Népvándorlás 3 csillagozás

Útmutató a jelenlegi migrációs válság megértéséhez
Václav Klaus – Jiří Weigl: Népvándorlás

A ​bevándorlás problémája fontos témává vált az elmúlt évek európai közéleti és politikai vitáinak. A két szerző a tények alapján, kellő mértéktartással próbálja meg bemutatni a kérdés fő sarokpontjait elsősorban a cseh és európai közéletben uralkodó véleményekre reflektálva. Felfogásuk szerint fontos az egyes társadalmi kérdések – így a migráció – fő hajtóerejét és jellemzőit megérteni, elejét véve a szélsőségeknek, de szükségesnek látva a nyílt és demokratikus vitát. Úgy gondolják a politikai szférának szükséges megfelelő módon válaszolnia a polgárok kérdéseire, hogy ne adjon teret a radikális mozgalmaknak.
Az egyéni és tömeges migráció, az asszimiláció és multikulturalizmus fogalompárjai mentén tekintik végig a kérdést a könyvükben, amely útmutatást kíván adni a szélesebb közvélemény számára is a bonyolult kérdésben. A szerzők meglátása szerint elsősorban olyan európai gyökerű problémáról van szó, ahol az elfoglalt álláspontok sokszor az Európai Unió vs. tagállamok hatalmi… (tovább)

>!
Századvég, 2018
82 oldal · keménytáblás · ISBN: 9786155164330

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 4


Kiemelt értékelések

Barbár>!
Václav Klaus – Jiří Weigl: Népvándorlás

Václav Klaus – Jiří Weigl: Népvándorlás Útmutató a jelenlegi migrációs válság megértéséhez

Röpirat Európa védelmében. Minden gondolatával egyetértek. Az egyik szerző Václav Klaus, Csehszlovákia volt pénzügyminisztere, majd Csehország miniszterelnöke, és 2003–2013 között köztársasági elnöke. Külön öröm számomra, hogy olyan ismert politikus gondolatait olvashattam, akire még nem aggatták rá a „szélsőséges” jelzőt. Majd fogják, ha elolvasták ezt a könyvet.
Miért is tetszik? Mert kimondja azt, amit sokan még ma sem mernek kimondani, hogy Európa a vesztébe rohan, ha népesedési gondjait a más földrészekről származó, és tőlünk erősen eltérő kultúrájú tömegek bevándoroltatásával kívánja megoldani. Fontos, hogy látja a különbséget az egyéni bevándorló, és a tömeges bevándorlás között, továbbá a hazájában veszélynek kitett, és ezért Európában ideiglenesen menedéket kérő, és a visszatérés szándékát egyáltalán nem fontolgató betelepülő között. Tetszik a Bevezetésben említett párhuzam a mostani migrációs helyzet, és az antik világot elözönlő barbár népek inváziója között. Csak csendben teszem hozzá, hogy biztos akadt akkoriban a Római Birodalomban néhány befolyásos szenátor, aki azt hangoztatta, hogy milyen jót tesz a lassan elöregedő megfáradt birodalomnak egy kis barbár vérfrissítés.
A könyv 2015-ben jelent meg, de aktualitása változatlan, hiszen a helyzet azóta csak romlott. A befogadáspárti politikusok az integráció sikeréről beszélnek, a hétköznapi embernek viszont elég csak kimenni az utcára Brüsszel, Stockholm, Malmö és még néhány más város hírhedt kerületeibe, és egyből tudja, hogy mi újság.
Arról, hogy miként illik vélekedni a dolgokról, most csak a két legfrissebb hírt említem. Az ENSZ főtitkár migrációs ügyi megbízottja egy EU-s tanácskozáson megismételte, hogy a migráció jót tesz Európának, és felvetette, hogy a migrációval kapcsolatban az „illegális” szót nincs értelme használni, hiszen az mindenkinek alapvető emberi joga, hogy ott éljen, ahol akar. A migrációt nem megakadályozni, hanem megszervezni kell. Sajnos, az európai őslakosok a migránsokkal kapcsolatban a tapasztalataikra hagyatkoznak, és nem a valóságot látják. Ez utóbbi mondatnál azt hittem hogy rossz a fordítás, vagy az én hallásom romlott jelentősen.
A másik hír, hogy Angela Merkel kijavította belügyminiszterét, aki azt találta mondani, hogy az iszlám nem része Németország kultúrájának. Elképzeltem, hogy néhány évtized múlva a Berlini Kalifátusban Ali és Ahmed azon vitatkoznak, hogy az ország kultúrájának része-e a kereszténység. Aztán gyorsan észhez tértem, hiszen épp az a lényeg, hogy az iszlám győzelme esetén ilyen vita egyáltalán fel sem merülhet.

