Milyen ​iskola kell a gyerekeknek? 2 csillagozás

A Waldorf-iskola első három évének programjáról
Vekerdy Tamás: Milyen iskola kell a gyerekeknek?

"Intellego – ez azt jelenti, hogy megértek, latinul.
Az intelligencia: veleszületett értőképesség.
A környezeten sok múlik a tekintetben, hogy valaki ki tudja-e bontakoztatni mindazt vagy annak legalábbis jelentős részét, amit magával hozott – de annál többet, mint amennyi valakiben benne van, semmilyen eszközzel nem lehet elővarázsolni belőle."

>!
Filum, Budapest, 2003
328 oldal · ISBN: 9789638347930

Kedvencelte 1

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 1


Kiemelt értékelések

>!
szanes1
Vekerdy Tamás: Milyen iskola kell a gyerekeknek?

Vekerdy Tamás: Milyen iskola kell a gyerekeknek? A Waldorf-iskola első három évének programjáról

Nagyon jó könyv a magyar iskolarendszerről, arról, hogy miért ilyen és milyen iskola kell(ene) a gyerekeknek.

>!
gjudit8
Vekerdy Tamás: Milyen iskola kell a gyerekeknek?

Vekerdy Tamás: Milyen iskola kell a gyerekeknek? A Waldorf-iskola első három évének programjáról

Kitűnő és „elsőkézből való” összefoglalója a reformpedagógiák és a magyarországi oktatás-nevelés 20. századi történetének. Bemutatja a Waldorf-pedagógia hazai megtelepedésének küzdelmeit és sikereit. Érintett révén minden mondata a szívemig ér…


Népszerű idézetek

>!
gjudit8

Valami tehát nem stimmel az iskolával – mint ahogy nem stimmel egész civilizációnkkal sem.
Az iskola megszűnt a beavatás helye lenni, ahogy a gyerekek és az ifjú érdeklődését követve közel kerülhet önmagához és a világhoz, ahelyett hivatal lett, amely jogosítványokat ad ki felesleges és felejtésre ítélt adatok-anyagok bebiflázása ellenében.

117. oldal

Vekerdy Tamás: Milyen iskola kell a gyerekeknek? A Waldorf-iskola első három évének programjáról

>!
gjudit8

A teljes szakszerűtlenség s az ebből következő vétkek és bűnök, melyeket iskoláink a gyerekek ellen elkövetnek, egy pillanatra sem véve tekintetbe életkorukból fakadó testi és lelki állapotukat és igényeiket – oda vezetnek, hogy a fegyelmezés válik a legfőbb problémává iskoláinkban.
Ha egy hatéves gyereket arra akarok kényszeríteni, hogy 45 percen át üljön csendben, és figyeljen, és ez alatt az idő alatt absztrakt betűjeleket akarok absztrakt magyarázatokkal a fejébe verni – mi sem természetesebb, mint hogy izeg-mozog, fészkelődik „rosszalkodik” – különösen a sok figyelmeztetés és fegyelmezés után.
A magyar gyermekorvosok társaságának egyik hetvenes évekbeli közgyűlésén az egybegyűltek azt a megállapítást vétették jegyzőkönyvbe, hogy egynapi iskolai testi ártalom a magyar iskolákban csak egy-másfél órai speciális gyógytornával volna ellensúlyozható.

81-82. oldal

Vekerdy Tamás: Milyen iskola kell a gyerekeknek? A Waldorf-iskola első három évének programjáról

>!
gjudit8

Az iskola – mai követelményrendszerével – betegít.

