Kriminológiai ​alapismeretek 1 csillagozás

Vigh József: Kriminológiai alapismeretek

Ez ​a tankönyv joghallgatók számára íródott azzal a céllal, hogy elsajátítsák belőle mindazokat az ismereteket, amelyek a bűnözés, a bűnös emberi magatartás megértéséhez szükségesek. A tankönyv magyarázó, értelmező jellegéből adódik, hogy a biológiai és a pszichológiai problémák viszonylag nagyobb hangsúlyt kaptak benne, mint általában, s ezért a társadalmi faktorok és a bűnözés kapcsolatának szokásosan részletes bemutatása helyett annak csak szűkebb, főleg az alapvető törvényszerűségekre koncentráló leírására került sor. A determinációs és oksági összefüggésekből kiindulva a tankönyv részletesen bemutatja a prognosztika kriminológiai alkalmazhatóságának problémáit a bűnözés, a visszaesővé, valamint a bűnelkövetővé válás területén. Teljesen új ismeretanyag a tankönyvben a kárhelyreállító igazságszolgáltatás koncepciója és annak szembeállítása a jelenlegi, az alapjában klasszikus jogelvekre épülő igazságszolgáltatási rendszerrel. A könyv szerzője az Eötvös Lóránd Tudományegyetem… (tovább)

>!
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995
240 oldal · ISBN: 9631867293
>!
Tankönyvkiadó, Budapest, 1982

Most olvassa 1

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 8


Hasonló könyvek címkék alapján

Gönczöl Katalin – Korinek László – Lévai Miklós: Kriminológiai ismeretek, bűnözés, bűnözéskontroll
Gönczöl Katalin – Kerezsi Klára – Korinek László – Lévay Miklós (szerk.): Kriminológia – szakkriminológia
Freda Adler – Gerhard O. W. Mueller – William S. Laufer: Kriminológia
Tremmel Flórián – Fenyvesi Csaba – Herke Csongor: Kriminalisztika
Huszár Ilona – Kuncz Elemér: Igazságügyi pszichiátria
Finszter Géza – Kőhalmi László – Végh Zsuzsanna (szerk.): Egy jobb világot hátrahagyni…
Irk Ferenc: Kétkedő kriminológia
Korinek László: Irányzatok a kriminológiai gondolkodás fejlődésében
Dános Valér: Kriminológiai ismeretek
Korinek László: Kriminológia I-II.