Általános ​kémia 7 csillagozás

Veszprémi Tamás: Általános kémia Veszprémi Tamás: Általános kémia Veszprémi Tamás: Általános kémia

A ​kémiának számos ága létezik (szerves, szervetlen, fizikai, analitikai, bio- és polimerkémia stb.), de általános kémia nevű diszciplínát nem ismerünk. Mégis: a General Chemistry, Allgemeine Chemie, Общая химия, kifejezések jól ismertek az egész világon. A világ minden részén százszámra találhatók ilyen címmel könyvek, és aligha van olyan egyetemi kémia fakultás, ahol ez a tantárgy ismeretlen. Az általános kémia kurzusok és könyvünk célja az, hogy az olvasó középiskolából hozott kémiai ismereteit olyan szintre segítse, amelyre a fenti szaktárgyak alapozhatnak. Feladata az alapfogalmak definiálása, mintegy a kémiai nyelv alapszókincsének megismertetése, a fontosabb fizikai és kémiai jelenségek és összefüggések megvilágítása.

A könyv több – tipográfiailag is elkülönített – szinten használható. Anyaga a középiskolai kémiától elvezet az egyetemek másod- és harmadéves fizikai kémia tárgyáig. A fontos jelenségek mellé a haladók számára mélyebb magyarázatokat mellékel, melyeket… (tovább)

Eredeti megjelenés éve: 2008

Tartalomjegyzék

>!
Akadémiai, Budapest, 2020
664 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789634545699
>!
Akadémiai, Budapest, 2015
600 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789630596183
>!
Akadémiai, Budapest, 2008
520 oldal · ISBN: 9789630586177

Enciklopédia 1


Most olvassa 5

Várólistára tette 3

Kívánságlistára tette 9


Kiemelt értékelések

zsofi017>!
Veszprémi Tamás: Általános kémia

Tényleg baromi hosszú „tankönyv” létére. Viszont amúgy elég szórakoztató.


Népszerű idézetek

Tóth_Orsolya>!

Felmerül a kérdés, vajon más, bonyolultabb rendszerek, folyadékok, szilárd testek vagy akár élő szervezet esetében is elegendő-e a fenti négy állapotjelző ismerete a rendszer állapotának megadásához. A válasz nyilvánvalóan nem. Joggal kételkedhetünk barátunk elmeállapotában, ha a „hogy vagy” kérdésre derűs arccal válaszolja:
– Igaz ugyan, hogy a kecském megdöglött, a házam megégett, az asszony lelépett a postással, de hál' istennek a nyomásom, térfogatom, koncentrációm és a hőmérsékletem állandó.

112. oldal

thats_crazy>!

Hogy is van ez? Ezek szerint együnk tehénszart? Hiszen százmilliárd légy mégsem tévedhet…!

Koffi>!

Mit kell tudnia tehát a potenciális olvasónak ahhoz, hogy nekivágjon e meglehetősen testes kötetnek? Először is – ez komoly kritérium – tudnia kell
– olvasni. Aztán némi
– számolni tudás sem árt.
– Jó megfigyelőnek kell lennie, aki észlelni képes a természet jelenségeit.
– Hajlamosnak kell lennie eltűnődni, sőt elcsodálkozni azon, amit lát és
– megpróbálni összefüggéseket keresni a jelenségek között.
– Ami viszont legfontosabb, az a kíváncsiság.
A természet iránti kíváncsiság nélkül jobb inkább hozzá sem fogni.

Előszó

virrasztó>!

A láb tizenkettedrésze volt a hüvelyk, mert nagyjából egy hüvelykujj szélességének felelt meg, s ennek tizenkettedrészt hívtuk vonalnak. Ez bizonyosan nagyon szemléltető mértékrenszer volt, csak elképzelhetetlen, hogy tudtak vele mérni. Azt megértem, hogy Napóleon karrierje Toulon ostromakor kezdődött, mikor kiszámította, hogy hány embere holtteste elegendő a sáncárok betömésére. Ha az ember kutyákkal végez ilyen számtani müveletet, akkor azt mondjuk rá, hogy pecér, Napóleonra azonban kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy lángelme. Pedig neki könnyű volt, mert ő már köbméterekben számított. … de annak az ördöggel kellett cimborálni, aki a három öl, két láb, négy hüvelyk hosszúságot meg tudta szorozni a két öl, egy láb, kilenc hüvelyk keskenységgel.

17. oldal

thats_crazy>!

A királyfi meg tán még ma is várna – ha azóta feleségül nem vette volna a mostoha lányait (egyiket a másik után).

73. oldal

Tóth_Orsolya>!

A világ könyörtelenül és visszafordíthatatlanul halad a nagyobb entrópia, a rendezetlenebb állapot, a teljes egyensúly irányába. Mindazonáltal vannak események, jelenségek, melyek ennek a roppant pesszimista képnek látszólag ellentmondanak. Itt van például maga a Föld, sajátos, valószínűtlenül oxigéndús légkörével, milliónyi szépségével és csodájával, amely láthatóan stabil, és az egyensúlytól szerencsére nagyon távoli állapotban van… vagy ittvagyunk mi emberek is, a magunk képtelenül alacsony entrópiájával.

Kapcsolódó szócikkek: entrópia

Hasonló könyvek címkék alapján

A. G. Kaszatkin: Alapműveletek, gépek és készülékek a vegyiparban
K. F. Pavlov – P. G. Romankov – A. A. Noszkov: Vegyipari műveletek és készülékek számítása
Pukánszky Béla – Móczó János: Műanyagok
Szalay László – Damjanovich Sándor (szerk.): Lumineszcencia a biológiában és az orvostudományban
Klaus Sattler: Termikus elválasztási módszerek
Zrínyi Miklós: A fizikai kémia alapjai I.
Zrínyi Miklós: A fizikai kémia alapjai III.
P. W. Atkins: Fizikai kémia I-III. – A tankönyvi feladatok megoldása
Dévay József: A korrózió elmélete
Halász János – Hannus István – Kiricsi Imre: A környezetvédelmi technológia alapjai