik
Sli P>!

Egy vas Óltárra van egy nagy könyv tétetve,
Mellyben a lejendők le-vagynak festetve;
Jó, roszsz, öröm és bú írva van előre,
Melly Világ’ végéig omlik minden főre.
Fogva lehet látni itt a’ szabadságot,
Melly e’ főldön kevély; ’s ott szenved rabságot.
Olly titkos lántzra őt’ tudja az Úr tenni,
Hogy rab; ’s még-is láttzik szabadossan lenni.
Annál örömestebb’ az Úr' tzélját tészi,
Mert hogy kötve vólna eszébe nem vészi.
Másnak enged, még-is kevéllyen gondolja,
Hogy mindent a’ mit tész’, kedvére fontolja.

150. oldal, Hetedik ének (Balassi, 1996)

Kapcsolódó szócikkek: szabadság
Sli P>!

Mint a’ tiszta vízben a’ Nap’ fénnye játszik,
Sok részre súgárát abban törni látszik,
’S e’ mozgó kristályból ismét égre pattan:
Egymást érő kardjok viszsza ekként tsattan.

189. oldal, Tizedik ének (Balassi, 1996)

Kapcsolódó szócikkek: kard