Budapest ​ostroma 53 csillagozás

Ungváry Krisztián: Budapest ostroma Ungváry Krisztián: Budapest ostroma Ungváry Krisztián: Budapest ostroma Ungváry Krisztián: Budapest ostroma

Ungváry Krisztián hadtörténész munkája a megjelenésekor, 1998-ban, hatalmas űrt töltött be. Több mint fél évszázaddal a drámai események után ez volt az első átfogó, ideológiai felhangok nélküli, hiteles és olvasmányos monográfia e mindmáig sokakat érdeklő és foglalkoztató témáról.

A kötet a korabeli levéltári források mellett számos, eddig ismeretlen visszaemlékezést idéz és hasznosít. A műben szerencsésen ötvöződik a mikrotörténetírás célkitűzése és a háború nagyobb összefüggéseinek mélyebb bemutatása, plasztikus képet kap az olvasó a hadműveletek napi változásairól, a lakosság életéről, szenvedéseiről, a kegyetlenkedésekről és az élet újraindulásáról. Az olvasó utcáról-utcára, sőt olykor szinte házról-házra követheti végig a főváros ostromának menetét.

Hetvenöt, nagyobb részben eddig még nem publikált korabeli fotó, tizennégy szöveg közti és egy kihajtható, színes áttekintő térkép illusztrálja az elmondottakat és magyarázza a hadi eseményeket.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Faktum Corvina

>!
Corvina, Budapest, 2021
424 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789631367294
>!
Corvina, Budapest, 2021
424 oldal · ISBN: 9789631367577
>!
Corvina, Budapest, 2016
362 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789631361155

5 további kiadás


Enciklopédia 19

Helyszínek népszerűség szerint

Budapest


Kedvencelte 10

Most olvassa 9

Várólistára tette 50

Kívánságlistára tette 63

Kölcsönkérné 2


Kiemelt értékelések

mate55 P>!
Ungváry Krisztián: Budapest ostroma

Egy kicsit féltem ettől a könyvtől. Féltem a témától, mert a háborút az emberek fájdalmát csak nagyon kevesen képesek tényszerűen bemutatni. Ilyen érzések között vágtam bele, hogy aztán oldalról oldalra egyre jobban átadjam magam a borzalmaknak, hogy végül felengedhessek: mert ez pont olyan dokumentumtörténet volt, mint amit mindig is szerettem volna olvasni. Jó ideje nem vettem kezembe a II. világháború Magyarországon megtörtént eseményeit feldolgozó könyvet, ami ennyire megérdemli, hogy rásüssem: remekmű. Ez a kiadvány nemcsak tartalmában, hanem formájában is különleges. Mert Budapest ostromát bemutató kiadvány, ritka és eddig még nem olvasott (és látott) különféle új dokumentumokkal, aktákkal és fényképekkel illusztrált aprólékos és mélyenszántó gyűjteménye. A végtelen sok kutatómunka eredményeként, a reménytelen küzdelem megrázóan elevenedik meg az oldalakon. Mert a (szenvedő) „főhős” Budapest (és egyben Magyarország) maga, a romok alá temetett lakosság és katonák vérrel átitatott testétől elárasztott, szenvedéssel és fájdalommal telített város „szíve-lelke”, „akit”, (amit) nem érdekel, hogy milyen ideológia miatt bombázták le pompás hídjait, tereit, épületeit, állatkertjét stb. és milyen eszme alapján kell katonák ezreinek kielégítését, etetését, ellátását elviselnie. Csupán értetlenül áll a bekövetkezett események miatt. Mert azt látja, amit mi is: a megszámlálhatatlan (nemzetre, nemre, vallásra, hovatartozásra függetlenül) emberek értelmetlen halálát, az indokolatlan pusztítást-pusztulást, s talán ugyanazt is érzi: a mélységes bánatot, a szomorúságot, tehetetlenséget a bekövetkezett események miatt. Katartikus, magával ragadó, szívbe markoló könyvélmény, még akkor is, ha véghetetlen szomorúsággal lapoztam az oldalakat. Nagyon fontos könyvnek tartom, mert ez egy olyan történelmi alkotás, amely igényességénél, részletességénél és emberi szemléletmódjánál fogva, a múlt történelme iránt érdeklődőknek kötelező, a többieknek pedig erősen ajánlott kötet.

