A ​jogok törvénye 0 csillagozás

Értekezések az alkotmányos szabadságról
Tóth Gábor Attila: A jogok törvénye

A ​könyv tárgya egy élettelen dokumentum: az alkotmány. Mégis az élő ember áll a fókuszában. A civilizáció gyümölcse, hogy az ember képes jogi eszközökkel előmozdítani a társadalmi koordinációt. Fontos szerepük van ebben az alkotmányoknak. A modern demokratikus alkotmányokkal szembeni elvárás, hogy ne az uralkodók javát szolgálják, hanem biztosítsák a politikai közösségben élő emberek szabadságát és egyenlőségét. Előfordul azonban, hogy az alkotmány nem ismeri el az emberek jogosultságait, és intézményei önkényesen működnek. A kötet hét tételben vizsgálja a szabadságot biztosítani és csorbítani is képes alkotmányokat és a jogok törvényszerűségeit.

I. A törvényekről: a tapasztalástól a morális bírálatig
II. Az alkotmányról: fékező bizalmatlanság és gyorsító bizalom
III. Az emberi életről: az abortusztól a genetikai mérnökségig
IV. A személyi szabadságról: a habeas corpustól a korlátlan fogva tartás tilalmáig
V. A szabad szólásról: gyűlöletbeszéd… (tovább)

>!
Gondolat, Budapest, 2014
296 oldal · ISBN: 9789636935382

Hasonló könyvek címkék alapján

Concha Győző: Politika I. – Alkotmánytan
Gálos László: Az Egyház alkotmányának szerkezete és érintkezőpontjai a világi alkotmányokkal
Bod Péter Ákos – Fodor István – Freund Tamás – Granasztói György – Király Miklós – Kodolányi Gyula – Körösényi András – Mádl Ferenc – Martonyi János – Roska Tamás – Vizi E. Szilveszter: Magyarország ma és holnap
Jean-Jacques Rousseau: A társadalmi szerződésről
Jean-Jacques Rousseau: Társadalmi szerződés
Kukorelli István: Tradíció és modernizáció a magyar alkotmányjogban
Antal Attila: A populista demokrácia természete
Steve Crawshaw – John Jackson: Civil bátorság
Nagyné Szegvári Katalin: Fejezetek az Amerikai Alkotmány történetéből
Ádám Antal: Alkotmányi értékek és alkotmánybíráskodás