Első ​leütés 5 csillagozás

Gyakorlati újságírás nem csak kezdőknek
Tóth Szabolcs Töhötöm: Első leütés

Magyarországon ​tartja magát a vélekedés, hogy nem lehet megtanulni írni. E vélekedés szerint az íráskészség kizárólag tehetség kérdése. Vagyis genetikai adottság, átörökített, delejes sámántudás, de legalábbis titok, amelynek megfejtésével kár pocsékolni az időt. Mindebből következik, hogy bizony újságot írni sem lehet megtanulni : valaki vagy képes rá, vagy nem. E könyv abból a meggyőződésből született, hogy ez nem így van. Hogy a „cikkírás” nem döntő pillanata ennek a hivatásnak. Csak zárófelvonása, ám sokszor a legkényelmesebb szakasza annak a munkának, amit az újságíró nap mint nap végez a szerkesztőségekben. Ez a könyv abból a meggyőződésből született, hogy az újságírói mesterségből nagyon is sok minden megtanulható. Akár könyvből is. Nem mindegy persze, hogy milyen könyvből. Sajnos a magyar újságíró tankönyvek többsége leragad a műfajelméleti és etikai kérdések tárgyalásánál vagy éppen kommunikációs teóriák ismertetését tűzi ki célul. Ebben a könyvben még a magyar iskolákban… (tovább)

>!
428 oldal · ISBN: 9789630814126

Kedvencelte 4

Most olvassa 6

Várólistára tette 14

Kívánságlistára tette 24


Népszerű idézetek

betarix>!

Ahogy Csehov fogalmaz: „ A lélektani részeknél szintén a részletek a fontosak. Isten őrizzen az általánosságoktól. Legjobb ha az ember elkerüli a hősök lelkiállapotának leírását. Arra kell törekedni, hogy ez magából a hősök cselekedeteiből kiderüljön. ”

Tóth Szabolcs Töhötöm: Első leütés Gyakorlati újságírás nem csak kezdőknek

betarix>!

Csakhogy a portré egy karakter mélységeit igyekszik feltárni, márpedig a karakter mindig összetett, indítékai vannak, emlékei vannak, konfliktusai vannak, sikerei és kudarcai vannak. Sosem csak ilyen vagy csak olyan.

Tóth Szabolcs Töhötöm: Első leütés Gyakorlati újságírás nem csak kezdőknek

betarix>!

Ha már a riportot hoztam fel példaként, talán segít egy analógia. A riport közeli rokonságban van az útirajzzal, amely akár a riport ősének is tekinthető. Az esszé is útirajz, de leginkább belső utazást dokumentál, ám olyan tájakon, amelyek kötődnek a valósághoz. Vagyis olyan dolgokról, jelenségekről szól, amelyekről a szerzőnek korábbról (vagy a témára való felkészülés során)tapasztalása van, vagy mások gondolatait megismerte róla.

Tóth Szabolcs Töhötöm: Első leütés Gyakorlati újságírás nem csak kezdőknek

betarix>!

A történet az újságíró számára is tanulságokkal szolgál. Ha valamit széles körben és hatékonyan szeretnénk közölni, mondandónk nyelvezetével szemben két alapvetőkövetelményt támaszthatunk:
1. Legyen közérthető és tömör: mindenki megértse!
2. Legyen világos és egyértelmű: ne elfedjen, hanem megmutasson!
Vagyis olyan nyelvezetre van szükség a sajtóban, amely nem elhomályosít, hanem napvilágra hoz, nem összekuszál, hanem kibont, és legfőképpen nem rabolja az olvasók idejét.

Tóth Szabolcs Töhötöm: Első leütés Gyakorlati újságírás nem csak kezdőknek

betarix>!

Jean Baudrillard franci gondolkodó úgy látta, a klisé, a közhely a leírt és a kimondott szóban, mondatban gyakorlatilag ugyanaz, mint a képzőművészetben a giccs. Ennek szellemében érdemes értelmezni azt, ahogy Milan Kundéra cseh író A lét elviselhetetlen könnyűsége című regényében a giccset a diktatúra egyik sajátosságaként festi le. A giccs ugyanis leginkább a konkrét, a valóságos elfedésére szolgál: „A totális giccs birodalmában a válaszok előre adottak, és kizárnak bármineműkérdést” – írja.

Tóth Szabolcs Töhötöm: Első leütés Gyakorlati újságírás nem csak kezdőknek

betarix>!

Az újságíró szempontjából tehát elsősorban nem azért terhes a közhely, mert nem eredeti, hanem mert a közhelyek a tények elhallgatását, elmosását segítik elő.

Tóth Szabolcs Töhötöm: Első leütés Gyakorlati újságírás nem csak kezdőknek

betarix>!

„A szerzőnek munkáiban olyannak kell lennie, mint Istennek a világegyetemben: mindenhol jelen van, de sehol sem látható.”

Tóth Szabolcs Töhötöm: Első leütés Gyakorlati újságírás nem csak kezdőknek

betarix>!

Tolsztoj rámutatott: egy csata után annak azonnal annyi megőrzött változata létezik, ahányan részt vettek benne.

Tóth Szabolcs Töhötöm: Első leütés Gyakorlati újságírás nem csak kezdőknek

betarix>!

Az újságírás etikájának, amennyiben valóban létezik ilyen malaszt, azon az egyszerű igazságon kell alapulnia, hogy minden újságíró ismeri a különbséget a megfigyelt adatok sűrítéséből fakadó torzítás és a kitalált adatok hozzáadásából fakadó torzítás között.

Tóth Szabolcs Töhötöm: Első leütés Gyakorlati újságírás nem csak kezdőknek

Joya>!

Az emberek nem képesek őszinték lenni magukról, magukkal, maguknak. nem tudnak anélkül beszélni magukról, hogy ne színeznék ki mondandójukat. A forgatókönyv ilyen embereket rajzol meg – azt a fajtát, aki nem tud olyan hazugságok nélkül élni, amelyek jobb embernek mutatják őt, mint amilyen valójában…

Tóth Szabolcs Töhötöm: Első leütés Gyakorlati újságírás nem csak kezdőknek


Hasonló könyvek címkék alapján

William L. Rivers – Cleve Mathews: Médiaetika
Szellő István: A Hírvadász
Balázs Géza: Újságíró ismeretek
Hadnagy László: Kacsa sztori
Moldova György: Akit a múzsa fenéken csókolt…
Megyesi Zoltán: Titkosírások
Romankovics András – Romankovicsné Tóth Katalin: Írni tanulok – Munkafüzet az írott nagybetűk tanulásához – 1. osztályosok számára
Romankovics András – Romankovicsné Tóth Katalin: Írni tanulok – Munkafüzet az írott kisbetűk tanulásához – 1. osztályosok számára
Samu Ágnes: Kreatív írás
Blaskó Ágnes – Hamp Gábor: Írás 1.0