Pestvármegyei ​históriák 0 csillagozás

Vay Sándor: Pestvármegyei históriák

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

>!
250 oldal

Enciklopédia 12


Várólistára tette 1


Kiemelt értékelések

>!
Carmilla 
Vay Sándor: Pestvármegyei históriák

    Igen, ő volt az a bizonyos Sándor gróf, aki valójában Sarolta néven jött világra, és Rakovszky Zsuzsa írt róla egy könyvet. Ezek a Pest megyei történetek pedig megkapó stílusú tollforgatónak mutatják be őt, aki mély szeretettel és tisztelettel adózik a letűnt korok nagy és nemes egyéniségei iránt, aki szívesen mereng a régi szép időkön… És persze kicsit pikáns, hogy éppen ő bírálja a feministákat (több ízben is), ő, aki mégiscsak hazugságban élni kényszerült, még ha igaz hittel, mély meggyőződéssel vallotta is magát férfinak. És valóban rajongó áhítattal tud írni az eszményi nőkről, akár külső szépség, akár belső tulajdonságok dolgában –, igazi férfiként, úgy, ahogy egy úriembertől elvárható. Úgyhogy szerintem kár is feszegetni ezt a Sarolta-ügyet.


Népszerű idézetek

>!
Carmilla 

„A szeretet minden – a szeretet nélkül nincs semmi.” Világkezdete óta prédikálják ezt a bölcs bolondok – persze nem sok eredménnyel, mert hiszen egyre jobban fogy az altruizmus, meg a szeretet, ezen a hülő golyóbison. Önzés, durva marakodás a koncért…

84. oldal, A Beleznay hízója (Légrády testvérek, 1907)

Kapcsolódó szócikkek: altruizmus · szeretet
>!
Carmilla 

[…] Meg aztán mennyi báj nyilvánulhat abban, hogyan fogja össze az asszony oldalt vagy hátul szoknyája ráncait, hogyan feszíti ingerlő alakjához, hogyan emeli, hogyan ereszti le, ha férfi szem vizsgálja, de kacéran csak egy kicsit – művészet ez.

107. oldal, A négyes cukk (Légrády testvérek, 1907)

>!
Carmilla 

Nagy otromba automobilok töf-töf-je szólal meg. Azok szállítják haza a felső tízezer-belieket. Gyűlölöm ezeket a szuszogó, büdösséget terjesztő monstrumokat. Valahányszor egyet látok, úgy érzem, ez a ló alkonya.

107. oldal, A négyes cukk (Légrády testvérek, 1907)

Kapcsolódó szócikkek: autó
>!
Carmilla 

[…] A sárga színű lovat szerette népünk legkevésbé. Azért mondja a tréfás vers:
            Sárga lótól – Kata feleségtől
            Mentsen meg az Isten – -

108. oldal, A négyes cukk (Légrády testvérek, 1907)

>!
Carmilla 

    De Laura kisasszony méltó tárgya is volt ennek a versengésnek. A Loreleynak világraszóló csábító haja lehetett csak olyan, mint az ő aranyszőke fürtjei. Ha kibontotta, mint valami fejedelmi selyempalást, úgy borult vállától sarkáig.

111. oldal, A négyes cukk (Légrády testvérek, 1907)

Kapcsolódó szócikkek: haj, hajszál
>!
Carmilla 

Jótét fejében jót ne várj. Ez az igazi helyes fölfogás. Mert aki szívességének, jótettének viszonzását várja, az – uzsorás.

123. oldal, Alberti-irsai történetek (Légrády testvérek, 1907)

>!
Carmilla 

    Mert hiszen ahány ember, annyi a lélek, annyi a rugó, mely élni, szenvedni, küzdeni készteti. Pénzért töri magát az egyik, dicsőségért a másik; közjónak áldozza magát a harmadik. Csak kevesen vannak, akiknek életét, az az egyetlen s szerintem legfőbb, egyedül pozitiv boldogító érzés tölti be, a melynek neve: Szerelem.

8. oldal (Légrády testvérek, 1907)

Kapcsolódó szócikkek: szerelem
>!
Carmilla 

    Sohasem vallottam magam szigoru histórikusnak. Nem tudom a tényeket azon szárazon előadni. Ha hallok, olvasok is egyet-mást, csak az marad meg emlékemben, ami quadrál egyéniségemmel. Saját külön szemüvegemen át nézem az embereket és cselekedeteiket. Talán meglátok olyasmit – a lelkük titkos rugóit – amit más nem vesz észre. Talán félreértem őket, erről sem tehetek.

10. oldal, Elöljáró beszéd (Légrády testvérek, 1907)

>!
Carmilla 

    Kibékülés után aztán Laci úr megfogta imádottjának a kezét, levitte magával őseinek sírboltjába s édes anyja koporsója előtt szent fogadást tőn, hogy soha el nem hagyja. Megesküdött F. Emmy is és rendben volt minden.

45. oldal, Régi mesék, régi szerelmekről (Légrády testvérek, 1907)

>!
Carmilla 

A mi prüd, hazug társadalmunk mindenkit megkövez, aki nyíltan merészel egy nagy érzést bevallani, ellenben szalonképes minden férjeurát fölszarvazó dáma, ha kisebb-nagyobb szerelmi kalandjait a kulisszák mögött, anständig csinálja.

49. oldal, Nyáry Pál szerelme (Légrády testvérek, 1907)


Hasonló könyvek címkék alapján

A vidék forradalma – 1956
Gyivicsán Anna – Krupa András: A magyarországi szlovákok
Gergely Istvánné: Igazgyöngy
Halász Csilla – Schramek László Péter – Tóth Judit: 1956 Pest megyében II.
Czagányi László: Bugyi község története I-II.
Lux Kálmán: Visegrád vára
Ernyey József – Lux Kálmán: A visegrádi vár
Lux Géza: A zsámbéki templomrom
Fercsik Mihály: Bag
Szombathy Viktor: Csepel-sziget