Lefojtottság 0 csillagozás

Bírálatok a vajdasági magyar költők köteteiről
Vajda Gábor: Lefojtottság

Válogatásom ​vajdasági magyar költők műveit elemzi. Többségükben azokat, amelyek az utóbbi másfél évtizedben könyv alakban láttak napvilágot. Az említett időszakban e kézirat szerzője egyedül vállalkozott arra, hogy hosszabb írásokban és rendszeresen tudatosítsa a jugoszláviai magyar költészetnek a magyar irodalom egésze szempontjából is jelentős értékeit. Az elemzésekben érvényesített értékkritériumok nem kapcsolódnak irodalmi irányzatokhoz. Számomra tehát nem elsődlegesen fontos, hogy a költői mű lírai-realista jellegű-e, vagy pedig avantgárd beállítottságú. Jó, ha az alkotót a kisebbségben élő magyarság sorstudata ihleti, ám ez önmagában nem elég, ha a mű nélkülözi a meggyőző erőt, a nyelvi eredetiséget, vagy ha teljességgel kimarad belőle ami az élet látszataiból kievickélni igyekvő embernek a groteszk létélménye.
Más szóval: a költői törekvés megértésén túl az eredménynek a mérlegelése legalább ennyire fontos. Annál is inkább, mert sok olyan verseskönyv is megjelent a… (tovább)

>!
Szabadegyetem, Szabadka, 1996
152 oldal · puhatáblás · ISBN: 868214719X

Hasonló könyvek címkék alapján

Bori Imre: Szövegértelmezések
Bényei Tamás: Rejtélyes rend
Menyhért Anna: Női irodalmi hagyomány
Petri György: A szabadság hagyománya
Takács Tibor: A jövő kulcsa
Csöpel Láma – Kovács Imre Barna: Titkos tanítások
Nemes Nagy Ágnes: Metszetek
Osvát Katalin: Agatha Christie, a krimi királynője
Dér Katalin: Biblia és irodalom
Kéry László: Shakespeare tragédiái