qkelius>!
Václav Klaus – Jiří Weigl: Népvándorlás

Václav Klaus – Jiří Weigl: Népvándorlás Útmutató a jelenlegi migrációs válság megértéséhez

Újat nem mond, amolyan figyelmeztető röpiratnak szánhatták. 2015-ben aktuális volt, érdekes látni, mennyi jött be a szerzők jóslataiból (szerencsére, nem minden).


Népszerű idézetek

Barbár>!

Szükségünk van-e a mai bevándorlók képességeire a betöltetlen európai munkahelyeken? A rendelkezésre álló adatok és nyilvántartások alapján attól tartunk, hogy nincs. A múltban gyakran – nem mindig – készséges munkaerő érkezett, de most nem ez a helyzet.

53. oldal

Václav Klaus – Jiří Weigl: Népvándorlás Útmutató a jelenlegi migrációs válság megértéséhez

Barbár>!

Európa valójában nem szenved emberhiányban. Nagyon határozottan elutasítjuk azt az elméletet, mely szerint létezik egy olyan előre meghatározott lakosságszám, amely alapján „előre tervezetten” be kell népesíteni a kontinensünket. Ez torzult lelkületre valló társadalmi tervezés. Sőt azt is meg kell jegyeznünk, hogy a korábbi nemzedékek sokkal kisebb lélekszámúak voltak a mostaninál, s mégsem következett be demográfiai katasztrófa.

53-54. oldal

Václav Klaus – Jiří Weigl: Népvándorlás Útmutató a jelenlegi migrációs válság megértéséhez

Barbár>!

Sokkal lényegesebb, hogy jóllehet a demográfusok tudnak jövőbeni dolgokra következtetni, ami nem olyan nehéz, de nem tudják a trendek töréspontjait és fordulatait előre megjósolni. A mai trendek örökre szólnának? Ebben mi nem hiszünk.

54. oldal

Václav Klaus – Jiří Weigl: Népvándorlás Útmutató a jelenlegi migrációs válság megértéséhez

Barbár>!

Egyértelmű, hogy az összes következtetés csak ceteris paribus érvényes, azaz minden egyéb változatlanság mellett. Többek között s ebben az összefüggésben az európai népesség mai magatartásmódjának megőrzése mellett Valóban megváltoztathatatlan? Hány demográfiai ingadozást éltünk már meg (és kísérletet, ahol az állam befolyásolni akarta a népesedést)? Még a mai népességfejlődés mellett is Európa a legsűrűbben lakott kontinens, és az is marad. A nagyobb népsűrűség jobb az emberiségnek? Belgium vagy Kanada legyen a példakép? […]
Az effajta kérdésekből sok van. Válaszolni tudunk rájuk? Juncker és Merkel úgy tesznek, mintha ismernék a válaszokat. […] A népességfejlődés mindenesetre összetett probléma, amelyet nem lehet megoldani a tömeges bevándorlás felelőtlen megszervezésével.

55. oldal

Václav Klaus – Jiří Weigl: Népvándorlás Útmutató a jelenlegi migrációs válság megértéséhez

Barbár>!