2 hozzászólás
morin5>!
Ungváry Krisztián: Budapest ostroma

Elképesztő méretű kutatómunka előzhette meg a könyv megírását. Remekül megválasztottak a fotók, térképek, beszámolók, visszaemlékezések, amelyek segítségével részletes képet kapunk a szembenálló felek vezetőinek (Malinovszkij, Pfeffer-Wildenbruch) koncepcióiról, a bekerítés előrehaladásáról, a támadások okozta veszteségekről, a kitörés kudarcáról, nyilas rémtettekről (pl. Kun "páter"), gettók sorsáról, átállásról, fosztogatásról, fogságba esésről és a propaganda által vezérelt erőszakgerjesztés civilekre gyakorolt hatásairól.

Apai nagyszüleim átélői voltak az ostromnak, így különösen megrendítő volt az eseményekhez illeszteni a – párhuzamosan olvasott – visszaemlékezéseikben írtakat.

MortuusEst>!
Ungváry Krisztián: Budapest ostroma

Savanyú ábrázattal kezdtem neki ennek a könyvnek, mert miután megvettem, kiderült, hogy hiányzik belőle egy térkép. Elvileg minden kötetben volt mellékletként. Úgy tűnik, hogy valaki úgy gondolta, hogy neki csak az kell…
Miután túltettem magam ezen a sokkon hamar ki is ment a galád bolt a fejemből, mert a könyv maga sokkal több traumát tartogat. Rendkívül alapos forrásanyaggal dolgozó hiánypótló monográfia, ami nagyon sok tévhitet eloszlat. Ugyanakkor nem csak tudományos értéke van a műnek. A nyelvezet nem a tipikusan történészekre jellemző száraz-objektív, a szerzőnek nagyon olvasmányos a stílusa, ami sokat könnyít a befogadhatóságon. Ez persze nem megy a szakszerűség rovására, elképesztő mennyiségű adat van benne. (Elég csak a hivatkozott jegyzéket végignézni.) Emellett fotók, térképek (már akiéből nem lopták ki) segítik az események rekonstruálását. Rengeteg történelmi szakirodalmat olvastam már, de ritkán éreztem ezt öncélúnak. (Ti. olvasni csak azért, mert jó.) Ezt a könyvet olvasni is jó. A legnagyobb hatással pedig a szubjektív elemek, naplók, visszaemlékezések vannak az emberre. Egy lélektani thriller semmi ezekhez képest. Néhány résznél aláfestő zenének érdemes Cseh Tamástól a Széna tér című dalt feltenni… hihetetlenül nyomasztó tud lenni.

serengeti P>!
Ungváry Krisztián: Budapest ostroma

Flow élmény ("nembíromletenni" érzés): 5
Stílus (írói): 4
Ötlet (eredetiség): 4
Tartalom (mondanivaló): 5

Szakmailag és műfaját tekintve kiemelkedően jó könyv. Érdekes, különleges élmény végigtekinteni Budapest történelmének e szomorú szakaszán ennek a kötetnek a segítségével. Izgalmas térbeli- és időutazást jelent a könyv végigolvasása. Külön figyelmet érdemelnek a megkapó, szívbemarkoló fényképek, amelyek hitelesen átadják Budapest ostromának hangulatát. Tökéletesen összefoglalja a 2. világháború Budapesttel kapcsolatos, tragikus eseményeit.

