Euszebiosz ​egyháztörténete 0 csillagozás

Vanyó László (szerk.): Euszebiosz egyháztörténete

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Ókeresztény írók

>!
Szent István Társulat, Budapest, 1983
602 oldal · ISBN: 9633601843 · Fordította: Baán István

Most olvassa 1

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 6


Népszerű idézetek

>!
ajikarei P

[…] Heródes kivégeztette azt a derék embert, aki a zsidókat arra oktatta, hogy tökéletességre törekedjenek, legyenek igazságosak egymás iránt, jámborak Isten iránt és csak akkor keresztelkedjenek meg. Hirdette, hogy csak így fogadja kedvesen Isten a megkeresztelkedést, mert ennek célja csak a test megszentelése, nem pedig a bűnök kiengesztelése; mert a test csak akkor szentelhető meg, ha a lélek már előbb megtisztult az igazságosság révén.

48. oldal, 11. Tanúságok Keresztelő Jánosról és Krisztusról (Szent István Társulat, 1984)

2 hozzászólás
>!
Rajnald

[…] felvetődhet egy kérdés: akkor miért nem hirdették ezt a tanítást régen minden embernek és népnek éppúgy, mint manapság? Mert olyanok voltak a régi emberek, hogy nem tudták volna felfogni Krisztus tanítását, mely a bölcsesség és az erény csúcsa. (34) Az első ember rögtön a kezdetkor, a kezdeti boldog élet közepette megsértette Isten parancsát, ebbe a halandó és mulandó életbe zuhant alá, és a hajdani, Istentől eredő jólétet erre az átkozott földre cserélte el; utódai pedig, akik az egész földünket benépesítették, egy-két kivételtől eltekintve sokkal rosszabbnak mutatkoztak nála […] (35)

(34) Az egyik probléma, ami az ókori teológusokat foglalkoztatta, az volt, hogy miért késett Krisztus megtestesülése.
(35) Ez a sötét kép nem annyira bibliai eredetű, mint inkább a néphagyományból, a filozófusok elméleteiből, a költői mondákból ered. (vö. Hésziodosz: Munkák és napok 11-40, Lucretius: De rerum natura V,925 kk.; Odüsszeia IX,105 kk.)

24. oldal

4 hozzászólás
>!
ajikarei P

[…] van egy olyan élő és létező szubsztancia (uszia zósza kai hüphesztósza), aki már a világot megelőzőleg fennállt, aki a mindenség Atyjának és Istenének segített az összes létező megalkotásában, akit Isten Igéjének és Bölcsességének neveznek, a felhozott bizonyítékok mellett magától a személyes Bölcsességtől is meg lehet tudni, aki Salamon által a legvilágosabban valahogy így vezet be titkaiba: „Nekem, a bölcsességnek birtokomban van az eszesség, én találtam fel az éleslátás tudományát. Általam kormányoznak a királyok, és tesznek igazságot a tisztviselők. Általam uralkodnak a fejedelmek, és ítélkeznek a főemberek a föld felett” (32) 15 Aztán hozzáfűzi: „Alkotó útjainak kezdetén teremtett az Úr, ősidők előtt alapított meg. Kezdetben, mielőtt a földet alkotta, mielőtt előtörtek volna a vízforrások, mielőtt a hegyek keletkeztek volna, korábban szült, mint az összes halmokat. Mikor az eget teremtette, ott voltam vele együtt, és mikor a források erejét megszabta az ég alatt, mellette voltam. Bennem gyönyörködött napról napra, mindig ott örültem színe előtt, amikor a föld befejezésén örvendezett” (33)

(32) Péld 8,12.15-16
(33) Péld 8,22-25.27-28.30-31; vö. Justinus, Dial. 61,3-5; 79,3; Athenagoras, Legatio 10; Theophilus Antiochenus, Ad Autolycon 2,10

23. oldal, 2. Megváltónk és Urunk, az Isten Krisztusa örök idők előtti létének és istenségének rövid összefoglalása (Szent István Társulat, 1983)


Hasonló könyvek címkék alapján

Marton József: A keresztény ókor
Bangha Béla – Borbély István: Az ősegyház
Frenyó Zoltán: Krisztológiai és antropológiai kérdések az ókeresztény gondolkodásban
Ivancsó István: Eteria útinaplója
Artner Edgár: Ókeresztény egyház- és dogmatörténet
Győrffy Andrea – Vanyó László (szerk.): Kortárs szentek kortárs szentekről
Az isteni és az emberi természetről I-II.
Kránitz Mihály (szerk.): Az atyák dicsérete
L. Caecilius Firmianus Lactantius: Isteni tanítások
Tóth Endre – Vida Tivadar – Takács Imre (szerk.): Szent Márton és Pannónia