Nazianzoszi ​Szent Gergely beszédei 0 csillagozás

Vanyó László (szerk.): Nazianzoszi Szent Gergely beszédei

Az Ókeresztény írók sorozat az ókeresztény korból ránk maradt, sokszor az egész európai kultúrára kiható műveket foglalja magában (sorozatszerkesztő: Vanyó László). A jelen kötet – és a következő – voltaképpen megígért folytatása a IV. században élt kappadokiai atyák műveit tartalmazó korábbi kötetnek.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Ókeresztény írók

>!
Szent István Társulat, Budapest, 2001
416 oldal · ISBN: 9633613027

Enciklopédia 2


Kívánságlistára tette 3


Népszerű idézetek

>!
marschlako P

A kérdés, amelyet feltettél, érinti a megtartóztatás tisztességét is (mondja Jézus), ezért úgy látom, hogy emberséges választ kíván. Érinti azt a tisztaságot, amellyel – amennyire jól látom – legtöbben hadilábon állnak, de a törvény is, amely igazságtalan és egyenlőtlen. A nőt megbünteti, de a férfit büntetlenül hagyja, a feleség, aki szánt szándékkal megbecsteleníti férje ágyát, házasságtörő, és a törvény ezért kegyetlen szigorral jár el vele szemben! A férj viszont, ha megcsalja feleségét, büntetlen marad? Nem tudom elfogadni ezt a törvénykezést, nem dicsérem ezt a szokást.

216-217. oldal, 37. beszéd (Az Evangélium Igéiről: Amikor Jézus befejezte ezeket a szavait)

1 hozzászólás
>!
marschlako P

Mert az embereknek semmi sem olyan kellemes, mint mások ügyeinek kibeszélése, főleg akkor, ha rokonszenv vagy ellenszenv befolyásolja őket, amely érzelmek többnyire megrövidítik az igazságot.

12. oldal, Számadás 1.

Kapcsolódó szócikkek: emberi természet · pletyka
>!
marschlako P

Egyébként miféle törvény lehet számomra Novatus embergyűlölete, aki a kapzsiságot nem bünteti, ami a második bálványimádás (Ef 5,5), a paráznaságot azonban oly kegyetlenül torolja meg, mintha neki magának nem lenne húsa és teste?

267. oldal, 39. beszéd (Vízkeresztre)


Hasonló könyvek címkék alapján

Vanyó László (szerk.): Az egyházatyák beszédei az apostolok és vértanúk ünnepeire
Vanyó László: Az ókeresztény egyház irodalma
Nagy Szent Gergely: Szent Benedek élete
Vanyó László (szerk.): Jeruzsálemi Szent Kürillosz összes művei
Tóth Endre – Vida Tivadar – Takács Imre (szerk.): Szent Márton és Pannónia
Nagy Szent Bazil: Nagy Szent Baszileiosz művei
Sulpicius Severus / Nagy Szent Gergely pápa: Szent Márton élete / Szent Benedek élete
Szent Ágoston: Isten városáról / De Civitate Dei
Aurelius Augustinus: A Szentháromságról
Aurelius Augustinus: Fiatalkori párbeszédek