Példatár ​a könyvek formai feltárásához 3 csillagozás

Varga Ildikó: Példatár a könyvek formai feltárásához

A példatár a könyvek formai feltárásának gyakorlásához készült. A válogatásnál a feltárás valamennyi részletére tekintettel voltunk, így tehát nemcsak a bibliográfiai leírásra, hanem a besorolási adatok megválasztására és egységesítésére, a bibliográfiai tételek szerkesztésére is.
A példatár használata során először tehát a bibliográfiai leírást kell elkészíteni az MSZ 3424/1 szerint, ezt követi a leírásban lévő adatok közül azoknak az adatoknak (személynév, testületi név, földrajzi név, egységesített cím) kiválasztása, amelyekkel a tételt egészítjük ki. Itt két szabvány együttes használatára van szükség: az MSZ 3440-es jelű szabványra, amely a különböző típusú besorolási adatok egységesítésének szabályait tartalmazza, továbbá az MSZ 3423-as jelűre, amely a bibliográfiai tétel adattartalmát és megjelenési formáját szabályozza. Az így elkészült tételek más-más besorolási adatok alapján teszik visszakereshetővé a feltárt dokumentumot akár hagyományos katalógusban, akár adatbázisban.

>!
90 oldal · ISBN: 9632012881

Kívánságlistára tette 1


Kiemelt értékelések

Pixelhiba>!
Varga Ildikó: Példatár a könyvek formai feltárásához

Ó, a régi idők, mikor elsőben ezt tanultuk és ebből gyakoroltunk! :D (azért, jó, hogy vége…) A példatár amúgy okés.


Hasonló könyvek címkék alapján

Bobokné Belányi Beáta – Dömsödy Andrea: Dokumentumismeret
Tóth Máté: Könyvtár és közösség
Madas Edit – Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig
Csirmazné Rezi Éva – Szabó Erika Zita (szerk.): ISBN útmutató
Halász Béla: Az olvasószolgálat tartalmi kérdései és technológiája
Barátné Hajdu Ágnes: A tartalmi feltárás alapjai
Varga Katalin – Mészárosné Szentirányi Zita (szerk.): Összehasonlít(hat)ó könyvtárügy
Skaliczki Judit: A hazai könyvtárügy az ezredfordulón
Buda Attila: Könyvtári fogalmak kisszótára
Csapodi Csaba – Tóth András – Vértesi Miklós: Magyar könyvtártörténet