Felelősség ​a társasági jogban 0 csillagozás

Török Tamás: Felelősség a társasági jogban

A ​mű 2007-ben való első megjelenése óta gyökeresen megváltozott a könyv témájának jogi szabályozása: a társasági joganyag jelentős része beépült a 2013. évi V. törvény (új Polgári Törvénykönyv) Harmadik Könyvébe, valamint az 1991. évi XLIX. törvény (Csődtörvény) és a 2006. évi V. törvény (Cégtörvény) társasági jogi szabályai is jelentősen módosultak.

A könyv második, átdolgozott és bővített kiadásának továbbra is az az alapvető célkitűzése, hogy ismertesse a társasági jog területére tartozó egyes felelősségi alakzatokat, illetve részletesen bemutassa az egyes felelősségi alakzatokkal összefüggésben született és az új vagy módosult törvényi szabályok alapján is iránymutatónak tekinthető bírósági eseti döntéseket. A kötet ugyanakkor kritikai elemzést is tartalmaz, ennek során feldolgozza a felelősségi jog és a társasági jog területén született korábbi és az első kiadást követően napvilágot látott magyar jogirodalmi munkákban szereplő mérvadó álláspontokat.

A szerző a… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Új magánjog HVG-ORAC

>!
HVG-ORAC, Budapest, 2015
480 oldal · ISBN: 9789632582696

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Horváth István – Szladovnyik Krisztina: Munkajogi és polgári jogi szerződés- és iratmintatár
Vékás Lajos: Magyar polgári jog – Öröklési jog
Wopera Zsuzsa (szerk.): Polgári eljárásjog II.
Lenkovics Barnabás: Dologi jog
Barzó Tímea – Papp Tekla (szerk.): Civilisztika I.
Osztovits András (szerk.): Polgári eljárásjog I.
Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz
Fuglinszky Ádám – Tőkey Balázs: Szerződési jog – Különös rész
Smuk Péter (szerk.): Az állam és jog alapvető értékei I.
Takács Péter – Kelemen Miklós (szerk.): Est quadam prodire tenus