William ​Golding regényeinek képi valósága 0 csillagozás

Trócsányi Miklós: William Golding regényeinek képi valósága

Hogyan gazdagítja a II. világháború utáni irodalmat William Golding lírai telítettségű prózája? Mennyiben fejezi ki regényeinek lírai látásmódja a polgári írók legjobbjaira is gyakran jellemző világnézeti kettősséget? Hogyan segíti Golding olvasóit a modern világ valóságának megértésében? Ilyen kérdésekre keresi a választ a Golding-tanulmány szerzője. Források és művészeti teljesítmények dialektikus egységében igyekszik megmutatni az írói pálya fejlődésvonalát. A műalkotás formájának és az írói világképnek rokonságát vizsgálva kérdésfelvetése túlmutat Golding költői világán: a szerző a modern próza vizuális hatását, világnézetet is formáló erejét kutatja.

>!
Akadémiai, Budapest, 1977
166 oldal · puhatáblás · ISBN: 9630511401

Hasonló könyvek címkék alapján

Szegedy-Maszák Mihály: „Minta a szőnyegen”
Morsányi Bernadett: Egyedül szembejövet
Sándor Iván: Németh László üdvtana
Kulcsár Szabó Ernő: Beszédmód és horizont
Szegedy-Maszák Mihály: Szó, kép, zene
Zsávolya Zoltán: Elágazó ösvényen
Kulcsár Szabó Ernő: Történetiség, Megértés, Irodalom
Balassa Péter: Átkelés II.
Schein Gábor: Poétikai kísérlet az Újhold költészetében
Kulcsár Szabó Ernő: A megértés alakzatai