Magyar ​Szent Erzsébet élete 1 csillagozás

Toldy László: Magyar Szent Erzsébet élete

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

Eredeti megjelenés éve: 1875

Tartalomjegyzék

>!
Franklin-Társulat, Budapest, 1876
158 oldal

Várólistára tette 1


Kiemelt értékelések

Kisanna>!
Toldy László: Magyar Szent Erzsébet élete

Szép, régies nyelvezetű könyv. Sok mindent megmagyaráz, amit eddig nem értettem Szent Erzsébettel kapcsolatban.


Népszerű idézetek

Carmilla >!

Azon embernek, ki nem tud sírni, midőn fájdalom tölti el szívét, kinek szívében az mintegy megreked, s azt elrepeszteni fenyegeti, annak fájdalma sokkal élesebb, sokkal sajgóbb, mint azé, aki könnyezni tud.

Tizenegyedik fejezet. Erzsébet alázatossága. Könnyek. Assisi sz. Ferenc. Konrád mester.

>!

Erzsébet azonban jótékonyságát észszerűen gyakorolta. Jól tudta ő, hogy a gond nélküli élet sok embert a munkátlanságra és tunyaságra vezet, azért, midőn az aratás ideje megérkezett, szegényei közől a munkabírókat szükséges ruházattal és kapával ellátván, mezei munkára küldé; a dolgozni erőtleneket pedig továbbra is ő látta el a szükségesekkel.

Tizennegyedik fejezet. Nagy éhség Németországban. Éhezők táplálása. Szomjazók itatása. A mama. Észszerű jótékonyság. Halottak temetése. Fogságban élők vigasztalása. Lajos visszajő.

>!

Felséges Erzsébet ausztriai császárné, Magyarország királynéjának, az Árpádok ivadéka Sz. Erzsébetnek kegyességben fejedelmi és női erényekben gazdag utódjának, a magyar nemzet szeme fényének tisztelő szeretete és lelkesedése dicső tárgyának ama magyar királyi szentnek életét jobbágyi mély hódolattal ajánlják a szerző s a kiadó társulat.

Ajánlás

Kisanna>!

A jótétemények, melyekben keresztyén szeretetből részeltetünk másokat, kedves rózsákká válnak, és koszorút fonnak az adományozónak feje körűl. A rózsatő a magában nem szép fekete földből növekszik, abban nincsenek meg pompás szirmai, kellemes illata. Épen így, egy darab kenyér, egy pohár ital vagy egyéb apróság, magokban véve nem valami jelentékeny dolgok, de szép rózsa lesz belőlök, ha keresztyén szeretetünk kifolyásaként adjuk azt a szűkölködőknek.

Nyolcadik fejezet. Lajos és Érzsebet. Ismét rózsák. Erzsébet mély vonzalma Lajoshoz.


Hasonló könyvek címkék alapján

Ortrud Reber: Árpád-házi Szent Erzsébet
Meszlényi Antal: Magyarországi Szent Margit
Gerald Jaksche – Kuklay Antal: Árpád-házi Szent Erzsébet
Kühár Flóris: A legszentebb családfa utolsó virága
Piotr Stefaniak: Árpád-házi Boldog Jolán
Bölcskey Ödön: Capistranói Szent János élete és kora I-III.
Dessewffy-Horváth Marietta: Szivárvány havasán
Magyar Zoltán: Árpád-házi Szent Erzsébet
Puskásy Pál: Árpádházi Boldog Kinga
Font Márta – Barabás Gábor: Kálmán (1208-1241)