Értékelések 1

Nagy_Atilla_Tas>!
Török-Zselenszky Tamás: Dobogó Könyv

Török-Zselenszky Tamás: Dobogó Könyv Mese arról, hogyan feledte el és lelte meg ismét magát ifjú Atilla, a majdani nagy király

Hogy is kéne ezt kezdeni azt sosem tudom,mindig tanácstalanság fog el ha valamiről kóstolót folyatok elő kútfőm ízeit elegyítve kedvkerekítőnek vagy inkább kedvkerítőnek én a minőségi jóborírásművek cégéres tagadhatatlanul elfogult hírvivőjeként. Na akkor csapjunk csak bele mert ez a Könyv a maga szerény küllemével,oldalával érdemes rá hogy Szívünkbe Zárjuk,hogy itt nyissa meg korkörringató örökbölcsős Tudásának kortalanul felforgató Őstanításait korszerű szeres és szertelen kortyaival csak csínján kalandregényként!
Nem tagadom szeretem azokat a vaskos könyveket amik könyvtárnyi bölcselettel bírnak,és azon vékony testvérkéiket is amik csepegtetve íz-lelt tudásával könyvtárnyi bölcseletre tehet szert a befogadó. Olyan tömény csak a Tao Tö King illetve, A Teljesség Felé című kivételességekhez mérhető platóni szellemi lakoma ez Ami valóságban Igével varázsol, és nem varázslattal igéz bűverővel bír,olykor bűbájt is ereszt úgy az olvasóra mint hősére, ami akár az olvasó is lehet.Mert bizony sokszor vész oda az embar-ma ahogy rég is a lelkitusák szaggatta sűrű érdek és nem érdem növesztette útvesztőnek tetsző Szívvágyi „Pókláb” őserdejében, mikor tisztásra,tisztulásra vár.Ez a mese regényes legényesen dobbanva ustorozza horgozva húz látni Szívünkkel látomásokon letisztázva hív vakuláselsöprő következetességre. Ahogy az ifjú Uralkodó várományos Hadúr Kardjára méltó Isten Ustori magában vívódó Atillát is aki önmagát ugyanúgy ostorozza erényei, bűnei,esendőségei,megkísértései csapásaival, amit majd’ minden esetben maga von magára mint bármely halandó, mint bármelyikünk.
Zselenszky Könyve amiből remek monodráma vagy színdarab is kerekedhetnék mivel nem annyira összefüggő,vagy netán keretbe foglalható és a kezdetet és a véget leszámítva nem is fűzhető fel egy végig követhető idő vagy sorsfonálra. Miközben mivel a MIND-EGY-SÉG mindenségét veszi célba,bontja fonalaira részben EgészsÉGben,mint a mese ívét végigkövető történet egy az egyben nem alkalmazható színdarabként,ám átültetett gondolatmagvai valódi átélhető és átérezhető színekkel játszó Életfákat növelnek az érző olvasók úgy képzeletében mint gyakorlatban is alkalmazható lélektani életterében is.
Az Ősök Szelemein túl a Kötet csak két valójában három főszereplővel mér a VilágMindennel Őstevővel és Véled is olvasó tevőlegesen mert Te is részese vagy ez Egésznek ha akarod ha nem. Egy az erdő tisztásán termett napra nap születő és meghaló teremtéssel és Atillával.Akik folyamatosan megismerve a másikat Sz.építik fel Őstenmagunk és megkísértéseink gyengeségeink erődítményeit. Mi is lehet annál izgalmasabb mint egy ilyen tükörbe tekintve a szembesítők szembesülése által szembesülünk mindazzal ami bennünk is jár-kél bárcsak lenne hozzá iránytűnk gondolhatjuk;és nem tudjuk van is ez pedig az a Dobogó amiről a Könyv is szól a Szív az…
Ez a könyv semmi újdonságot nem fog adni csakis olyat amit ismerni és tudni vélünk valahányan ámde hogy mindez valódivá váljék ahhoz a bírvágy kísértését önszántunkból eleresztve örömmel illenék fogadni a Létkínálta lehetőségek döntéshozta sokszinű,szagú,alakú és ízű gyümölcseit személyeskedések nélkül üdítő egyediséggel rácsodálkozással ízlelve mind!Na ja ha az oly egyszerű lenne.Hisz nem minden helyzet alkalma szül lopására tolvajt emberi időmérték, vagy költészeti áldások léptékével.És mégis az Ősteneknek tetszőn.A korok időtlensége emberi mércével és elvárásokkal követhetetlenek.
Zs.T műve türelmetlenségeinkkel azok kiváltó okaival őnszerető kényelmességeink halálaival is remekül kellő beleérzéssel és könyörtelenül szembesít.A könyv egyszerre képes képeivel hitelesen a Szívbe Észlátást,az Észbe Szívlátást szert mutatni szertelen, szerelmesen, rendszeresen, szeresen szerE-TETTEL.S mire a végére érsz bárhonnan is jöjj ki ideÉRTÉL másképp fogod ugyanazt látni amire eddig ugyanúgy néztél!Ha már csak ennyi érdeme lenne mesének már megérte kezedbe vedd!
A küllemét tekintve a szín és a címlap pazarságán sokat ront a nagyalak puhafödővel mert ez olyan zsebkönyv formaságot érdemelt volna keményburokkal hogy az ember bárhol, bármikor szíve elé idézhesse mitől is Dobogó nem a könyve hanem a Szíve!

Kulcsrazárszó:Aki mégis tamáskodna és úgy vélné ezek a méltatások csak a nagyzolási hóbort forrásainak alátámasztását erősítik minden alap nélkül.Annak jelzem,hogy a Szerzőt többen választották mint a kortárs Szerzők egyik legkiemelkedőbb képviselőjét szakdolgozatuk témájául nem a szerző kérésére,vagy valami reklámkampány sikerdíját besöpörni vágyással csak egyszerű tiszteletből és szeretettel…Aki pedig most Tamáskodna Véle első ízben, az végyen csak egy beleolvasási kóstolót s ha ezen ajánló elején szereplő Bölcs Kötetek műveivel nem törökre ha’ e Törökre összhangra lel már örülök hogy elolvasta mindezt!

peacockangel>!
Török-Zselenszky Tamás: Dobogó Könyv

Török-Zselenszky Tamás: Dobogó Könyv Mese arról, hogyan feledte el és lelte meg ismét magát ifjú Atilla, a majdani nagy király