Végh József (szerk.) · Papp László (szerk.)

Somogy ​megye földrajzi nevei 0 csillagozás

Végh József – Papp László (szerk.): Somogy megye földrajzi nevei

A ​mű Somogy megye minden településének bel- és külterületi helyneveit tartalmazza. Az anyag törzsrészét azok az utcanevek és határrésznevek teszik ki, melyeket a mai lakosság ismer és használ. De fontos szerepük van azoknak az adatoknak is, amelyeket a közzétevők múlt századi térképekről és a Pesty Frigyes-féle gyűjtésből írtak ki.
Minden külön névvel jelölt terület és természetes vagy mesterséges tereptárgy külön tételszám alatt található meg. Ezek a számok a mellékelt térképek segítségével teszik lehetővé a pontos azonosítást és helyhezkötést. Minden név mellett közlik a közzétevők a névvel jelölt terület földrajzi viszonyaira és művelési ágára vonatkozó adatokat. Jelzik az egyes helyhez kapcsolódó mondákat és egyéb folklóranyagot, valamint azt, hogy milyen természetű régészeti anyag bukkant fel a kérdéses területen.
A kötet felhasználását nagyban segíti a betűrendes mutató, amely szinte a névanyag tipológiai feldolgozásának tekinthető, minthogy nem csupán a nevek,… (tovább)

>!
Akadémiai, Budapest, 1974
1174 oldal · keménytáblás · ISBN: 9630500728


Hasonló könyvek címkék alapján

Dallos Nándor: Hosszúhetény község lakosságának ragadványnevei
Kálmán Béla: A nevek világa
Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Hogy hívnak?
Benyovszky Krisztián – Bauko János (szerk.): A nevek szemiotikája
Szilágyi Ferenc (szerk.): Sokféle neveknek magyarázatja
J. Soltész Katalin: A tulajdonnév funkciója és jelentése
Hajdú Mihály: Általános és magyar névtan
Kapa Mátyás – Marcinkovics Sára: A történelem legfurcsább ragadványnevei
Újvári Béla (szerk.): Magyarországi utónévkönyv – Leánynevek
Farkas Tamás – Slíz Mariann (szerk.): Magyar névkutatás a 21. század elején