Magyar ​polgári jog – Öröklési jog 7 csillagozás

Vékás Lajos: Magyar polgári jog – Öröklési jog Vékás Lajos: Magyar polgári jog – Öröklési jog

„Az ​emberi társadalom történetében a törzsi-nemzetségi rend felbomlásával párhuzamosan jött létre és fokozatosan vált uralkodóvá a termelési eszközök és fogyasztási javak egyéni elsajátítása, a magántulajdon. Minél inkább előrehaladt ez a társadalmi folyamat, annál inkább válaszra várt a magántulajdon halál esetére történő jogutódlásának kérdése, vagyis jogi elismerésre várt az egyéni öröklés, tehát az öröklési jog igénye. Az egyszerű árutermelés legfejlettebb jogrendszere, a római magánjog alakulása igen jól példázza ezt a társadalmi összefüggést: a gyorsan tért hódító és erősödő magántulajdoni berendezkedés életre hívta az öröklést és az öröklési jogot. A magántulajdoni rend és az öröklés összefüggését a történelmi-társadalmi fejlődés későbbi időszakaiban is világosan nyomon követhetjük. A feudális tulajdon kötöttségei korlátozzák a magántulajdont és egyben behatárolják a vagyon halál esetére történő átörökíthetőségét is. Más módon, de még nagyobb mértékben korlátozott a… (tovább)

>!
Eötvös József, Budapest, 2019
162 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789639955912
>!
158 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789639955578
>!
Eötvös, 2010
142 oldal · ISBN: 9789639955172

4 további kiadás


Most olvassa 1


Kiemelt értékelések

kiralyp>!
Vékás Lajos: Magyar polgári jog – Öröklési jog

Nem túl hosszú, jól tanulható összefoglaló az öröklési jogról, de tanári magyarázat kell hozzá, mert pl. a kötelesrész kiszámításához kapcsolódó feladatoknál nem eléggé didaktikus.


Hasonló könyvek címkék alapján

Schubauerné Hargitai Vera: Polgári jog
Balla Árpád – Szebenyi Péter: Állampolgári ismeretek
Wopera Zsuzsa (szerk.): Polgári eljárásjog II.
Lenkovics Barnabás: Dologi jog
Fuglinszky Ádám: Kártérítési jog
Osztovits András (szerk.): Polgári eljárásjog I.
Horváth István – Szladovnyik Krisztina: Munkajogi és polgári jogi szerződés- és iratmintatár
Rév Erika: Mindennapi családjogi ügyek
Molnár Imre – Jakab Éva: Római jog
Cserba Lajos – Imregh Géza – Nagy Adrienn: Polgári határozatok szerkesztése és polgári bírósági ügyvitel