Hanging_Moss_9102>!
Ungváry Krisztián: Budapest ostroma

Szakmailag korrekt, alapos munka, és törekszik a történet bemutatására mindkét oldal szemszögéből.
Ám kevésbé olvasmányos, többször kifejezetten unalmas és álmosító volt egy-egy fejezet. Többek között a csaták leírása sikerült kevésbé, mikor egymás után jönnek a településnevek, majd a különböző hadosztályok, hadtestek sorszámai, illetve számtalan név, a fonalat könnyen el lehet veszteni, illetve az érdeklődés is csökkenhet.
Nem igazán tudtam hova tenni azt a képet, ahol egy szovjet katona etet két magyar gyereket. Csalóka lehet ez a kép,hisz ez jóindulatot sugallhat a szovjetek részéről. Egy kiadványban főleg. Bár a történész is elismeri, hogy barbárként viselkedtek a szovjetek, és kiszámíthatatlanok voltak. Tény, hogy volt pozitív ellenpélda is, de nem ez volt a jellemző.
Budapest védelme, mint kiderült, értékes időveszteséget okozott Sztálinnak. Ezáltal Bécs csak áprilisban esett el, az optimistán tervezett december helyett, vagyis Dél-Németország gyakorlatilag megmenekült a Vörös Hadseregtől.
Budapestnek ezt az eredményét valahogy nem merik hangsúlyozni, hogy ezáltal menekült meg Bajorország, s talán Baden-Württemberg. Ahogy a szerző is rámutat, Sztálin akár a Rajnáig is előrenyomult volna, s mint éhes parasztcár, aligha adja föl a meghódított területeket. Úgy gondolom, hogy ezt a „sikert”-német szemszögből érdemes lenne átértékelni, illetve az elesett német-magyar katonákhoz való hozzáállást is, nem megtagadván, ahogy ma szeretnék sokan. Az is tény, hogy a fát a mi hátunkon vágták, minket kevésbé vigasztal a tudat, hogy Dél-Németország így megmenekült bolsevik terror elől.
Na és persze Ausztriát se felejtsük el. 1955-ben Ausztria választhatott, hogyan, merre tovább. Ezt geostratégiai helyzetének (is) köszönhette, ami egy „Vörös Bajorországgal” lehetetlen lett volna.

Szürke_Medve >!
Ungváry Krisztián: Budapest ostroma

A könyv olvasása során végig úgy éreztem hogy téma egy döbbenetes méretű apokalipszis, amely szinte már túlnő az emberi kereteken és kozmikus szintet ér el. Ungváry Krisztián alaposan és amennyire csak tőle telt, sine ira et studio oldotta meg a feladatot. Örülök hogy megszületett ezt a munka.

minczer>!
Ungváry Krisztián: Budapest ostroma

A bekerítő hadműveleteket leíró első részben könnyen belezavarodik az emberfia a település- és alakulatnevekbe illetve dátumokba, úgyhogy érdemes egy térképet is nézni közben. Mellékletként adnak hozzá egy különálló térképet, ez nagyon hasznos.
A száraz tényeket emészhetővé teszik a gyakran idézett élménybeszámolók (már amennyire meg lehet emészteni azt a sok borzalmat amit főleg a könyv második fele tartalmaz).
Kedvenc könyv lett!

winrudi>!
Ungváry Krisztián: Budapest ostroma

Rendkívüli alaposságú, a mikro-, és makrotörténetet jól ötvöző, német és magyar levéltári kutatások mellett visszaemlékezéseken alapuló monográfia a magyar történelem egyik legszomorúbb fejezetéről. A szerző állításai és felvett álláspontjai az esetek 99%-ban elfogadhatók és támogathatók. Két, szerintem hibás megállapítás azonban nagyon bántotta a szemem, és fél csillag levonást „ért”. Alapmű! (Bővebben a blogon.)

leontin>!
Ungváry Krisztián: Budapest ostroma

Rengeteg adatot, tényt, információt tartalmazó könyv, ami ezek ellenére is nagyon olvasmányos, egy pillanatig sem unalmas.

SignorFormica>!
Ungváry Krisztián: Budapest ostroma

A fiatalabb történsz nemzedékünk legjelesebb tagjától egy igazi csúcsteljesítmény. Ebből a könyvből tudhatjuk meg először forrásokra támaszkodva, hogy mi és hogyan történt. Alapmű!


