Martin ​Schmeizel 0 csillagozás

1679-1747
Verók Attila: Martin Schmeizel

A ​magyar és az európai művelődéstörténet egyik 18. század eleji érintkezési pontját, tartalomban gazdag metszetét mutatja be ez a kötet. Nevezetesen egy olyan személy életútját és munkásságát vázolja fel, akit – noha egész életében hungarus mivoltának bűvkörében élt, és tudományos publikációinak, oktatási tevékenységének jelentős részét is ilyen témában fejtette ki – méltánytalanul elfeledett a magyar általános és szakmai köztudat egyaránt. Martin Schmeizel (1678-1747) tudományos működéséről ma ugyanis magyar nyelven alig lehet olvasni valamit, noha a magyarországi história litteraria történetében fontos kezdeményezés fűződik a nevéhez: a magyarság kulturális emlékezetének fenntartása érdekében a teljesség igényével próbált meg egy, a 18. század közepéig főleg nyomtatásban megjelent művekből álló, magyar történeti szak- könyvtárat összegyűjteni – ezzel is tudatosan továbbörökítve a Kárpát-medencében élők közös múltjának írásos emlékeit.
Emellett a kötetben annak a tételnek a… (tovább)

Tartalomjegyzék

>!
Líceum, Eger, 2015
350 oldal · puhatáblás · ISBN: 9786155509469

Hasonló könyvek címkék alapján

Keresztury Dezső: Híres magyar könyvtárak
Varga Zita: Gárdonyi Géza könyvtára
Varga Katalin – Mészárosné Szentirányi Zita (szerk.): Összehasonlít(hat)ó könyvtárügy
Madas Edit – Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig
Katsányi Sándor – Tóth Gyula: A főváros könyvtárának története 1945–1998
Bényei Miklós: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének története 1935–2009
Sipos Anna Magdolna: A magyar könyvtárjog históriája 1867-től napjainkig
Sáráné Lukátsy Sarolta: A Betűországtól a Könyvkirályig
Csapodi Csaba – Tóth András – Vértesi Miklós: Magyar könyvtártörténet
Guillaume de Laubier – Jacques Bosser: A világ legszebb könyvtárai