A ​kappadókiai atyák 2 csillagozás

Nagy Szent Baszileiosz, Nazianzoszi Szent Gergely, Nüsszai Szent Gergely és Ikonioni Amphilokhiosz
Vanyó László (szerk.): A kappadókiai atyák

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Ókeresztény írók Szent István Társulat

>!
Szent István Társulat, Budapest, 1983
970 oldal · ISBN: 9633603048

Kedvencelte 2

Várólistára tette 3

Kívánságlistára tette 10


Kiemelt értékelések

kaporszakall>!
Vanyó László (szerk.): A kappadókiai atyák

Vanyó László (szerk.): A kappadókiai atyák Nagy Szent Baszileiosz, Nazianzoszi Szent Gergely, Nüsszai Szent Gergely és Ikonioni Amphilokhiosz

Ez a kötet – mint az előszavából kiderül – a II. Konstantinápolyi Zsinat 1600. évfordulójára emlékezik, és a kappadókiai atyák zsinati előkészítő munkásságára helyezi a fő hangsúlyt. Kár – mondom én, a nem vallásos laikus – mert így sok olyan elméleti teológiai fejtegetés kapott helyet a kötetben, mely inkább a hivatásos teológusoknak és vallástörténészeknek érdekes, a nagyközönség számára nem. Viszont mért dohogok, amikor a sorozatnak (Ókeresztény Írók) pont ez a célja, nem pedig a történelem iránt érdeklődő népi tömegek szórakoztatása…

Mindenesetre én az ókori történelmet (és esetleg filozófiát) kedvelő átlagolvasó gyanánt írom le a tapasztalataimat. Ha egy papnövendék szeretne ennél bővebb, szakmai értékelést adni: csak tessék!

A könyv négy egyházatya írásait tartalmazza. Kb. 1/3 arányban Nagy Szent Baszileiosz, Nazianzoszi Szent Gergely és Nüsszai Szent Gergely műveit, végezetül néhány oldalon Ikonioni Amphilokhiosz fennmaradt kevésszámú levelét és töredékét (vele mostohán bánt az idő, legtöbb alkotása elveszett).

A három ’nagy terjedelmű’ szerző elméleti értekezéseinek egy része a Szentháromság tanával, és ezen belül is a Szentlélek egyenrangúságával foglalkozik. Ez engem – bocsánat, a mélyen vallásosak most forduljanak el – rendkívül untatott (én bizonyára az eretnekek közé kerülök az említett zsinaton, mivel szerintem az ariánus / unitárius paradigma sokkal logikusabb…)

Bazileiosz fő műve ebben a válogatásban (Könyve a Szentlélekről) mintegy száz oldalával nálam így eleve hendikeppel indult. Tetszett viszont – irodalmi szempontból ez volt a legélvezetesebb darabja – a Homília a gazdagokhoz. Érdekesek és elgondolkoztatóak voltak még a barátjához, a már említett Amphilokhiosz ikonioni püspökhöz írott Kánoni levelek, melyekben az egyházi törvényekre tesz javaslatot, a Biblia irányelveit vegyítve a korabeli szokásjoggal.

A második szerző Nazianzoszi Szent Gergely. Az ő írásai közül az Első beszéd Julianosz császár ellen hetven oldala a csúcs. Julianosz – aki rövid, 3 éves uralma alatt megpróbálta visszaállítani az antik vallások tekintélyét, és több elnyomó intézkedést hozott a keresztények ellen – az antik világ utóvédharcosai szemében (lásd: Ammianus Marcellinus) tragikus hős, míg a keresztény vezetők szemében (lásd: Gergely) a Sátán egyszülött fia. Érdemes összevetni a két szerzőt… Az átlagolvasó számára még a válogatás végén található versek lehetnek érdekesek: Gergely nem is volt rossz költő…

Az utolsó harmadban Nagy Szent Bazileiosz öccse, Nüsszai Szent Gergely művei sorakoznak. Itt egy igazi gyöngyszemet találtam: A lélekről és a feltámadásról. Gergely haldokló nővérét, Makrinát látogatja meg, és a címbeli témákat vitatja meg vele egy dialógusban, melyben ő az ördög ügyvédjének szerepében a klasszikus görög filozófusok álláspontját képviseli, míg nővére a keresztény nézeteket. spoiler Nagyon szép lírai szöveg, mindkét oldalon logikusan felépített érveléssel; megállná a helyét egy a kései antikvitás irodalmát bemutató antológiában is.

