A ​történelmi tudat alakulása középiskolai történelemtankönyveinkben 1 csillagozás

Unger Mátyás: A történelmi tudat alakulása középiskolai történelemtankönyveinkben

A tudományos kutatásban – részint a kulturális élet más területein mutatkozó érdeklődéstől ösztönözve – egyre inkább előtérbe kerül a történelmi tudat vizsgálata. Ez az elemzés is ehhez az éppen megkezdett munkához kíván a maga lehetőségei szerint hozzájárulni. Közel negyedfélszáz oldalon keresztül azt vizsgáljuk, hogy milyen volt „a boldog békeidőben”, a dualizmus utolsó évtizedeiben s a Horthy-korszakban élő két, közvetlenül a felszabadulást megelőző nemzedék történelmi közgondolkodása.

Tartalomjegyzék

>!
Tankönyvkiadó, Budapest, 1979
340 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631741702

Kiemelt értékelések

>!
Anna_Natkó
Unger Mátyás: A történelmi tudat alakulása középiskolai történelemtankönyveinkben

A középiskolai tankönyvek azért is nyújtanak kiváló lehetőséget a differenciáltabb elemzésre, mert viszonylag gyorsan reagáltak a politikai élet irányváltozásaira s a tudományos élet eredményeire, alakulására.


Hasonló könyvek címkék alapján

Czeferner Dóra – Szőts Zoltán Oszkár – Szőts-Rajkó Kinga (szerk.): Történészek története
Illik Péter: A spanyol armada pusztulása (1588)
Kincses Katalin Mária (szerk.): A magyar hadtörténetírás története és aktuális kérdései
Monostori Imre: Szekfű Gyula a változó időkben
Kriston Pál: A történetírás története
Mályusz Elemér: A magyar történettudomány
Csapodi Csaba: Az Anonymus-kérdés története
Romsics Ignác: Clio bűvöletében
Őze Sándor: Nemzettudat és historiográfia
Müller Rolf – Takács Tibor – Tulipán Éva (szerk.): 1956: erőszak és emlékezet