Erdélyi ​végzet alatt 0 csillagozás

Tompa László: Erdélyi végzet alatt

Reményik ​Sándor és Áprily Lajos mellett Tompa László a helikoni triász harmadik tagja. Versei egy szenvedélyes, magányos lélek önvallomásai. Költészetében erõs a kijutni akarás vágya Erdély hegyeinek bezártságából, a kisváros szûkös, kicsinyes életviszonyaiból nagyobb, hatalmasabb életlehetõségek közé. Verseiben tükrözõdõ sajátos magánya a vidék magyar magánya, a tehetség körül terülõ közönysivatag. S ez a magány rendre mind jobban felérzõdik és elmélyül, mert észreveszi, hogy nem az õ egyéni magánya csak, de magánya egy népnek, amelybõl való, amellyel lelkileg is egy, a székelynek. Tompa László képviseli leginkább azt a magatartásmodellt, mely a kisebbségi lét nyomasztó valóságát elkerülhetetlen kényszerûségként fogta fel, és lírájában a sorson erõt vevõ helytállást kötelezõ emberi-erkölcsi törvénnyé kovácsolta. Rá, az egyénre és költõre, valamint a sorstársaira nehezedõ nyomás préselte, alakította ki nagy verseit, hozta létre motívumrendszerét az erdélyi magyarság – mint… (tovább)

>!
Lazi, Szeged, 2007
108 oldal · ISBN: 9789639690790


Hasonló könyvek címkék alapján

Kányádi Sándor: Felemás őszi versek
Szőcs Géza: Nyestbeszéd
Király Zoltán: Férfifiók – Válogatott és új versek
Farkas Wellmann Endre: Lucius Domitius lázbeszéde
Babits Mihály: Ezeregyéjem: Erdély
Ady Endre: Levél a végekről
Cseke Gábor: Tükörterem
Molnár Judit (szerk.): 123 vers a zenéről
Reményik Sándor: Havasi feszület
Dsida Jenő: Dsida Jenő válogatott versei