Miután a fenti – cím szerint is kiemelt – szövegek a 800 oldalas terjedelemnek csupán kb. a negyedét teszik ki, nem kívánnám a polcomra ezt a vaskos kötetet. A csillagozás ezúttal szubjektív: a számomra érdektelen részek miatt közepes, jóllehet, a Julianosz elleni beszéd vagy a lélekről írott dialógus kiváló.

Ha a kezetekbe kerül a könyv, ezeket ne hagyjátok ki. A szakemberek meg csak silabizálják át aprólékosan az egészet, elejétől végig…!


Népszerű idézetek

kaporszakall>!

A Föld minden részén ugyanazok az elemek vesznek körül – gondolom –, nem kell bizonyítani sem, fölösleges ellentmondani a vitatkozónak, hogy szükség van-e a testtől elvált lelkek számára földalatti tartózkodási helyre? Amíg a lélek testi életen túli létét meg nem döntik ellenérvekkel, addig semmi sem kényszerít arra, hogy „hely”-ről beszéljünk, hiszen a térbeli elhelyezkedést testi tulajdonságnak tartjuk. A lélek azonban testetlen valóság, természeténél fogva nincs szüksége arra, hogy valamilyen helyen legyen.

600. oldal (Nüsszai Szent Gergely: A lélekről és feltámadásról)

Vanyó László (szerk.): A kappadókiai atyák Nagy Szent Baszileiosz, Nazianzoszi Szent Gergely, Nüsszai Szent Gergely és Ikonioni Amphilokhiosz

kaporszakall>!

21. kánon
Ha egy nős ember nem elégszik meg egy házassággal, hanem paráznaság bűnébe esik, akkor paráznának tekintjük és a szokásosnál hosszabbra szabjuk bűnbánati idejét. Mégis, nincs olyan kánonunk, amelynek alapján az illető házasságtöréssel volna vádolható, ha bűnét nem férjes asszonnyal követte el. Írva van ugyanis: a házasságtörő asszony „nem fog visszatérni férjéhez, hanem meg fog maradni a szennyben” (Jer 3,1). Továbbá: „Aki megtartja a házasságtörő asszonyt, ostoba és istentelen” (Péld 18,22). Azt a férfit viszont, aki paráznaságot követett el, nem zárják el a feleségével való együttéléstől. Tehát az asszonynak újra el kell fogadnia férjét, ha visszatér a parázna viszonyból, a férjnek azonban el kell űznie házából a beszennyezett asszonyt. Ennek okát nem könnyű megérteni, de ez az uralkodó szokás.

271. oldal (Nagy Szent Baszileiosz: Második kánoni levél)

Vanyó László (szerk.): A kappadókiai atyák Nagy Szent Baszileiosz, Nazianzoszi Szent Gergely, Nüsszai Szent Gergely és Ikonioni Amphilokhiosz

cassiesdream>!

Örülnek ugyanis az arany rajongói annak, hogy bilincsekkel vannak megkötve, csak arany legyen az, ami megbilincseli őket!

198. oldal, Nagy Szent Vazul: Homília a gazdagokhoz, 4.

Vanyó László (szerk.): A kappadókiai atyák Nagy Szent Baszileiosz, Nazianzoszi Szent Gergely, Nüsszai Szent Gergely és Ikonioni Amphilokhiosz

cassiesdream>!

Annyi, de annyi hold megművelhető földed van, oly rengeteg más, növénnyel bevetett termőfölded, hegyed, réted, erdős völgyed, folyód, legelőd. Mi lesz tehát ezután? Nemde összesen három rőfnyi hosszúságú vár rád türelmesen?

202. oldal, Nagy Szent Vazul: Homília a gazdagokhoz, 6.

Vanyó László (szerk.): A kappadókiai atyák Nagy Szent Baszileiosz, Nazianzoszi Szent Gergely, Nüsszai Szent Gergely és Ikonioni Amphilokhiosz


Hasonló könyvek címkék alapján

Marton József: A keresztény ókor
Tóth Endre – Vida Tivadar – Takács Imre (szerk.): Szent Márton és Pannónia
Nagy Árpád Miklós (szerk.): Az Olympos mellett
Giacomo Filoramo: A gnoszticizmus története
Szent Ágoston: A boldog életről / A szabad akaratról
N. Hudák Krisztina – Nagy Levente: A pécsi 1. sz. ókeresztény sírkamra
Biblia
Aranyszájú Szent János: A papi méltóságról
Lucien Regnault: Mondások Egyiptom pusztaságából
Aranyszájú Szent János: A Felfoghatatlanról és az Egyszülött dicsőségéről