(első mondat)

Vekerdy Tamás: Milyen iskola kell a gyerekeknek? A Waldorf-iskola első három évének programjáról

>!
gjudit8

Elvei ellenére még csak élhet az ember, de ízlése ellenére aligha [Eötvös]

119. oldal

Vekerdy Tamás: Milyen iskola kell a gyerekeknek? A Waldorf-iskola első három évének programjáról

>!
gjudit8

[…] gyerekeink igazi nevelése azzal kezdődik – és azzal is folytatódik –, hogy önmagunkat neveljük. Gyerekeink igazi tanulása pedig az egyetemes rokonszenvtől hajtott és vezérelt, az igazság, az ember és a világ megismerésére és önmagunk kifejtésére irányuló tevékenység.
Először inaskodás, azután mesteri munka.
Az ember élete minden pillanatában folyton megújuló vagy változó helyzetekben tanulja önmagát és a világot.
Munkájának – tanításának és tudásának – jelentős állomásai vannak, de nincsen soha VÉGE.
[Vekerdy Tamás: Beszélgessünk iskolásokról]

136. oldal

Vekerdy Tamás: Milyen iskola kell a gyerekeknek? A Waldorf-iskola első három évének programjáról

>!
gjudit8

Kodály álma, hogy a gyerekeket engedjük zeneközelbe, hogy a zene közelében nőhessenek fel, egyáltalán nem törődve azzal, hogy zenészeket akarunk-e belőlük képezni vagy nem – sajnos, nem a magyar iskolarendszerben valósult meg, hanem a Waldorf-iskolában.

154. oldal

Vekerdy Tamás: Milyen iskola kell a gyerekeknek? A Waldorf-iskola első három évének programjáról

>!
gjudit8

[…] a magyar iskolákban – évek óta tett tapasztalatom szerint – senki nem tanítja valójában festeni és rajzolni a gyerekeket, és mintha teljes egészében hiányoznának a valóban gyerekhez szabott adekvát módszerek is e tekintetben.

154. oldal

Vekerdy Tamás: Milyen iskola kell a gyerekeknek? A Waldorf-iskola első három évének programjáról

>!
gjudit8

A Waldorf-pedagógia hangsúlyozza, hogy az első osztályokban a gyerek annak befogadására képes, amit művészi eszközökkel és mintegy zene-, nyelv-, vagy ábrázolásbeli ritmusokhoz kötötten adunk elébe, s amelyeket ő aztán saját cselekvésében dolgoz fel és fejez ki újra.

155. oldal

Vekerdy Tamás: Milyen iskola kell a gyerekeknek? A Waldorf-iskola első három évének programjáról

>!
gjudit8

Gyerekeink igazi tanulása pedig az egyetemes rokonszenvtől hajtott és vezérelt, az igazság, az ember és a világ megismerésére és önmagunk kifejezésére irányuló tevékenység.

136. oldal

Vekerdy Tamás: Milyen iskola kell a gyerekeknek? A Waldorf-iskola első három évének programjáról

>!
gjudit8

Kardinális kérdés, hogy a társadalom ellenőrzi-e az államot – mint a demokráciákban –, és ennek megfelelően az iskola a szülői társadalom igényei szerint alakul-e, vagy pedig az állam ellenőrzi a társadalmat – mint a diktatúrákban –, és ebben az esetben az iskola az állam által engedélyezett, ellenőrzött és irányított hatóság, melynek az állampolgárral – a szülővel és gyermekével szemben – hatalmi jogköre van. Az előbbi iskola gyerekközpontú, ez utóbbi intézménycentrikus lesz. Az előbbi iskola a gyermeki individualitás alkotó erőinek kibontakoztatásán át vezeti be őt az emberi közösségbe, ez utóbbi viszont alattvalókat nevel többnyire militarizált szellemben, kényszerközösségekbe terelve őket.

245. oldal

Vekerdy Tamás: Milyen iskola kell a gyerekeknek? A Waldorf-iskola első három évének programjáról


Hasonló könyvek címkék alapján

Christoph Lindenberg: Waldorf-iskolák
Frans Carlgren: Szabadságra nevelés
Mezei Ottóné: Járjak-e a Waldorf-úton?
Rudolf Steiner: Általános embertan, mint a pedagógia alapja
Johannes Kiersch: Bevezetés és magyarázat Rudolf Steiner „Általános embertan”-ához
Rudolf Steiner: A nevelés művészete
Hevesi Mihály: A nyelvtanulás művészetéről
Roy Wilkinson: Iskolázás a józan ész szabályai szerint
G. Ekler Ágnes: A Waldorf-pedagógia és a korproblémák
Frits H. Julius: A fenomenológiai kémia alapjai