Településnevek ​változástipológiája 0 csillagozás

Tóth Valéria: Településnevek változástipológiája

Az ​a felismerés, miszerint bizonyos helynevek, elsősorban a településnevek a szemantikai tartalmukat, a morfológiai struktúrájukat, továbbá az etimológiájukat tekintve egyezéseket mutatnak, azaz névtípusokba tömörülnek, késztette a történeti helynevek kutatóit az elmúlt század közepén arra, hogy megkíséreljék a településneveket egyfajta tipológiai rendszerbe állítani. Ezt a KNIEZSA ISTVÁN által a településnevek vizsgálatára kialakított módszert – amit legfőbb kritikusa, KRISTÓ GYULA később történeti helynév-tipológiának nevezett (1976: 3) – azonban kikezdte az idő, s elsősorban kronológiai merevségét tekintve a mai tudományosság számára eredeti formájában lényegében tarthatatlanná vált. Megújítása, újragondolása ugyanakkor nem csupán a helynévkutatás vagy a nyelvtörténetírás szempontjából égetően fontos feladat, hanem a helyneveket hasznosító más tudományágak számára is, hiszen a névtipológia eredményeire nagyívű következtetéseket alapoztak – elsősorban település- és… (tovább)

>!
286 oldal · ISBN: 9789634731818


Hasonló könyvek címkék alapján

Kálmán Béla: A nevek világa
Hajdú Mihály: Általános és magyar névtan
Tölgyesi Gábor: Magyar eredetű utónevek
Jolsvay Alajos – Steinmann Henrik – Szily Ernő: A magyar állatvilág szótára
Somlai Angyalka: Neveden szólítalak téged…
Vitányi Borbála: Justh Zsigmond írói névadása
Pálfy Gyula: Fiúnevek utónévkönyve
Pálfy Gyula: Lánynevek utónévkönyve
Lányok – Névsoroló
Kapa Mátyás – Marcinkovics Sára: A történelem legfurcsább ragadványnevei