A ​Horthy-rendszer és antiszemitizmusának mérlege 6 csillagozás

Diszkrimináció és társadalompolitika Magyarországon 1919–1944
Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer és antiszemitizmusának mérlege

A ​Horthy-rendszer és antiszemitizmusának mérlege leírása

Ungváry Krisztián a XX. század talán legvitatottabb történeti időszakát értékeli. A korszakban meghatározó szerepet játszott a zsidóság és a róluk alkotott ellenségkép, és ez a helyzet majdnem minden egyéb társadalmi kérdést is befolyásolt.

Az ellenségkép azért tudott hatékonnyá válni, mert a megkésett magyar társadalomfejlődés következtében a zsidók a modernizáció első számú hordozójának számítottak. Magyarországon a modernizáció, illetve annak félelmetesként érzékelt kísérőjelenségei jobb- és baloldalon egyaránt radikálisan antiliberális válaszokhoz vezettek. Az 1919-es kommunista kísérlet sokkot okozó élménye után a jobboldali válaszok közül azok tudtak igazán érvényesülni, amelyek mondanivalójukat antiszemita köntösbe öltöztették.

Az antiszemitizmus tekintetében Horthy Miklós és rendszere kétarcú: a rendszer jóval radikálisabban volt antiszemita, mint elsőszámú vezetője. 1944-ig a kormányzó a… (tovább)

>!
Jelenkor, Budapest, 2017
736 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789636766528
>!
Jelenkor, Budapest, 2016
736 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789636766528
>!
Jelenkor, Budapest, 2016
736 oldal · ISBN: 9789636766993

Kedvencelte 1

Most olvassa 4

Várólistára tette 9

Kívánságlistára tette 15

Kölcsönkérné 1


Kiemelt értékelések

Hanging_Moss_9102>!
Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer és antiszemitizmusának mérlege

Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer és antiszemitizmusának mérlege Diszkrimináció és társadalompolitika Magyarországon 1919–1944

Ezt a könyvet megkerülhetetlennek tartom, aki a korszakot alaposabban megakarja ismerni. Hatalmas munka van ebben a könyvben, a több 100 lábjegyzet, széles bibliográfia ezt alátámasztja. Ráadásul ez a kibővített, javított verzió! Jelentős, kb. 70 plusz oldalnyi különbséggel. Ungváry, korunk egyik meghatározó „véleményvezére”, ebben a munkájában nem uszít, sem csúsztat, tényekből, számokból, forrásokból dolgozik, értékel. Valahogy így kell ezt csinálni. Anno olvastam az eredeti verziót is, mivel sokat foglalkoztam azóta is a Horthy-rendszerrel, nem is volt kérdés, hogy időt szánjak az újabb verzióra is. Ahogy annak idején is, most is azt tudnám leginkább kiemelni, hogy tovább olvasásra ösztönöz ez a jelentős mű. Témák, szerzők, amik és akik további információk megismerésére ösztönzi az olvasót.* A könyv témája bonyolult és kényes, viszont nagyon fontos. Igazi mélyelemzés, aki szereti ezt a műfajt, bizonyára kedvére lesz. Sajnos sok akkori, társdalami probléma abszolút beilleszthető a mai magyar társadalomba is. Mintha szinte semmi sem változott volna…Bizonyos arányok, gondolok itt főleg a vagyoni eloszlásra, mintha tükörképe lenne a mainak. A könyv alcíme pontosabban fejezi ki a témát-ugyan az antiszemitizmus szempontjából vizsgálja a korszakot alapvetően, viszont kitekint az ezzel szorosan összefüggő egyéb társadalmi feszültségekre is, lásd „sváb ellenesség”, vagy a magyar társadalom zömének sanyarú szociális helyzete, amik egymással szorosan összefüggtek.
Kíváncsiam várom Ungváry új könyvét, ahol új műfajjal jelentkezik.
*Konkrétan két könyvet is rendeltem, amik a témával összefüggnek.

4 hozzászólás

Népszerű idézetek

apple_pie>!

A liberalizmus radikális tagadása a „keresztény” kurzusértelmiség egy részében hisztérikus Nyugat-gyűlöletet is eredményezett. Ezt szolgálta a vélt „keleti gyökerekhez” történő visszafordulás, az újpogány tanok hirdetése és az áltudományos magyar őstörténeti kutatások járványszerű elterjedése. A Teleki Pál által is támogatott Turán, A Cél, valamint Cholnoky Jenő „nagyvezér” vezette Turán Szövetség a fantazmagóriák és a dilettantizmus legmagasabb csúcsait ostromolták. Az álideológiai terjesztésében a leventék is közreműködtek. A magyar ifjúságnak kiadott brosúrákban olyan mondatok szerepeltek, mint például, hogy a magyar fiatalság ereiben „Dzsingisz kán vére dübörög”. […] Sajátos, hogy a magát keresztény kurzusnak nevező gondolkodás apostolainak nem tűnt fel, hogy nem lehet egyszerre a „keresztény nemzeti alap” térfoglalását szorgalmazni, és ugyanakkor a „nyugati népekkel való mielőbbi kulturális szakítást” propagálni.

127. oldal; Korai antiszemita szociálpolitika

Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer és antiszemitizmusának mérlege Diszkrimináció és társadalompolitika Magyarországon 1919–1944

1 hozzászólás
Hanging_Moss_9102>!

Bethlen […] definíciója szerint demokráciát ugyanis csak ott lehet bevezetni, ahol a társadalom egyharmada nem él létminimumon, illetve ahol létezik erős és állami politikától független középosztály. Magyarországról a XX. század első felében egyik sem volt elmondható, és kérdéses, hogy ez a helyzet hogyan és mennyiben változott azóta…

681

Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer és antiszemitizmusának mérlege Diszkrimináció és társadalompolitika Magyarországon 1919–1944

Hanging_Moss_9102>!

Magyarország kivándorlási vesztesége 1920–1930 között 73 902 fő volt, azaz ennyivel többen hagyták el az országot ahhoz képest, mint amennyien Magyarországra települtek- tekintettel az utódállamokból folyamatosan áttelepülő magyarság magas számára, ez azt jelenti, hogy az I. világháború előtti nagymértékű (évi 100 000 főt is elérő) tengerentúlra irányuló kivándorlás üteme csökkent ugyan, de a kivándorlás folytatódott, és csak a világgazdasági válság korlátozó hatásaira állt le.

147-148. oldal

Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer és antiszemitizmusának mérlege Diszkrimináció és társadalompolitika Magyarországon 1919–1944


Hasonló könyvek címkék alapján

Kádár Gábor – Vági Zoltán: A végső döntés
Klacsmann Borbála: Holokauszttörténetek
Ignácz Károly (szerk.): Kérdések és válaszok a Horthy-korról
Császtvay Tünde: Éjjeli lepkevadászat
Karády Viktor – Kemény István: Zsidóság a magyar nemzetépítésben
Pelle János: Auschwitz magyar szemmel
Budai-S Balázs: Kun Páter – a reverendás gyilkos
Jankovics Marcell: Trianon
Zicherman István: A T–34-es története
Szécsi Noémi – Géra Eleonóra: A budapesti úrinő magánélete