Népszerű idézetek

mate55 P>!

Budapest ostroma a II. világháború egyik leghosszabb és legvéresebb városostroma volt.

(első mondat)

Kapcsolódó szócikkek: Budapest · II. világháború
3 hozzászólás
mate55 P>!

A férfiak nagy része nem mert előjönni a pincéből – az ostrom alatt azért, nehogy a nyilasok, utána meg azért, nehogy az oroszok hurcolják el őket. Megkockáztatjuk azonban azt az állítást is, hogy a kialakult krízishelyzetekben sok nő egyszerűen bátrabb volt – pedig volt annyi vesztenivalója, mint a férfiaknak.

494. oldal

Kapcsolódó szócikkek: férfiak
mate55 P>!

Magyarországon még nem készült statisztika arról, hogy a női lakosság hány százaléka esett erőszak áldozatául. Polcz Alaine megrendítő részletességgel írja le a nők háború utáni kiszolgáltatottságát.

500. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Magyarország · nők elleni erőszak · Polcz Alaine
mate55 P>!

Budapest védelméhez egyedül Adolf Hitler ragaszkodott. November 23-án adta ki első utasítását, melyben elrendelte, hogy a fővárost háztól házig vívott harccal kell védeni, tekintet nélkül a lakosságra és az okozott károkra.

52. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Adolf Hitler · Budapest
mate55 P>!

Az óra, a csaszi fontosabb volt, mint az élet. A ‘rekordot’ különben egy elesett román tartotta. Tizennégy karórát számoltunk meg rajta!

32. oldal

mate55 P>!

Olyasféle nyomasztó kép volt ez, mint Bergman egyik filmjében a tengeren úszkáló, a víz színét ellepő katonaholttestek. Máig sem érteni, hogyan kerültek oda így egy csomóba: a környéken egyebütt nem láttunk holttesteket, arra meg nyilván nem volt senkinek sem gondja, se ideje, hogy egy helyre összegyűjtse őket.

463. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Ingmar Bergman
mate55 P>!

Emlékmű, mely értelmetlen és méltatlan pusztulásukra emlékeztet, emlékhely, amely lehetővé tenné a méltó megemlékezést az ostrom összes magyar és német áldozatára, mind a mai napig várat magára.

561, oldal

Kapcsolódó szócikkek: emlékmű
mate55 P>!

Elviselhetetlen az ellátás helyzete. Étlap a következő 5 napra fejenként és naponta: 5 gramm zsír; 1 szelet kenyér; és lóhús.

270. oldal

Kapcsolódó szócikkek: kenyér · zsír
mate55 P>!

A katonáknak a hazulról küldött levelek borítékján gyakran formanyomtatványként egy apjához könyörgő gyerek képe szerepelt, a következő kéréssel: „apa, ölj meg egy németet".

478-. oldal

mate55 P>!

A megbeszélés után a helyiséget elhagyva néhány parancsnok nyíltan beszél Hitler makacsságáról. Már az SS-nél is kezdik kétségbe vonni vezetői képességeit. Az egyik SS tábornok dühösen, hatalmas csattogó léptekkel hagyja el a termet, és hangosan mondja, hogy mindenki hallhassa: 'most már minden világos, az embereinket Budapesten kell eltüzelnünk".

261. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Adolf Hitler · Budapest · SS (Schutzstaffel)

Hasonló könyvek címkék alapján

Csohány Gabriella: Kórház mécsvilágnál
Karinthy Ferenc: Budapesti tavasz
Kondor Vilmos: A budapesti kém
Fehér Klára: Bezzeg az én időmben
Leiner Laura: Illúzió
Bodnár Alexandra – Monos Anett – M. Z. Chapelle (szerk.): Sssh!
Rácz-Stefán Tibor: Éld át a pillanatot!
Fábián Janka: Az angyalos ház és más történetek
Leiner Laura: Mindig karácsony
Kosztolányi Dezső: Tinta