József ​Attila 3 csillagozás

Valachi Anna: József Attila

József Attila életét és halálát legendák övezik. Már világrajöttét fölfokozott várakozás előzte meg egy csodás jövendölés miatt. Apja álmában megjelent egy ősz öregember, és tudatta vele: fia születik, aki ha felnő, híres ember lesz, ezért nevezzék Attilának.A nagy hun király nevére keresztelt fiúcska számára titkos erőforrást jelenthetett a kiválasztottság sejtelmével telített családi mítosz. Később maga szőtte-alakította tovább az élettörténetére vonatkozó legendákat, annál is inkább, mert előbb gyermeki mindenhatóság-érzettől irányítva, majd a jövő tudatos megtervezésével maga kívánta formálni és fölcserélni sorsát.Hogyan élhette meg a költő harminckét földi esztendejének történéseit a mindennapok körforgásában? – ezt igyekszünk élményszerűen rekonstruálni levelei, önvallomásai és a kortársak hitelesnek tűnő emlékei alapján.

Róla szól: József Attila

>!
Elektra, Budapest, 1999
184 oldal · ISBN: 963920529X

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 3


Hasonló könyvek címkék alapján

Riedl Frigyes: Petőfi Sándor
Révai József: József Attila
Szabó B. István – Asperján György – Tverdota György (szerk.): Költőnk és kora
Vasvári István: Garai Gábor
Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: Napló
Nyáry Krisztián: Így szerettek ők
Dénes Zsófia: Akkor a hársak épp szerettek…
Pomogáts Béla: Radnóti Miklós
Z. Szabó László: Így élt Kazinczy Ferenc
Péter I. Zoltán: Magam szeretem, ha szeretlek