Katekézis, ​költészet és ikonográfia a 4. században 0 csillagozás

Vanyó László: Katekézis, költészet és ikonográfia a 4. században Vanyó László: Katekézis, költészet és ikonográfia a 4. században

Az ​ókeresztény kor első évszázadai ismét az érdeklődésünk középpontjába kerültek, mind egyházi- és dogmatörténeti, mind lelkiségi vonatkozásban. Az igaz hit (az orthodoxia) megvallásában és az eredeti keresztény lelkiség (orthopraxisz) kialakításában, megőrzésében nem nélkülözhetjük az egyházatyák, a vértanúk és hitvallók tanúságtételét, az ókeresztény kor íróinak vallomásait, a kialakult keresztény kultúra tanulságait.
Szaktudósok, szakírók mindmáig legtöbbször csak az archeológiai adatok feltárásával és az egyháztörténelem eseményeinek rendszerezésével foglalkoztak. Vanyó László professzor azonban ebben a könyvében sokkal többre vállalkozik, bemutatja ennek a virágkorszaknak tanítását (katekézis), képzőművészetét (ikonográfia) és költészetét, benső összefüggéseiben és egymásra hatásában. Megismerhetjük az első századok liturgiájának kialakulását, a keresztény szimbólumok mélységeit és az ókori egyház – manapság sokat emlegetett – inkulturációs törekvéseit, vagyis a pogány… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Litteratura Patristica Jel

>!
Jel, Budapest, 2005
300 oldal · ISBN: 9789639318622
>!
Jel, Budapest, 1995
292 oldal · puhatáblás · ISBN: 9638344199

Kívánságlistára tette 5


Hasonló könyvek címkék alapján

Szent Ágoston: Szent Ágoston vallomásai
Kendeffy Gábor: Mire jó a rossz?
Lucien Regnault: Így éltek a 4. századi egyiptomi szerzetesek
Dolhai Lajos: Az ókeresztény egyház liturgiája
Kránitz Mihály (szerk.): Az atyák dicsérete
Alexandriai Kelemen: Paidagógosz
Rugási Gyula (szerk.): Elváló utak – Rabbinikus és ókeresztény exegézis
Bugár M. István: Szabadság, szeretet, személy
Kádár Zoltán: Ókeresztény és kora-bizánci művészet
Altaner Bertold: Ókeresztény irodalomtörténet