A ​magyar egyházpolitikai harc története 0 csillagozás

az 1847-48. pozsonyi országgyűléstől 1895-ig
Török Mihály Miklós: A magyar egyházpolitikai harc története

A XIX. századvég történetét, szellemét, az egyházpolitikai harc eseményeinek és indítóokainak ismerete nélkül megérteni nem lehet. A könyv egységes képben foglalja össze az egyházpolitikai harcot, előzményeivel és azzal a fejlődéssel együtt, amely a szabadelvűség sok évtizedes uralma alatt, a nemzeti fellendülés és a szabadságharc korszakától nyílegyenes irányban a végső kifejlődésig, a kötelező polgári házasság körül megvívott döntő küzdelemig vezetett.

Fontos forrásmunka mindazok számára, akik a korral, az akkor élő egyházi személyekkel foglalkoznak. A mű a lényeges dolgokra szorítkozik és megmarad a minden pártszempontokon felüli objektivitás álláspontján – amennyire világnézeti kérdésekben objektívnek maradni egyáltalán lehetséges. A szerző újságíró, személyes tanúja a parlamenti csatáknak és a kiváló szónokok beszédeinek (pl. Szilágyi Dezső, Apponyi Albert gróf, Ugrón Gábor), és maga is résztvett e harc utolsó csartározásaiban.

Eredeti megjelenés éve: 1933

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Szent István könyvek Szent István Társulat

>!
Szent István Társulat, Budapest, 1933
102 oldal

Hasonló könyvek címkék alapján

Hetényi Varga Károly: Pásztor volt vagy béres?
Orbán Sándor – Vida István (szerk.): Serédi Jusztinián hercegprímás feljegyzései 1941–1944
Gőzsy Zoltán – Varga Szabolcs (szerk.): Visitatio canonica dioecesis Quinqueecclesiensis 1738–1742
Nagy Vilmos: Isten szeretetének története Csittszentivánon
Paksa Rudolf: Magyar nemzetiszocialisták
Rákos Imréné (szerk.): A Magyar Szocialista Munkáspárt XI. kongresszusa
Hajnáczky Tamás (szerk.): Cigánypolitika dokumentumokban 1956–1989
Vajda Barnabás (szerk.): A XX. század magyar beszédei
Kéri Katalin: Hölgyek napernyővel
Gerő András: Ferenc József és a magyarok