A demográfiai probléma migráció útján történő megoldása nem lehetséges, és nem is szükséges. A különböző nemzetek és etnikai csoportok eltérő populációs magatartása mellett ez játék a tűzzel, amely az európai népesség mai struktúrájának teljes felbomlásához vezethet.

56. oldal

Václav Klaus – Jiří Weigl: Népvándorlás Útmutató a jelenlegi migrációs válság megértéséhez

Barbár>!

A saját nagyságukkal és nemességükkel eltelt erkölcscsőszeink szerint az állítólagos idegengyűlölő és félelmet keltő „fasiszták” – azaz mi, és szinte mindenki körülöttünk – az irracionális félelmekre és előítéletekre támaszkodnak. Ez azonban nem igaz. A józan észre, a racionális érvekre, a múltbeli tapasztalatokra támaszkodunk, és a jövőt illetően a szkeptikus, nem progresszív nézőpontot képviseljük, amely a hétköznapi emberek túlnyomó többségének természetes. A haladás látnokainak sajnos, nem az.
Eléggé ellentmondásos, hogy a migráció terén nem alkalmazzuk a sokat magasztalt elővigyázatossági elvet, amely – hamis és eltúlzott óvatosságával, ami más, mint a racionális kockázatkerülés – ezer és ezer részlet tekintetében a mai európai gyakorlatot irányítja, s amelynek a nevében egyre abszurdabb szabályokat vezetünk be napjaink Európájában, és egyre újabb, mind ezidáig mindennapos emberi tevékenységeket tiltunk be. A migrációval kapcsolatos költségekre tilos rákérdezni, tilos a kockázatokról tájékozódni. Tilos elővigyázatosnak lenni.
Ez teljesen abszurd. Az Európai Unióban jelenleg nem lehet kivitelezni egy nagyobb szabású építési projektet anélkül, hogy előzetesen átfogó tanulmány ne készülne – többek között – a környezetre, a higiéniára és egészségügyi-epidemiológiai állapotokra stb. vonatkozó hatásokkal kapcsolatban. Mindaz, ami hátrányosan befolyásolhatja az ember életét, több adminisztratív, szakmai és bírósági felülvizsgálaton esik át, de egy teljesen más kulturális és civilizációs környezetből származó, több százezer vagy több millió, többnyire teljesen ismeretlen ember letelepítését jelentő kísérlet kimarad bármilyen komoly társadalmi vitából. Szinte tilos beszélni is róla, és azokat, akik ellenzik a migrációt, olyan embereknek állítják be, akiket nem is lehet igazi európaiaknak nevezni.[…]
…a háború utáni években a fejlődő országokból Nyugat-Európába érkező több százezer bevándorló kapcsán több évtizedes tapasztalattal rendelkezünk. Van némi hasonlóság az akkori és a mai helyzet között, de akkoriban összehasonlíthatatlanul lassabban történtek a dolgok.
A muszlimok millióinak az európai társadalomba való integrálásának lehetősége, az igazi asszimiláció esélyei eléggé csekélyek. Ezek az emberek nem azért jönnek ide, hogy németekké, franciákká, csehekké vagy svédekké váljanak, hanem hogy Európában biztonságos körülmények között és az otthoninál magasabb színvonalon folytassák eddigi életmódjukat. Ezt a biztonságérzetet és anyagi színvonalat – amiért nem tettek semmit – az európai jóléti államok biztosítanák számukra. és úgy gondolják – a mai menekültügyi központokban tanúsított magatartásukat elnézve –, hogy ők erre minden bizonnyal jogosultak.

61-63. oldal

Václav Klaus – Jiří Weigl: Népvándorlás Útmutató a jelenlegi migrációs válság megértéséhez

Barbár>!

