Fejezetek ​a közgyűjtemények és a könyvkiadás történetéből 0 csillagozás

Voit Krisztina: Fejezetek a közgyűjtemények és a könyvkiadás történetéből

A ​két nagy egységre tagolódó kötet a 19. század második felétől a 20. század ötvenes-hatvanas éveiig mintegy száz esztendő művelődéstörténeti eseményeibe enged bepillantást.
A kötet első részében mindenekelőtt a magyarországi közgyűjtemények történetével ismerkedhetünk meg. Terjedelmes tanulmány tekinti át a magyar közgyűjteményi rendszer kialakulását és fejlődését a 19-20. századfordulótól 1918-ig, illetve a létrejött közgyűjtemények működését a Monarchia felbomlását követő öt évben. Majd képet kapunk arról, hogy miként és milyen feltételekkel, milyen társadalmi támogatottsággal, illetve állami segítséggel jöttek létre, majd szilárdultak meg közgyűjteményeink. Egy másik írás magán- és közgyűjteményeinknek a második világháború alatti, majd az utáni sorsát tárja elénk. Az előbbieken túl a fejezet más tanulmányai is figyelemreméltó ismeretekkel gazdagítanak bennünket. Megtudjuk például, milyen keretek között működtek a köz- és magánalapítványok. Miközben két múzeumi szervezet… (tovább)

>!
Argumentum, Budapest
226 oldal · puhatáblás · ISBN: 9634463053

Hasonló könyvek címkék alapján

Frédéric Barbier: A könyv története
Rácz Ágnes: Bibliográfiai leírás, katalogizálás
Roderick Cave – Sara Ayad: A könyv története
Mizera Tamás – Nagy Andor – Verók Attila: A könyvkiadó egri Líceum I.
Mizera Tamás – Nagy Andor – Verók Attila: A könyvkiadó egri Líceum II.
Benkő Andrea – Lipták Dorottya (szerk.): Vállalkozás, kultúra, polgárosodás
Borsa Gedeon: Kalauz a régi nyomtatványokhoz
Kiss István: Az Athenaeum könyvkiadó története és szerepe a magyar irodalomban
Heltai Nándor: „Örökre ide fészkelem magam”
Simon Melinda: Hoffmann Alfréd és a dualizmus könyvkereskedelme