Az iszlám egyetemes igényű eszmei elsőbbségre és társadalmi dominanciára formál jogot. Egy kompakt, önálló civilizáció alapja, amely mély hagyományokkal és kulturális homogenitással rendelkezik. Ezért rendkívül ellenálló az idegen behatásokkal és a nem saját hasznára történő asszimilációs erőfeszítésekkel szemben.
Mindez a hirtelen érkezett muzulmán bevándorlók európai társadalmakkal való simulékony és konfliktusmentes együttélésének lehetőségét utópisztikussá teszi. A migránsok és a modern Európa életmódja és értékei közötti különbségek és azok összeegyeztethetetlensége a gettók és a keleti gyökerű enklávék kialakulásának tendenciáját fogja erősíteni Európában.
A migránsgettók ezért nem a megálmodott multikulturális társadalom oázisai lesznek, amire az európai haladárok vágynak – vagy talán nem is vágynak, csak úgy tesznek. Ezen az úton más fog létrejönni: egy olyan megosztott és töredezett társadalom, amelynek – az összes nyilvánosan bemutatott előnnyel szemben – lesz egy nagy hátránya. A párhuzamos közösségek közötti kapcsolatok nem lesznek harmonikusak, nem fogják egymást kölcsönösen gazdagítani, hanem egyre ellenségesebb és antagonisztikusabb viszonyok alakulnak majd ki.

63-64. oldal

Václav Klaus – Jiří Weigl: Népvándorlás Útmutató a jelenlegi migrációs válság megértéséhez

Barbár>!

Meggyőződésünk azonban, hogy a jelenlegi bevándorlási katasztrófa teljes mértékben jól jön azoknak, akik az uniós tagállamok szuverenitásának felszámolására törekszenek: kihasználják a mostani helyzetet, és ez a jövőben is így lesz.

68. oldal

Václav Klaus – Jiří Weigl: Népvándorlás Útmutató a jelenlegi migrációs válság megértéséhez

Barbár>!

Hogy egy egész kontinensen megnyilvánuló probléma megoldásához nincs szükség központi és központból érkező megoldásokra, azt talán a kommunizmussal szerzett tapasztalataink már épp elégszer megmutatták. […]
Az uniós centralizmus megszilárdításának következő lépései már most is mindannyiunkat érintenek, függetlenül attól, hogy azok érvényesítése milyen ürüggyel történt.

69. oldal

Václav Klaus – Jiří Weigl: Népvándorlás Útmutató a jelenlegi migrációs válság megértéséhez

Barbár>!

Emellett az egész migrációs folyamat hógolyószerű. A bevándorlók százezres tömegéhez milliók fognak csatlakozni, és előbb-utóbb Európának el kell kezdenie megvédeni magát, egyébként maga is megsemmisülhet. Már most is túl késő. Harmadik út pedig nem létezik.
Régóta és ismételten figyelmeztetünk a migránsokat vonzó európai jóléti állam fenntarthatatlanságára, a képmutatás és politikai korrektség romboló gyakorlatára, amely felszámolja a racionális politikát és a róla folytatott értelmes nyilvános vitát, valamint azokra a tévutat jelentő ambíciókra és tervekre, amelyek földrészünknek az Európai Unió szuperállamában való egyesítését célozzák.

73. oldal

Václav Klaus – Jiří Weigl: Népvándorlás Útmutató a jelenlegi migrációs válság megértéséhez


Hasonló könyvek címkék alapján

Garaczi Imre (szerk.): A fenntarthatóság perspektívái a Kárpát-medencében
Tarrósy István – Glied Viktor – Keserű Dávid (szerk.): Új népvándorlás
Robin O'Wrightly: Andrea & Andrea
Ariane Mnouchkine: A jelen művészete
Timothy Brook: Vermeer kalapja
Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Kultúrák találkozása
Gombos József – Kiss Mária Rita (szerk.): A kisebbségekből álló társadalom konfliktusai
Kovács Ágnes Zsófia – Török Ervin (szerk.): Posztmodernitás, multikulturalizmus, esztétika a XX. századi magyar és angol-amerikai irodalomban és filmben / Postmodernity, multiculturalism, aesthetics in 20th-century Hungarian and Anglo-American literature and film
Torgyik Judit (szerk.): Minden nap ünnep
Feischmidt Margit (szerk.): Multikulturalizmus